Palsprojekt1
Minkfarmaren Vincent Höglund jakt- och naturintresse uttrycks i en orange jaktväst av päls.
Landsbygdsnäringar

Förädlade pälsprodukter aktuellt utvecklingsprojekt i farmarvärlden

Att uppfinna nya produkter med päls som råvara och försöka hitta marknadsförings- och försäljningskanaler för nyheterna. Det är själva navet för utvecklingsprojektet ”Vidareförädling av päls” som avslutas i sommar.

Ambitionen för satsningen ”Vidareförädling av päls” i Luova Researchs regi är att få utforska möjligheterna att få fram nya,innovativa pälsprodukter.  Projektet som finansieras av NTM-centralen i Österbotten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kördes igång i början av fjolåret.

– Med tanke på att pälsnäringen har haft det motigt på sistone – framför allt på grund av överproduktion och coronakrisens olika begränsande effekter – är det här projektet verkligen aktuellt och angeläget, säger Maria Majabacka, som leder vidareförädlingsprojektet sedan början av 2022.

Fyra utvalda så kallade case-farmer har lagt ner mycket tid och energi på att jobba med idékläckande och nytänkande i produktväg. Fördelningen mellan finlandssvenskt och finskt är 50-50.

”Mera arbete än väntat”

På en tillställning på Waskia i Vasa i slutet av april ställde en kvartett unga farmare från området mellan Oravais och Kaustby ut sina respektive utförda produktarbeten till beskådande.

Vincent Höglund är profilerad som första generationens pälsfarmare hemma i Pensala.

– Jag hade länge funderat på att börja vidareförädla produkter och skeppa ut dem i världen. När jag fick chansen att medverka i det här projektet tog jag tillfället i akt.

– Jag har valt att skapa en orangefärgad jaktväst. Valet har sin grund i att jag själv är intresserad av jakt och friluftsliv, säger minkfarmaren Höglund.

Höglund har utvecklat sin produkt såväl med experthjälp från Jakobstad som med råd och vägledning av en italiensk modeskapare.

– Det hela visade sig dock innebära mycket mera arbete än vad jag har kunnat ana. Det handlar inte alls bara om att sy några snabba stygn. Arbetet från utvecklande av prototyp till marknadsföring är mycket omfattande. Det har funnits mycket att mycket lära, konstaterar Höglund.

Oravaisbon Filip Sirén är tredje generationens farmare med bland annat blåräv på det egna produktionsschemat.

– Vidareförädling har alltid funnits i tankarna hos mig. Jag har bland annat varit intresserad av tillverka julgransbollar.

– Till slut blev norrskensfenomenet en stark inspirationskälla för mig. Av päls har jag utvecklat så kallade ”norrskensbollar” som imiterar det speciella nordiska naturfenomenet. Det är tänkt att exempelvis turister som köper som dessa produkter ska få med sig ”en liten bit av Finland”, säger Sirén.

Tomi Plusisaari, fjärde generationens farmare från Karleby med bland annat minkproduktion som inriktning, har fastnat för framställning av svartvita produkter. På tillställningen i Vasa förevisade Plusisaari både en hatt och en handväska gjorda i svartvit päls. Kaustbyfarmaren Sari Koskinen presenterade i sin tur en mångfunktionell skinnkappa som hon hade utvecklat under projektets gång.

– Jag har fått kontakter och lärt mig mycket om allt från planering till tillverkning. Jag funderar på att fortsatta utveckla nya pälsprodukter, kommenterar Plusisaari.

Palsprojekt3
Filip Sirén har framställt såkallade norrskensbollar av päls.

Information och nätverk för att främja förädlingsverksamhet

Vidareförädlingsarbetet i päls omfattar allt från idékläckning och skapande av prototyper till produktion, marknadsföring och försäljning. Att hitta effektiva kanaler för de nya produkterna upplevs samtidigt som en klar utmaning.

Grundläggande målsättningar är att på matnyttigt vis förmedla information, kunskap, kontakter och nätverk.

Under projektets gång har möjligheterna att använda olika pälstyper undersökts. Fokus har också varit lagd exempelvis på fotodokumentation och dessutom har de medverkande gjort en studieresa till Italien- närmare bestämt för att bekanta sig med modevärlden i Milano.

Det allmänna läget för pälsbranschen har försämrats successivt och utmaningarna duggar fortsättningsvis tätt.

– Det pågående kriget i Ukraina påverkar producentpriserna. Det vore också relevant att kunna dra nytta av de stora mängder skinn som finns lagrade vid farmer för närvarande, tillägger Maria Majabacka.

– Största delen av den sålda inhemska pälsproduktionen utgörs av råskinn. Det vore därför viktigt att även kunna framställa och sälja förädlade produkter. Detta kunde bidra till att öka branschens konkurrenskraft och även bana väg för exportverksamhet.

– I dag uppskattar internationella modehus och konsumenter både transparens och etisk produktion, betonar Majabacka i samma veva.

Vad kommer det aktuella projektet att mynna ut i efter avslutningen den sista juli?

– Det ska göras utvecklingsplaner för de medverkande farmerna. Det är också möjligt att vidareförädlingsprojektet får en fortsättning framöver, meddelar projektkoordinatorn Pia Blomström.

Palsprojekt2
Pälsnäringen brottas med många utmaningar för närvarande. Att stärka förädlingsverksamheten skulle förbättra konkurrenskraften och bana väg för exportmöjligheter, säger projektledaren Maria Majabacka.