Arkiv

Regeringen godkände Finlands CAP-plan

Regeringen har godkänt jord- och skogsbruksministeriets förslag till Finlands CAP-plan. Planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, det vill säga GJP-planen, fastställer åtgärderna för jordbruksstöd och utveckling av landsbygden samt villkoren för dessa stödsystem 2023-2027.

Norrback: Handelns tur att ta ansvar för jordbrukets lönsamhetskris

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) lyfte upp jordbrukarnas lönsamhetskris under budgetdebatten och riksdagens frågetimme med jord- och skogsbruksminister Jari Leppä som hölls i riksdagen.

SLC - Julgran Sjalvplock 13
Inhemsk julgran är ett klimatsmart val

Vartannat finländskt hem skaffar en äkta julgran. En inhemsk gran är ett klimatsmart val eftersom kolavtrycket av en närproducerad gran är litet. I vårt lands julgransodling används också bara små mängder bekämpningsmedel och gödselmedel.

SLC - Recdec21 1
Gott och annorlunda till julfirandet

Margitha Sundström bidrar nu med sina sista recept för Landsbygdens Folk. Vi tackar henne för alla de smakliga stunder hon bjudit oss på.

SLC - Fibershed1
Fibershed: Produktionen av lokala textilfibrer borde stärkas

Den ideella organisationen Fibershed som grundades i Kalifornien för drygt tio år sedan har i år nått Finland. Sedan våren har det pågått en förstudie på Juthbacka kulturcentrum i Nykarleby och nyligen ordnades en informell kick-off för det lokala nätverket Fibershed Finland. Målsättningen är att tillgången på inhemsk ull för garn och tyger ska öka och därför vill man skapa regionala och regenerativa plattformar och sociala nätverk.

SLC - Covidbi1
Bin tränas för att hitta coronavirus

Forskare på Wageningens Universitet i Nederländerna tränar bin till att upptäcka coronavirus. En effektiv metod, dessutom billig och enkel, som kan hjälpa oss att lättare och snabbare bekämpa den globala pandemin.

SLC - Skr 4234 2 Sagarobotics
Norska roboten Thorvald lär sig att plocka jordgubbar

Forskare vid Norges biovetenskapliga Universitet (NNMU) tränar som bäst en robot i konsten att plocka jordgubbar. Det är i och för sig inget nytt men roboten tränas dessutom i färdigheten att välja ut alla mogna jordgubbar.

SLC - Kraftlinje 3
Insändaren: Högspänningsledningar – är det inte dags att tänka om nu?

Tillsammans täcker ledningsgatorna (högspänning och mellanspänning) en areal på ungefär 3.400 kvadratkilometer påpekar Jarl Forstén

SLC - Jh3
Nu är julhälsningarna uppe

Inför varje jul brukar ÖSP:s ungdomsklubbar lägga upp julhälsningar. En av dem finns i Malax som Mellis har placerat ut.

SLC - Silver1
Må bra-dagen på Silverskär fokuserade på nya perspektiv

Förra veckan fick åländska lantbruksproducenter möjlighet att träffas och ta del av det program som bjöds på av Ta hand om bonden-projektets ”Må Bra dag” för lantbruksföretagare. Temat var ”Övervinn stressen!”. För att minska på stressen är det bra att man träffar andra och får nya perspektiv på sina bekymmer, påpekade föreläsaren Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör och författare.

SLC - Mats Nylund 2021 10 03
Ordförandes julhälsning 2021

Vår livsmedelsproduktion har klarat Corona-pandemin på ett utomordentligt bra sätt. Vi har all anledning att vara stolta över vår höga livsmedelssäkerhet och funktionssäkerheten i hela kedjan. Ett större hot är den akuta lönsamhetskris som vi har i jordbruket idag, konstaterar SLC-ordförande Mats Nylund.

SLC - Km 120502 1
Minnesord över lantbruksrådet Nils-Anders Granvik 1944-2021

En kylslagen och vacker dag i slutet av november nåddes vi av budet att landsbygdens talesman Nils-Anders Granvik gått ur tiden. För många kom dödsbudet som en överraskning. Under en relativt kort tidsperiod förde Nils-Anders en kamp mot en allvarlig sjukdom, och ingen kunde tro att beskedet om hans bortgång skulle nå oss så snabbt. Det är med stor värme och tacksamhet som vi minns ÖSP:s hedersmedlem och hans insatser på olika områden i samhället.