Arkiv

SLC: Regeringen stöder livsmedelsförsörjningsberedskap trots kärvt budgetläge

Regeringen följer sitt regeringsprogram och riktar tilläggsfinansiering i budgeten för 2024 för att befrämja övergången till grön energi på gårdarna, underlättar likviditeten för de allra mest utsatta gårdarna och stöder de unga odlarna.

SLC - P052081 747366
EU-chefen eftersträvar nu en realistisk jordbrukspolitik

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen efterlyser en europeisk jordbrukspolitik som baserar sig på realism, en strategisk dialog och mindre polarisering i jordbruksdebatten. Europa behöver en trygg matproduktion i samklang med naturen.

Copa-Cogeca välkomnar EU-dialog om jordbruket

EU:s bondeorganisation Copa-Cogeca berömmer Ursula von der Leyens nya strategi. Enligt organisationen har bönderna fått gehör för sina önskemål om dialog och förändringar i EU-kommissionens metoder.

SLC - Kokkaa Kotimaista2023 Kati Laszka 8
Högstadier kockar inhemskt i höst

Från och med i höst får svenskspråkiga åttonde klassister med tillval i huslig ekonomi möjlighet att Kocka inhemskt. Sedan inledningsåret 2020 har cirka 30.000 högstadieelever runt om i landet tagit del av skolkampanjen och tillrett utsökta måltider av inhemska råvaror. Nu börjar konceptet stegvis föras ut till svenskspråkiga högstadier av SLC:s regionala producentförbund och lokalavdelningar.

SLC - Vipumobil
Jordbrukarna har svarat snabbt på begäran om utredning av satellituppföljningen

Resultaten av begäran om utredning av satellituppföljningen syns nu för odlarna i Vipumobilen. Resultaten finns tillgängliga för begäran om utredning som har besvarats med ett fotografi, uppger Livsmedelsverket.

Rodenticider som innehåller alfakloralos får inte längre säljas till konsumenter

Helsingfors förvaltningsdomstol har avslagit ett besvär mot Tukes förbud mot konsumentanvändning av rodenticider som innehåller alfakloralos. Tukes förbud träder genast i kraft.

34 fall av svinpest har påträffats i Sverige

Antalet positiva fynd av afrikansk svinpest i området kring Fagersta i Sverige har nu stigit till 34 fall.

Anmälningstiden för höstanmälan flyttas till januari

Höstanmälan om växttäcke är från och med 2023 en del av ansökan om åkerstöd för största delen av gårdsbruksenheterna. Enligt förhandsuppgifterna skulle höstanmälan inledas i Viputjänsten i november 2023. Anmälningstiden flyttas nu till januari 2024, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Rattbekampning 08
Tukes misstänker missbruk av rodenticider

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått information från olika källor om missbruk av rodenticider. Tukes har fått kännedom om fall där vissa personer som inte har egen jordbruksverksamhet har avlagt växtskyddsexamen för att få köpa och använda rodenticider som är begränsade för yrkesmässigt bruk.

SLC - Lpx 00147622
Tyska forskare löste gåta kring radioaktiva vildsvin

Markerna i den tyska delstaten Bayern är betydligt starkare radioaktivt kontaminerad än övriga regioner. Parallellt utstrålar regionens vildsvin mer radioaktivitet än deras gelikar annorstädes. Tyska forskare har sökt och funnit en förklaring till fenomenet.

SLC - Presstraff Sf23 120923
Åländska Skördefesten utser Axganmästare

Den 22-24 september är det åter dags för den traditionella åländska Skördefesten. Årets stora nyhet är tävlingen Axganmästarna, där de tävlande kockarna har fria händer att skapa de mest kreativa rätterna med i huvudsak åländska råvaror.

SLC - 3 K0 A8766
Stämningsfull matmarknad hålls igen i Ingå

Den årliga Matmarknaden på Gammelgården i Ingå centrum ordnas den 23-24.9 kl.10-16. Matmarknaden har med åren vuxit till den kanske största matmarknaden i Västnyland. Arrangör är föreningen Bo på landet.