Arkiv

EU-parlamentet röstade för restriktioner mot blyhagel

En majoritet i EU-parlamentet röstade har röstat ned två resolutioner som var avsedda att mildra kommissionens förslag till ett EU-förbud mot blyhagel i våtmarker. Därmed kan kommissionen gå vidare med sitt kontroversiella förslag.

Ledaren: Fånggrödan – en viktig pusselbit i odlingen

Fånggrödorna är här för att stanna. Nu gäller det för myndigheterna att möjliggöra en flexibel användning av fånggrödor, med allt vad det innebär, också under nästa CAP-förbindelseperiod. För oss jordbrukare gäller det att inte stirra oss blinda på eventuella stödeuron, utan att helhjärtat ta till oss fånggrödorna så att användningen av dem blir en del av det helhetstänk som jordbrukandet egentligen alltid varit.

Finländarna uppskattar inhemska livsmedel mer under coronatiden

Finländarnas uppskattning av inhemska livsmedel har ökat under coronatiden och det är ett hoppingivande besked för oss som tror på inhemska, rena och säkra livsmedel. En ökande andel finländare föredrar inhemska livsmedel och av orsaker som är mycket bekanta, för att inte säga självklara för oss jordbrukare. Trenden går alltså i rätt riktning och vi får hoppas att den här utvecklingen fortsätter också efter att coronaepidemin äntligen är över.

SLC - Slc Vindkraftsbroschyr
SLC:s nya vindkraftbroschyr har utkommit

För att vindkraftsetableringar skall lyckas är förankringen och acceptansen i bygden av avgörande betydelse. Därför har SLC uppdaterat sin vindkraftbroschyr som innehåller basinformation om vindkraftens läge år 2020.

SLC - Balplast1
Insamling av lantbruksplast fungerar ojämnt

Insamlingen av lantbruksplast fungerar fortfarande väldigt olika på olika områden och också prisskillnaderna är stora. I Åbolands skärgård blir priserna för plastinsamling skyhöga på grund av transportkostnaderna och höga priser har också drabbat producenter i vissa delar av Österbotten.

SLC - Tony Hyden
Tony Hydén är första pristagare från Fonden för hållbar odling

I fjol, i samband med lantbruksrådet Bengt Sohlbergs 70-årsdag, grundades Fonden för hållbar odling. Tony Hydén, jordbrukare, agrolog och verksamhetsledare för Lappträsk Farmarna är fondens första pristagare. Hydén har med tiden utvecklat växtodlandet till ett slags helhetstänk.

SLC - Vaxtcor1
Växthusproducenterna gör allt för att undvika coronaviruset

Det har varit nervösa tider för växthussektorn i Närpes på grund av coronaviruspandemin. Smitta i en stor anläggning skulle kunna få förödande konsekvenser. Hittills torde de flesta odlare – tack vare olika åtgärder – ha undvikit smitta. – Vi tar den här epidemin på största allvar. Men jag kan medge att det är aningen nervöst varje dag. Vår bransch är så otroligt känslig om en del av personalen skulle hamna i karantän eller om flera av de anställda skulle smittas, säger växthusodlaren Stefan Gulin.

Belgien har officiellt befriats från svinpest

EU har nu officiellt beviljat Belgien status som ASF-fritt land. Ingen afrikansk svinpest har påvisats i landet under de senaste tolv månaderna. Därmed kommer de internationella marknaderna att öppnas för belgiskt griskött.

SLC - 82004526 2216611565313027 8276773738876239872 O
Flytande hönsgård planeras i Rotterdam

För knappt två år sedan öppnade ”Floating Farm” i Rotterdams hamn. Ett drygt trettiotal mjölkkor på en pråm producerar mjölkprodukter för stadsborna. Om allt går bra, ska anläggningen snart få sällskap av en flytande hönsgård.

SLC - Korona
Korona

Produktionsuppföljningsdata sammankopplas globalt

Den samnordiska tjänsten NCDX har valts till bas för en tjänst som förenklar informationsöverföringen mellan olika länders produktionsuppföljningar och mjölkstations- och robottillverkare.

FM i mathantverk flyttas till hösten 2021

Det finska mästerskapet i mathantverk 2021 kommer att flyttas fram till hösten 2021 på grund av coronapandemin.