Arkiv

SLC - Lpx 00133769
Långa djurtransporter splittrar EU-institutionerna

Långa djurtransporter är en evighetsfråga som fortsätter att sysselsätta EU:s institutioner. Kommissionen bereder ett nytt transportdirektiv, men meningarna är delade i såväl medlemsländerna som parlamentets politiska grupper.

Nya jordbrukare

I denna spalt presenteras nya jordbrukare som börjat sin lantbrukarbana det senaste året. Nya jordbrukare inom SLC erhåller en rad med välkomstförmåner.

SLC - 1643049510075 20220124 Ep 125001 A Vdv 062
Norbert Lins återvaldes att leda EU-agrarutskottet

Den tyska EU-parlamentarikern Norbert Lins (EPP) har återvalts till ordförande för EU-parlamentets jordbruksutskott. Lins är en garvad jordbrukspolitiker och hör till den inre kretsen i förhandlingarna om nästa CAP.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar. NYTT: Aktuellt i Nyland.

SLC - 20220124 104804
Blomqvists Plantskola exporterar allt mer i västerled

Successivt har grannlandet i väster blivit den viktigaste marknaden för Blomqvists Plantskola. Lepplaxföretaget som förnyar sitt sortiment kontinuerligt har därtill haft fin medvind under de föregående coronaåren.

ÖSP:s trädgårdsutskott tar avstånd från ocker

Trädgårdsutskottet vid ÖSP sammankallades till ett extrainsatt utskottsmöte måndagen den 24 januari för att gå igenom de senaste dagarnas medierapportering om misstänkt ocker inom växthussektorn i Sydösterbotten.

Italiensk svinpest skrämmer Schweiz

Förekomsten av afrikansk svinpest i norra Italien har förorsakat allvarlig oro hos schweiziska grisproducenter. Svinpesten närmar sig gränsen mot Schweiz, där grisbönder, myndigheter och livsmedelsföretag befarar kontaminering.

SLC - Ade054A2F99Bcb65 Org
Över tusen mjölkgårdar i Finland klimatkalkylerar

En fjärdedel, det vill säga över tusen av Valios mjölkgårdar räknar nu ut koldioxidavtrycket av sin mjölkproduktion med hjälp av Valios klimatkalkylator. Det är betydligt fler än det mål på 500 gårdar som man satte upp för år 2021.

SLC - Ciderplantor Kr
Grunden lagd för svenska cideräpplen

Franska och engelska sorter av cideräpplen fungerar inte så bra på svenska breddgrader, men nu har de korsats med härdiga svenska äpplesorter. Idag står tusen sådana äpplefröplantor i jorden, och bland dessa finns troligen ett antal framtida sorter som både växer bra i Sverige och ger äpplen med den bitterhet som behövs vid cidertillverkning. Bakom forskningen står projektet Framtidens Äpple inom SLU Grogrund.

Kom ihåg ansökan om ersättning för djurens välbefinnande!

Djurgårdarna kan ansöka om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande i e-tjänsten Vipu 13.1-2.2.2022. Ersättning för 2022 kan sökas av nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar.

SLC - Register
Kortare tidsfrist för anmälan och märkning av lamm och killingar

Förordningen som börjar gälla den 24 januari kompletterar lagen om identifiering och registrering av djur, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Aktörerna på djurhållningsplatserna är även i fortsättningen skyldiga att dokumentera och bevara uppgifter.

SLC Nylands styrelse: Välfärdsområdena bör servera inhemsk mat

SLC Nyland framhåller att de nya välfärdsområdena bör beakta principerna för ansvarsfull upphandling samt ställa kvalitetskrav på den måltidsservice och de livsmedel som upphandlas.