Arkiv

Jakt- och fiskevårdsavgifterna höjs vid årsskiftet

Vid årsskiftet införs små höjningar av jakt- och fiskevårdsavgifterna, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Ekobranschen jobbar på att genomföra ”Luomu 2.0”

Aktörer inom den ekologiska branschen samlades den 15 december i S:t Michel för att färdigställa sin plan för genomförande av programmet ”Luomu 2.0” (ung. Eko 2.0), uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Reseplaneringstjänst för skärgårdstrafik överförs till opas.matka.fi-sidan

Reseplaneringstjänsten för landsvägsfärje- och förbindelsebåtstrafiken överförs till opas.matka.fi-sidan efter årsskiftet, meddelar NTM-centralen i Egentliga Finland.

SLC - Tahandom
”Ta hand om bonden” hjälper synbart lantbrukarna att orka

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt utreder projektet Ta hand om bondens genomslagskraft genom årliga enkäter. Resultaten av enkäten som genomfördes hösten 2022 är även i år synnerligen positiva. Lantbruksföretagarna upplever att projektets åtgärder tydligt har förbättrat deras arbetsförmåga och hjälpt dem att orka samt minskat de psykiska symtomen, uppger LPA.

Examinerade från Yrkesakademin hösten 2022

Här publiceras endast namnen på de som gett tillstånd att publicera namn i massmedier.

Villkoren om ersättning för djurens välbefinnande har publicerats

De förbindelsevillkor som berättigar till ersättning för djurens välbefinnande har publicerats. Villkoren ändras i viss mån, meddelar Livsmedelsverket.

Ändringar i stödsystemet för skogsbruket

Eftersom det stödsystem som baserar sig på den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, dvs. den så kallade Kemera-lagen, kommer att upphöra, har tidsfristerna för att lämna in ansökan om stöd och kompletterande uppgifter och beviljandet av extra tid för att verkställa åtgärder preciserats, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Villkoren för avtal om uppfödning av lantraser har publicerats

De förbindelsevillkor som berättigar till ersättning i fråga om avtal om uppfödning av lantraser har publicerats. Avtalstiden börjar 1.1.2023, meddelar Livsmedelsverket. Avtalet om uppfödning av lantraser är ett miljöavtal, och tiden för att ansöka om det uppskattas vara 13.2-2.3.2023.

Stödet för grundtorrläggning ändras

Stödet för grundtorrläggning ändras och blir en del av strukturstöden till jordbruket från och med 2023. Samtidigt upphävs lagen om stödjande av grundtorrläggning, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Cap23 1
Nya CAP-reformen börjar genomföras 2023

Det sker ändringar i stöden till landsbygden och jordbruket, när en ny period för EU:s gemensamma jordbrukspolitik inleds vid ingången av 2023. Utlysningarna av finansiering och stöd inleds gradvis, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Stödrättigheterna slopas vid årsskiftet

Systemet med stödrättigheter slopas vid utgången av år 2022. I och med det upphör stödrättigheterna att finnas till och ha ett värde, meddelar Livsmedelsverket.

Atria förvärvar aktiemajoriteten i Ab Korv-Görans Kebab Oy

Atria Finland förvärvar 51,0 procent av aktierna i Ab Korv-Görans Kebab Oy.