Landsbygdsnäringar

Årets stöd för biodlingen
är 25 euro per bisamhälle

År 2024 är det nationella stödet för biodling 25 euro för varje övervintrat och odelat bisamhälle. Stödnivån per samhälle är därmed på samma nivå som 2023, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Enligt uppgifter från tidigare år betalas sammanlagt cirka 0,81 miljoner euro i stöd till uppskattningsvis 32.400 biodlare.

För att få stöd måste biodlaren ha minst 15 övervintrade bisamhällen år 2024. Vidare måste odlaren ha fått försäljningsinkomster från biodlingen och följt bestämmelserna i lagstiftningen om registrering av djur. Stödet betalas ut av Livsmedelsverket.