Arkiv

SLC - Suorakylv 1C
Samuel Jussila är Finlands unga producenters mästare 2020

Växt- och utsädesodlaren Samuel Jussila, 38, från Janakkala i Tavastland har utsetts till vinnare i tävlingen unga producenters mästare 2020. Samuel Jussila sköter sin gård exemplariskt, fördomsfritt och miljömässigt hållbart, anser juryn som bestod av representanter från producentorganisationerna SLC och MTK.

SLC - Avverkningar
Avverkningarna minskade jämfört med rekordåret 2018

Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppgifter avverkades 63 miljoner kubikmeter stamved i våra skogar för skogsindustrin under 2019. När siffran adderas till nio miljoner kubikmeter som avverkades för energiproduktion, uppgår volymen till 72 miljoner kubikmeter. Den är drygt sex miljoner kubikmeter mindre än året innan.

Lasse Lahtinen ny vd för Skogssällskapet Finland

Lasse Lahtinen blir ny vd för Skogssällskapets verksamhet i Finland efter Tomas Landers.

SLC - Godselguide
Guide om återvunnen gödsel finns nu också på svenska

Naturresursinstitutet har nu gett ut guiden Gödsling med återvunnen gödsel – Planering, praxis och möjligheter i framtiden. Det är en svenska utgåva av den nyligen publicerade finska versionen.

Produkter av viltkött dras bort från marknaden

Företaget Joupin Meklari Oy, som är verksamt i Södra Österbotten, misstänks ha köpt, sålt och förvarat bland annat älgköttsprodukter som är förknippade med flera överträdelser av livsmedelsföreskrifterna. Livsmedelsverket har bestämt att företagets alla köttprodukter ska destrueras.

Rådgivningen har hjälpt jordbrukarna att orka

Jordbrukarna har aktivt utnyttjat den ur EU:s landsbygdsfond EJFLU finansierade rådgivningen för att förbättra gårdarnas lönsamhet och konkurrenskraft eller utveckla sin kompetens i t.ex. klimat- och miljöfrågor, uppger Livsmedelsverket.

SLC - Garv1
Här får både armar och ben jobba

I Kimito lär man sig traditionell skinngarvning och att ta tillvara allt på djuren.

SLC - Lerjord 1
Bortodling av mull

Mull förbättrar åkrarnas bördighet och innebär en sänka för kol. En högre mullhalt ger alltså högre skördar och motverkar samtidigt klimatförändringen. En minskning av mullhalten ökar däremot markens densitet och försämrar dess kapacitet att förse grödan med vatten och växtnäring. En lägre mullhalt innebär också att såbädden i mindre utsträckning förmår motstå slamning och erosion, med skorpbildning som följd.

SLC - Inga1
Planeringsfrågor sysselsätter markägare i Ingå

Det är en ansenlig mängd arbetstimmar som markägare i Ingå lagt ner på att följa med, fördjupa sig i, anmärka på och korrigera fel som uppstått under processen med att göra upp en ny generalplan.

SLC - Dsc 0107
Tio år som PR-figurer för bönderna

Ingen politik eller religion. Får, kaniner, kor och odling av många slag är det som gäller på Bondbloggen. Skribenterna bakom bloggen visar upp det som är en vanlig vardag för bonden av idag.

SLC - Enkat1
Så ser bönderna på klimatförändringen

Naturresursinstitutet Luke fick in tusentals svar för två år sedan. Nu skickas ny enkät ut för att se om klimatdebatten påverkat bönderna.

Franska vinodlare kräver Airbus på tullkompensation

Handelskriget mellan EU och USA om subventionerna till Airbus har blivit en katastrof för franska vinexportörer. På grund av USA-tullarna på 25 procent har de förlorat nästan hälften av sin USA-försäljning. Nu kräver de kompensation av franska staten och Airbus.