Arkiv

SLC - Sockerbetor
Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2021

Regeringen har fattat beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen 2021. Till de stöd som regeringen nu fastställde hör nordligt stöd, nationellt stöd till Södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta.

Närmare villkor för stödet för beskogning fastställdes

Statsrådet har utfärdat en förordning som preciserar bestämmelserna om stödbeloppet samt andra närmare villkor i lagen om beskogning som trädde i kraft vid ingången av 2021. Stödansökningar kan lämnas in hos Skogscentralen från ingången av mars.

Kompetensnätverket AgriHubb hjälper lantbruksföretag

Kompetensnätverket AgriHubb lanserades i början av året för att stöda lantbruksföretag genom rådgivning, forskning och utbildning på området. Nätverkets mål är att stärka lantbruksföretagens konkurrenskraft och förnyelseförmåga.

SLC - Mbl Screenshot
Markägarnas rättigheter måste stärkas i markanvändnings- och bygglagen

Markanvändnings- och bygglagen revideras som bäst. Med den avgörs i vilken verksamhetsmiljö Finlands näringsliv och företag kommer att fungera i framtiden. Markägarens rättigheter får inte heller glömmas bort, påminner SLC.

Vietnam aviserar ASF-vaccin till hösten

Ett verksamt vaccin mot afrikansk svinpest (ASF) kommer kanske att lanseras detta år, meddelar regeringen i Vietnam. Den kommersiella produktionen väntas starta under årets tredje kvartal, meddelar landets jordbruksministerium.

SLC - Lpx 137459
Överfyllda tyska grisgårdar hoppas på export till Thailand

Tyskland har för första gången fått tillstånd att exportera griskött till ett tredjeland, sedan den afrikanska svinpesten förra hösten påträffades i de östra delarna av landet. Det ger nya förhoppningar för tyska producenter som kämpar med marknadsproblem.

Besvara enkät om andelsjordbruk – produktion utan mellanhänder

Jordbrukarnas intresse för andelsjordbruk kartläggs för tillfälle med en enkät. Andelsjordbruk är ett sätt att sälja gårdens produktion och produkter utan mellanhänder.

SLC - Djurbrott1
SLC fördömer misstänkt olaglig slakt av 1.300 får

Det var med bestörtning som fårproducenten Christoffer Ingo i Korsholm tog emot nyheten om att en person misstänkts för att ha slaktat 1.300 får på ett olagligt sätt. SLC fördömer det misstänkta djurskyddsbrottet.

Töitä Suomesta utvidgar verksamheten till hela landet

Töitä Suomesta Oy har utvidgat sin verksamhet till att gälla hela Finland. Företaget grundades förra våren för att lösa problemet med brist på säsongarbetare. Utbudet av tjänster blir samtidigt bredare.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar samt lista över aktuella evenemang och mässor. NYTT: Aktuellt i Nyland.

Britterna skruvar upp utrikeshandeln efter brexit

Storbritannien har sedan snart femtio år i EU återfått sin frihet att kontrollera sin handelspolitik. Det säger handelsministern Liz Truss, som lovar att ”turboladda” handeln. Nya handelsavtal utlovas i rasande takt.

SLC - 48375080531 C7C8955F27 O
England är på väg att öppna gensaxen

Englands mat- och miljöminister George Eustice har startat ett offentligt samråd om åtgärder som siktar på att tillåta genredigering inom jordbruket. Utanför EU är vi fria att fatta egna beslut, sade ministern på virtuella Oxford Farming Conference nyligen.