Jordbruk Landsbygdsnäringar

Investeringsstöd för
ladugårdar, svinstall, energi
och pälsfarmer öppnas 16.3

Från och med den 16 mars träder ändringar i kraft i investeringsstöden för jordbruket och landsbygdsnäringarna, och ansökan öppnas då, meddelar Livsmedelsverket.

Det är igen möjligt att få stöd för att bygga ut och bygga nya ladugårdar för köttboskap. Under denna EU-finansieringsperiod har man hittills endast beviljat stöd för ombyggnad av ladugårdar för köttboskap. Vid dessa investeringar ska nötköttsproducenten se till att köttproduktionen (produkten) inte orsakar avskogning.

Stödnivån för gårdarnas energiinvesteringar sjunker från 50 procent till 40 procent utom när det gäller biogasinvesteringar. Gårdarna har under de senaste åren i synnerhet investerat i solpaneler, flisvärmecentraler och till exempel LED-belysning.

Dessutom kan investeringsstöd beviljas för skyddsstängsel som skyddar svinstall mot afrikansk svinpest.

Fågelinfluensaskydd för pälsfarmer

Pälsdjursfarmer kan också ansöka om investeringsstöd för jordbruk för anskaffning och installation av nät eller annat material som skyddar mot fågelinfluensa. Stödet söks i e-tjänsten Hyrrä. Nätet eller det skyddsmaterial som används ska vara installerat senast den 15 april 2024 om det finns djur i skugghuset.

Den som ansöker om investeringsstöd ska skicka ansökan till NTM-centralen för behandling innan investeringen görs. Stöd kan inte betalas ut för anskaffningar eller åtgärder som har vidtagits innan stödansökan skickades.

NTM-centralerna fattar beslut om beviljande av stöd efter ansökningsperiodens slut från och med mitten av augusti. Då blir det klart om sökanden får det stöd han eller hon ansökt om eller inte. Fram till dess gör den sökande alltså investeringen på egen risk.

Investeringsstödet som främjar biosäkerhet och är avsett för pälsdjursfarmer är tillfälligt och i kraft fram till den 15 april 2026.