Arkiv

Dimitterade från Novia

Yrkeshögskolan Novia har under tiden 22.12.2021–17.6.2022 dimitterat 414 studerande.

SLC - 20220628 105813
1,3 miljoner kilo fiskavfall för pälsdjursfoder importerades olagligt till Finland

1,3 miljoner kilo fiskavfall för pälsdjursfoder importerades olagligt till Finland.

SLC - Skogsakademin
Beslutsfattare inom EU lär sig nordiskt skogsbruk

Denna vecka arrangerade Sverige och Finland gemensamt en skogsakademi för beslutfattare inom EU. Arrangemanget är en exkursionsbaserad mötesplats med syfte att sprida kunskap om den nordiska skogsbruksmodellen.

Fältvandring i Pargas 4.7

Fältvandringen 4.7 hos Roger Lindroos på Attu gård.

SLC - Oversikt
SLC:s förbundskongress: Den billiga matens tid är förbi – bönderna måste få ut mera intäkter från marknaden

Lantbrukets och i synnerhet husdjursproduktionens lönsamhetskris är akut och därför kräver SLC skärpningar i livsmedelsmarknadslagen och konkurrenslagen. Det var det centrala budskapet när de finlandssvenska bönderna samlades till kongress i Mariehamn under onsdagen och torsdagen.

Enade vi stå, söndrade vi falla

SLC har hållit kongress på Åland. 250 finlandssvenska bönder har samlats för att dryfta branschens utmaningar, hur SLC ska ta sig an framtiden och utvecklas som organisation och, inte minst, för att utbyta erfarenheter kolleger emellan.

SLC - Strategin
Revideringen av SLC:s strategi

Revideringen av SLC:s strategi behandlades på kongressen. Vissa språkliga och innehållsmässiga förändringar gjordes i texten för strategin 2028.

Tre av de inlämnade motionerna väckte debatt under kongressen

Under kongressen kommenterdes tre av lokalavdelningarnas inlämnade motioner ytterligare.

SLC - Arets Lok Avd
Övermark av ÖSP premierades som årets lokalavdelning 2022

Under kongressen premierades Övermark lokalavdelning av ÖSP med en hedersutmärkelse och ett verksamhetsbidrag om 500 euro.

SLC - Micke Jern
SLC:s 75-årshistorik presenterades av Mikael Jern

Under kongressen presenterades SLC:s 75-årshistorik av redaktör Mikael Jern.

SLC - Rowe Low Methane Sheep
Forskare avlar får med låga metanutsläpp

En forskargrupp i Nya Zeeland har identifierat genetiska egenskaper som påverkar metanutsläpp från enskilda får.

Ökade produktionskostnader skapade osäkerhet på fårgårdar

ProAgria har publicerat produktionsuppföljningens resultat för får för år 2021.