EU Globalt

Flera nya fall av ASF i Belgien

Den afrikanska svinpesten fortsätter att breda ut sig i Europa, Ryssland och Kina. Under julhelgen rapporterade Belgien tio nya ASF-fall inom den inre karantänszonen. Därmed har sammanlagt 237 fall av afrikansk svinpest bokförts i landet.

Belgiska källor är noga med att poängtera att alla nya fall uttryckligen har påträffats inom en inhägnad säkerhetszon på 125 kvadratkilometer som i sin tur omges av en säkerhetszon på 292 hektar och ett 211 hektar stort observationsområde.

En större källa till oro bereder just nu Rumänien, där mer än 1.100 utbrott av afrikansk svinpest rapporteras i svingårdar. Mestadels handlar det om småskalig svinhållning på bakgårdar där grisarna utfodras med kontaminerade matrester.

Enligt myndigheten för livsmedelssäkerhet i den tyska delstaten Nedersachsen fortsätter ASF att breda ut sig hos vildsvin i Ungern, Polen, Baltikum, Moldavien, Rumänien, Bulgarien, Vitryssland, Ryssland, Ukraina, Georgien och Azerbajdzjan.

I Tjeckien påträffades det första fallet av afrikansk svinpest i juni 2017 nära landets östra gräns mot Slovakien. Smittan misstänks ha kommit in i landet med kontaminerade matrester från Ukraina.

Tjeckien har vidtagit effektiva åtgärder för att isolera svinpesten och utbredningen har stoppats med hjälp av inhägnader. Sedan medlet av april 2018 har inga nya fall påträffats hos vildsvin. Inga tamsvin har smittats i landet.

Enligt officiella siffror från det ryska jordbruksministeriet rapporterades förra året 250 fall av svinpest i ryska tamgrisbestånd. Sammanlagt 250.000 grisar måste avlivas. Skadorna steg till ett belopp av mer än 15 miljoner euro mot bara 1,2 miljoner euro föregående år.

Kina har drabbats mycket svårt av ASF sedan det första kända fallet i augusti förra året. Sammanlagt har ASF nu påträffats i 23 provinser. Omkring 700.000 tamgrisar har hittills dödats som preventiv åtgärd.

Genast i början av detta år rapporterade myndigheterna att en stor, delvis danskägd svinfarm med mer än 73.000 grisar hade smittats i nordöstra Kina. Samtliga grisar måste avlivas. Kina försöker nu dämma upp ASF-spridningen genom skärpta bestämmelser. – PK