Arkiv

SLC - Solenergi2
Modellavtal för markarrende för solkraftspark på SLC-webben

Nu finns det en modell för markarrendekontrakt gällande solkraftspark och planering av en sådan på svenska. Modellavtalet har tagits fram av MTK och översatts till svenska av SLC. Modellavtalet är avsett för medlemmar i producentförbund och skogsvårdsföreningar.

SLC - Lpx 00153546
Utsläpp från nötkreatur ströks ur EU:s industridirektiv

Rådets och EU-parlamentets förhandlare har nått en politisk överenskommelse om ett direktiv för utsläpp från industrier och jordbruket. I kompromissen ströks utsläppsgränserna för nötsektorn. Utsläpp från grisar och fjäderfä ska däremot beaktas.

SLC - Lrf1 Nov23 Ct
LRF Västerbottens styrelse på besök i Österbotten

I februari var ÖSP på besök i Västerbotten i Sverige. Den här veckan var det dags för LRF Västerbotten att besöka det östra landskapet. Trots förutsättningarna för jordbruket i respektive land är olika, delar man långt samma utmaningar just nu.

SLC - Img 0342
Vall ökar avkastningen på ettåriga grödor

Vall i växtföljden är det viktigaste bidraget till funktionell biodiversitet. Så löd rubriken till professor Göran Bergkvists sammanfattning på webbinariet ”God markvård för goda skördar”.

SLC - Dsc 0264
Henrik Andberg har alltid jordbrukarnas bästa för ögonen

Många jordbrukare deltar i arbetet på åkrarna också efter sin pensionering. Däremot är det ganska få som ännu som 86-åringar aktivt arbetar med jordbrukets intressebevakning. Det kan man ändå säga om Sjundeåbon och agronomen Henrik Andberg.

LF förnyar sin marknadsöversikt

För att möta ett önskemål som kommit fram i Landsbygdens Folks senaste läsarundersökning förnyar vi nu LF:s marknadsöversikt totalt.

SLC - Lpx 00121397
Marknadsöversikt: Liten ljusning i tunneln på EU:s mjölkmarknad

Det genomsnittliga priset på skummjölkspulver inom EU har gått upp de senaste veckorna och ligger nu på 262 euro/ton, vilket dock är 17 procent lägre än priset vid samma tidpunkt föregående år. Uppgifterna kom fram under EU:s kommittémöte för animalieprodukter senaste vecka.

Marknadsöversikt: Aktuell prisinformation i Finland och EU

Veckans prisuppgifter som pdf-bilagor.

Ledaren: Upprörda känslor när krisstödet till det åländska lantbruket fördelades

Åland är ett på många sätt unikt landskap i Finland som också i finländsk kontext har ett unikt lantbruk. Mångsidigheten i det åländska lantbruket är dess styrka. Likväl är ändå mjölkproduktionen motorn i lantbruket också där, påpekar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Åkessons klavertramp fördröjer ytterligare Sveriges inträde i Nato

En pragmatiker kan kanske tycka att SD:s Jimmie Åkesson med tanke på landets bästa skulle ha kunnat sparat sina uttalanden till efter att Sverige blivit medlem i Nato. Men så tänker tydligen inte Åkesson, konstaterar Staffan Pehrman.

SLC - Sannolikhet
Sannolikhet

Stödnivåerna och villkoren för EU:s jordbruksstöd har fastställts för 2023

Statsrådet har fastställt stödnivåerna och villkoren för 2023 för det grundläggande inkomststödet, omfördelningsinkomststödet, inkomststödet för unga jordbrukare, stödet för miljösystem för åtgärden mångfaldsväxter och bidragen för stärkelsepotatis och specialväxter. Livsmedelsverket börjar betala ut stöd och bidrag i december och i den första betalningsposten betalas cirka 95 procent av dessa stöd, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.