Lpx 154873
Årets europeiska äppelskörd blir svag men fjolårslagren är ännu välfyllda. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU Marknad

Svag äppelskörd väntas i Europa

Efter fjolårets rekordstora äppelskörd i EU är årets skördeförväntningar betydligt mer pessimistiska. Frost, hagel och torka på många håll har farit fram i äppelplantagerna, särskilt i de östra delarna av Europa.

Enligt The World Apple and Pear Association (WAPA) torde årets äppelskörd stanna på 10,56 miljoner ton, eller 8 procent under medeltalet för de senaste tre åren. Det framgick vid årets WAPA-kongress, som senaste vecka arrangerades i Belgien.

Enligt prognosen torde den europeiska äppelskörden minska med omkring 20 procent, jämfört med den höga fjolårsnivån 13,28 miljoner ton. Fastän EU-lagren av äppel är välfyllda, torde de svaga utsikterna för äppelskörden återspegla sig i stigande priser.

Frost i Polen

Den största förlusten rapporteras från Polen, som drabbades av nattfrost i början av säsongen. Vanligen produceras vart tredje EU-äppel i Polen (i fjol 4,9 miljoner ton) men detta år stannar den polska skörden på omkring 2 miljoner ton.

Kännbara förluster väntas också i Litauen, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Ungern, Slovenien och Sverige. Finland saknas i WAPA-statistiken. Mindre dramatisk var säsongen i Italien, där förlusterna begränsas till -3 procent med en totalskörd av 2,2 miljoner ton.

På grund av gynnsam väderlek räknar de franska äppelodlarna med en skörd av 1,6 miljoner ton äpplen, en ökning med 12 procent från fjolåret. Skördarna ökade också i Spanien och Portugal.

De tyska odlarna hoppas nå en nivå på 912.000 ton. Den tyska skörden minskar med 17 procent, jämfört med fjolåret. Det vore en av de minsta tyska äppelskördarna genom åren. I de östra delarna av landet rapporteras ställvis frostskador på upp till 70 procent.

Gott om äpplen i lager

Den mest populära äppelsorten i Europa är fortfarande Golden Delicious före Gala, Red Deliscious och Idared. WAPA varnar för en skärpt och globaliserad marknadsomgivning och efterlyser fortsatta åtgärder för att stimulera konsumtionen i EU.

Trots felslagna skördar behöver européerna inte oroa sig över äppelbrist. Lagren är fortfarande välfyllda efter fjolårets goda skörd. Den första juli fanns fortfarande 560.000 ton äpplen i de europeiska lagren, ett högt värde jämfört med det långfristiga medeltalet.

Frosten slog också hårt mot den europeiska päronproduktionen. Allt som allt räknar WAPA med en europeisk päronskörd på cirka 2 miljoner ton mot 2,38 miljoner ton förra året. De största förlusterna noteras i Italien, Frankrike och flera östeuropeiska länder.