Pals3 Feb24 Ct
Livsmedelsverkets beslut om massavlivningar på svaga grunder kritiseras hårt av FIFUR:s verksamhetsledare Marja Tiura. Förra veckan var hon på besök i Nykarleby då en skinnutställning ordnades. Jag hoppas myndigheterna lärt sig en läxa, säger hon.
Landsbygdsnäringar

FIFUR:s verksamhetsledare
starkt kritisk till fjolårets
massavlivningar

Myndigheterna överreagerade när hundratusentals pälsdjur avlivades i fjol. Nu blir prislappen dyr för staten. Vi hoppas att myndigheterna lärt sig en läxa, säger FIFUR:s verksamhetsledare Marja Tiura, som besökte en skinnutställning i Nykarleby.

Pälsfarmarna har som bekant många svåra år bakom sig. Och fjolåret med fågelinfluensa av typen H5N1, som bidrog till att hundratusentals djur avlivades, vill många glömma. En av dem är Marja Tiura, verksamhetsledare för FIFUR, som kritiserar myndigheternas handlade under förra året.

– Livsmedelsverket överreagerade på många plan i samband med fågelinfluensan. Man kan inte gå in för massavlivningar utan bevis för att virus har spridits. Men det var precis vad myndigheterna gjorde och det drabbade många av våra företagare, menar hon.

Det hon syftar på är att Livsmedelsverket frångick PCR-testning av varje djur på grund av att förfarandet blev för dyrt. I stället testades bara sextio djur av tusentals på en gård och konstaterades antikroppar mot H5N1-viruset hos två djur, beordrades massavlivning.

– Två positiva test innebar att hela farmens produktion fick avslutas. Det innebär att en enorm mängd av friska djur också har avlivats. Testen som gjordes visade bara att vissa djur hade utsatts för virus och att de hade antikroppar. Det är inte en tillräcklig grund för att besluta om massavlivning, hävdar Tiura bestämt.

Massavlivning på lösa grunder

Bakgrunden till myndigheternas, enligt henne överdrivna handlade, var att man hänvisade till folkhälsan.

– Det uppstod en viss panik, men besluten som fattades var ändå felaktiga enligt mig. Speciellt med tanke på att upp till 20 procent av testerna kan visa ett felaktigt positivt provsvar. Man kan inte riskera att döda så här många friska djur på så här lösa grunder. Nu hoppas vi att myndigheterna har lärt sig en läxa och att misstagen inte upprepas i framtiden, säger Tiura.

Enligt hennes uppgifter, kommer myndigheternas agerande kommer att kosta samhället över 100 miljoner euro. Troligen i mars fattar Livsmedelsverket beslut om ersättningar åt de farmare som drabbades ekonomiskt av massavlivningarna. Det vill säga ersättning för att ”egendom” har avlivats, vilket är lagstadgat.

– Enligt vad jag hört förbereder Livsmedelsverket besluten om ersättningarna i början mars. Bara den ersättningen för djur som avlivats, uppgår till 45 miljoner euro. Men prislappen kommer att öka mycket.

Staten ska nämligen också ersätta de farmare som av Livsmedelsverket tvingats desinficera gårdarna och inte får ha produktion på ett år. Det blir också ersättning för förlorade inkomster.

– Slår man ihop alla ersättningar handlar det om över 100 miljoner euro som staten nu ska ersätta farmarna. Det är med andra ord mycket dyra säkerhetsåtgärder Livsmedelsverket vidtog under förra året. Speciellt med tanke på att inte en enda av våra företagare, anställda eller familjemedlemmar har smittats av fågelinfluensa. Totalt testades 400 personer inom näringen, berättar hon.

Pals7 Feb24 Ct
Varje år ordnar Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening och Pohjois-Suomen Turkiseläinten kasvattajat en skinnutställning. Utställarna tävlar i flera olika klasser och i år deltog också skinn från Sverige och Danmark.

Positiva signaler från marknaden

Marja Tiura var på plats i Nykarleby förra veckan på en skinnutställning, som ordnades av Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening och Pohjois-Suomen Turkiseläinten kasvattajat. Verksamhetsledaren ifråga tyckte mycket om vad hon såg.

– Det är otroligt många fina skinn här som ställs ut och att vi också har skinn från Sverige och Danmark är mycket positivt. Kvaliteten på de här skinnen är mycket hög och det är fint att se att farmarna kan producera så här högklassigt material med tanke på omständigheterna, säger hon.

Hon understryker att hon – och förbundets medlemmar – nu vill blicka framåt. Det finns nämligen tecken på att efterfrågan på certifierade skinn från Finland nu äntligen börjar öka. I december ordnades en auktion där allt såldes, men till ett ännu för lågt pris.

Det ger positiva signaler inför auktionen i Mars då Tiura hoppas att priserna också ska stiga.

– Redan under auktionen i december höjdes priset på vissa sortiment med 25 procent. Det är ett tecken på en ljusning, men farmarna förtjänar ännu högre priser för att verksamheten ska bli lönsam. Nu börjar lagren vara tömda och därför förväntar vi oss att priserna stiger ännu mer på den kommande auktionen, säger hon.

Att näringen på sikt blir lönsam igen vore mycket viktigt för farmarna, men också för dess image. En näring som drar in miljontals euro i skatteintäkter är också lättare att försvara politiskt.

– Men jag vill påminna om att Saga Furs förmedlade hela tretton miljoner skinn i fjol, vilket är den största mängden under Saga Furs 85-åriga historia. Men prisnivån måste upp och det tror jag sker på sikt. Marknadsmekanismerna fungerar så att först stiger efterfrågan och därefter priset. Vi alla hoppas och tror på bättre tider framöver, säger Tiura.

Pals8 Feb24 Ct
Högklassiga skinn deltog i en skinnutställning i Nykarleby förra veckan. Med i tävlingen var också skinn från Sverige och Danmark. I mars ordnas årets första auktion och förväntningarna på den är höga. Efterfrågan ökar och förhoppningsvis gör också priset det.

Hög kvalitet på skinnen

Det här var andra gången som SÖP samarbetade med den finska systerföreningen kring skinnutställningen. En utställning som är viktig för producenterna och visar på det fina kvalitetsutvecklingsarbete som görs inom näringen.

– Det här är en viktig utställning och tävling för farmarna. Här kan man jämföra med andra skinn och ta del av vad som är kvalitetsnormen. Speciellt glädjande är att vi också har tävlande från Sverige och Danmark. Danskarna har en minkproduktion i världsklass och skinnen som ställs ut här är ett bevis för att de snabbt har fått upp kvaliteten, säger Frostdahl.

Sammanlagt fanns 125 lotter för räv och sjubb och 60 för mink. Deltagarna fick ha tre skinn per lott och produkterna bedöms utifrån faktorer som massa, täckhår och färg.

– Det finns definitivt prestige i att vinna tävlingen och konkurrensen är tuff. De som ställer ut här går i spetsen för avelsarbetet och höga poäng ger möjlighet att sälja avelsdjur till goda priser. Här sätts ribban för det fina arbete som görs ute på farmerna, säger han.