Arkiv

Den nya lagen om djurvälfärd utökar anmälningsplikten

Den nya lagen om djurvälfärd som träder i kraft vid årsskiftet 2024 innebär att nya aktörer omfattas av skyldighet att anmäla om djur som behöver hjälp, påminner Regionförvaltningsverket. Dessutom preciserar lagen skyldigheter för leverantörer av tjänster som anknyter till djurproduktion, till exempel el, värme eller vatten.

SLC - Img 6520
SLC:s styrelse träffades en sista gång före jul

SLC:s styrelse träffades en sista gång före jul. På mötet diskuterade man bland annat jordbrukets dåliga lönsamhet, specifika stöd till vissa sektorer samt stödutbetalningstidtabellen för 2023. Också skogsfrågor var på agendan.

Höstanmälan flyttas framåt med en vecka

Höstanmälan öppnas för jordbrukarna i Viputjänsten 15.1.2024. Man kan göra anmälan och skicka den fram till 8.2.2024. Höstanmälan flyttas alltså framåt med en vecka jämfört med tidigare information, meddelar Livsmedelsverket.

Fiskevårdsavgiften ska betalas fram till att man fyller 70 år

Övre åldersgränsen för att avlägga fiskevårdsavgift höjs från nuvarande 64 år till 69 år från och med den 1.1.2024 meddelar Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Kommissionen föreslår att vargens skyddsstatus i EU ändras

Minister Sari Essayah välkomnar kommissionens förslag om att ändra vargens skyddsstatus och anser att det sporrar till att främja nationella åtgärder och aktivt fortsätta med arbetet för att påverka EU:s rovdjurspolitik.

Beslutsfattandet om tillstånd att lyfta räntestödslån för jordbruksinvesteringar inleds

NTM-centralerna kan nu börja fatta beslut om tillstånd att lyfta räntestödslån för investeringsstöd för jordbruk, meddelar Livsmedelsverket. Ansökan om tillstånd att lyfta lån inleddes den 5 december.

SLC - Vard Av Plantbestand Vintertid Bild Johanna Kleemola
Enkät: Ekonomisk nytta sporrar skogsägare att röja sly

Skogsägarna är medvetna om fördelarna med slyröjning och säger sig vårda plantskogarna aktivt. Av en enkät som genomfördes av Finlands skogscentral framgår att behovet av skogsvård är den viktigaste orsaken till att skogsägarna vårdar sina plantbestånd. Den ekonomiska nyttan uppmuntrar till skogsvårdsarbeten.

SLC - Benjamin Suomela Yle
LF deltar i Yles valkompass som öppnar 21.12

Yles valkompass öppnar på torsdag och erbjuder ett omfattande paket med frågor för att stödja väljarna inför presidentvalet 2024. Yle erbjuder även sin egen valkompass till nio mediebolag runt om i Finland. Samarbetet kring resultatservicen fortsätter också.

Ersättning för kostnader orsakade av salmonellasmitta hos svin fortsätter 2024

Kostnader orsakade av salmonellasmitta kommer att ersättas fram till utgången av 2024, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Dikrens4
Investeringsstöd kan sökas för grundtorrläggningsverksamhet

Under finansieringsperioden inom ramen för EU:s landsbygdsprogram 2023-2027 har investeringsstöden för jordbruket utökats med ett nytt stödobjekt: gemensam dikningsinvestering avsedd för grundtorrläggning av åkrar som syftar till att främja miljöns tillstånd och hållbara produktionssätt. Dräneringsnyttan av dikningsprojektet ska riktas till jordbruksmark och minst två gårdsbruk, uppger NTM-centralen.

SLC - Andreas Sjolander Arets Skogsentreprenor 2023
Andreas Sjölander på Åland är Årets Skogsentreprenör 2023!

Det är nu sjunde gången Föreningen för Skogskultur r.f. ordnar tävlingen Årets skogsbruksentreprenör och i år går utmärkelsen till Houtskärsbon Andreas Sjölander som bor och är verksam på Åland.

SLC - Vinnaren 4 H Solrostavling Nellie Wallden Pargas Fs4 H
Vinnaren i årets 4H-solrostävling är Nellie Wallden, Pargas 4H

4H-solrostävlingen 2023 har avgjorts och vinnaren är Nellie Wallden från Pargas 4H.