Arkiv

Karavanen-projektet med bil till Ukraina framskrider

Den pågående Karavanen-insamlingen till Ukraina har en vecka kvar av insamlingstiden och pågår till och med 29.2.

SLC - Img 5972
Avkoppling, umgänge och livskraft på Må Bra-dagen i Vasa

Det var ett varierat program som de österbottniska lantbruksföretagarna bjöds på senaste torsdag när Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, LPA, ordnade en Må Bra-dag inom projektet Ta hand om bonden.

Vargseminarium i Vörå 4.3

Ett vargseminarium ordnas vid Norrvalla i Vörå måndagen den 4 mars kl. 15.00. Det är ett forum för att diskutera vargstammens storlek och stamvårdande jakt tillsammans med jägare, markägare och pälsfarmare. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah deltar i seminariet.

SLC - 42305829 Deforestation Forest Disaster Change Climate Global
Ny studie belyser skogens roll för klimatet och vattnets kretslopp

Skogar täcker en tredjedel av jordens landyta och är avgörande för lagring av kol samt vattnets kretslopp, även om hela omfattningen av deras påverkan ännu inte är fullständigt förstådd. I en ny studie, publicerad i Nature Communications, har forskare från Stockholms universitet och internationella kollegor bidragit med nya insikter i att förstå den komplexa roll skogar spelar i klimatsystemet och för vattnets kretslopp.

SLC - Agrologer Arskurs 22
Kan foderväxternas drottning trivas i Finland?

I de tempererade klimatområdena är lusern den mest odlade fleråriga vallbaljväxten. Förutsatt en lämplig odlingsmiljö har lusern en längre varaktighet och en högre produktivitet än rödklöver. Lusern har ett högt fodervärde och ett högt förfruktsvärde. Lusern förbättrar markens bördighet bl.a. som följd av dess djupgående pålrötter, dess omfattande bildning av biomassa och dess symbiotiska fixering av luftkväve.

SLC - Spanmmalskvalitet Sep23 Ct
Statistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2023

Kvaliteten på spannmålsskörden 2023 försvagades av rödmögel och axgroning. Mycket av det DON-mögelgift som rödmögel producerar uppmättes i höstens spannmålsskörd.

SLC - Sebastien Beraud 1
”Vi ska inte låta Bryssel få utrota unionens bönder!”

Nu när en av världens största jordbruksmässor startar i Paris på fredag (24/2) ökar trycket på den franska regeringen. Man kräver ett nej gentemot EU:s hårt ifrågasatta lantbrukspolitik. Bland kritikerna märks mjölkbonden Sébastien Béraud. Hela systemet måste förändras radikalt, annars dödar EU-politikerna oss, säger han till LF.

Ledaren: Kriget i Ukraina har pågått i två år och fortfarande finns inget slut i sikte

Ukraina krigar nu i allra högsta grad också för västs del och därför borde väst klara av att förse dem med de vapen, det stöd och den finansiering som behövs. Det är egentligen det minsta man kan begära, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Positiv medieaffär på kort sikt, oklar på lång sikt

Bonnier News i Sverige köper alla aktier i HSS Media av Harry Schaumans Stiftelse. För den österbottniska tidningsläsaren kommer den här medieaffären antagligen att vara positiv, speciellt på kort sikt. På lång sikt är det hela betydligt oklarare, konstaterar Staffan Pehrman.

SLC - Sportlov24
Sportlov

Marknadsöversikt: Aktuell prisinformation i Finland och EU

Veckans prisuppgifter som pdf-bilagor.

Marknadsöversikt: Sämre resultat för Arla 2023 trots starkt andra halvår

Efter en tuff start på året vände Arlas siffror till tillväxt under andra halvan av 2023. Den starka avslutningen gör det möjligt för styrelsen att föreslå en högre efterlikvid till Arlabönderna än förväntat – totalt 270 miljoner euro för helåret, uppger koncernen i ett pressmeddelande.