Arkiv

SLC - Soderfjarden3
Digitala mätstationer håller koll på Söderfjärden

Målet är att optimera bevattningen, dräneringen och magasineringen av vatten. Det aktuella vattenhanteringsprojektet på Söderfjärden tog i slutet av maj ett klart steg framåt då elva digitala mätstationer installerades i området.

SLC - Dsc08845
Borrbrunn tryggar grönt för Grunérs

Regnet skrämde bort nästan alla förhandsbokade besökare när ÅTH-producenten Pontus Grunér i söndags skulle demonstrera sin grönsaksodling under evenemanget Åland Grönskar. Men regn är ju bara bra oss för odlare, påpekar Pontus och berättade hur Södergårds i Vårdö Vargata av en ren slump hittade en borrbrunn som vid behov räcker till också för bevattning.

SLC - Mejeri1
Mjölkgårdsrådgivaren Jessika har startat ett småskaligt mejeri i Kaitsor

Strax innan valborg startade mjölkgårdsrådgivaren Jessika Eklund det egna mejeriet Mejerista Jessika i Kaitsor. Med avstamp från en långvarig hobbyverksamhet har hon blivit företagare på deltid. Hon hoppas kunna utveckla sitt produktsortiment framöver.

Ledaren: Regeringsförhandlingarna har gått från sömniga till dramatiska – snart kan något parti åka ut

Hur det än går så vill Orpo och Samlingspartiet leda nästa regering. Mycket talar också för att man gör det med just den uppsättning av partier som nu förhandlar på Ständerhuset, dramatiken till trots, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Suomen Vilja-Aitta visar vägen för spannmålsodlarna

Landets första producentorganisation inom spannmålsbranschen, Suomen Vilja-Aitta, håller på att grundas. I bästa fall kan Suomen Vilja-Aitta visa vägen för många fler och leda till att producenterna får bättre betalt för sina produkter, konstaterar Staffan Pehrman.

SLC - Examen 23
Examen

SLC - Dsc08823
Ovissheten stor kring nya krav på naturbeten

Den nya programperiodens regelverk kring naturbeten på Åland och skötseln av dem har skapat stor osäkerhet hos många åländska jordbrukare. Till dem som tvekar och just nu siktar på att ansöka om stöd för naturbeten kanske först nästa år hör mjölkbonden Frej Bomanson i Saltvik. Men det är ingen självklarhet att man kan ansöka om stödet nästa år om man inte ingått ett femårsavtal.

Nytt stöd för naturbeten

Från och med i år har jordbrukare möjligheter till ett nytt och högre naturbetesstöd som heter riktade skötselåtgärder på naturbeten.

SLC - Mosa Meat Burger 2013
Utsläpp från labbkött upp till 25 gånger större än från konventionell köttproduktion

Ny forskning sammanställd vid University of California visar att labbkött kan förorsaka klimatutsläpp som är upp till 25 gånger större än de som uppstår vid konventionell köttproduktion. Labbköttet är dessutom ytterst kostsamt att framställa och snarast omöjligt att massproducera.

Producentorganisationen Suomen Vilja-Aitta grundas

Nu håller landets första producentorganisation inom spannmålsbranschen, Suomen Vilja-Aitta, på att grundas.

SLC - Narmatsdagen Webb
Anmälan till Öppna gårdar på Närmatsdagen 9.9 har öppnat

Den landsomfattande Närmatsdagen ordnas igen den 9 september. Nu kan du anmäla dig och din gård som arrangör och ordna ett jippo på gården och sälja produkter direkt från gården.

SLC - Rol 1937263 Skog Mossor
MTK och SLC: Skicka restaureringsförordningen för en ny beredning

MTK och SLC uppmanar EU:s beslutsfattare till realism i beslutsfattandet. Parlamentet och rådet måste sätta ner foten mot kommissionen, som styrs av ideologi och inte lyssnar på medlemsstaterna. I synnerhet EU:s restaureringsförordning måste nu skickas tillbaka för ny beredning.