Jordbruk SLC Marknad

Dyrare veterinärkostnader
på Åland

Ålands landskapsregering har för 2019 fastställt nya taxor för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM.

De flesta avgifterna är oförändrade, men Ålands producentförbunds vd Henry Lindström konstaterar att veterinärernas arvoden höjs med närmare 3,5 procent.

– Fortfarande är jag också irriterad på att man 2018 höjde årsavgiften för miljöinspektion för besättningar mellan 30 och 150 djurenheter, kommenterar Lindström.

Som en positiv sak med de nya taxorna ser han däremot att avgiften 1.900 euro per månad för köttbesiktning lyfts bort under 2019. För det åländska slakteriet Dahlmans innebär det en inbesparing på drygt 20.000 euro vilket vd Johannes Dahlman uttryckt tacksamhet för.

Efter den extremt torra sommaren är det nu hård press på slakteriet i form av överutbud på slaktdjur. I stället räknar Dahlman med att det under de två kommande åren blir färre djur till slakt än normalt.