Arkiv

SLC - Asp Inforuta Webben
Aspen är viktig för naturens mångfald

Liksom sälgen hör den grova aspen till de viktigaste trädslagen vi har för naturens mångfald.

SLC - Staplat Virke Langs Vagen Bild Jussi Laurila
Grövre timmeruttag än tidigare vid förnyelseavverkningar i Södra Finland

Enligt Finlands skogscentrals uppgifter var medeldiametern på träd som fällts vid förnyelseavverkning 24,3 centimeter i fjol och 24,5 centimeter året innan. Under de senaste fyra åren har medeldiametern på träd som fällts vid förnyelseavverkningar ökat med ungefär en centimeter. Förnyelsediameterna har ökat i Södra Finland och minskat i Norra Finland.

SLC anhåller om medlemskap i Finska Forstföreningen

SLC har beslutit att anhålla om medlemskap i Finska Forstföreningen.

SLC - Avverkningsmaskin I Vinterlandskap Bild Skogscentralen
Skogsdata uppdateras nu med uppgifter direkt från avverkningsmaskiner

Finlands skogscentral har avtalat med organisationerna i skogsbranschen om ett betydande samarbete i anslutning till uppdateringar av skogsdata. Avverkningsmaskiner som driver virke i skogarna förmedlar numera uppgifter om avgränsning, metod och tidpunkt till Skogscentralen. Med hjälp av dessa uppgifter kan Skogscentralen bättre hålla skogsdata aktuella, vilket är till fördel för skogsägarna och hela branschen.

SLC - Skogscentralen Dronare
Kestotäsmä-projektet påvisar drönarens möjligheter vid granskning av skog

Finlands skogscentral undersöker i samarbete med Teknologiska forskningscentralen VTT och Metsäteho inom projektet Kestotäsmä hur information som samlas in genom fjärrkartering kan hjälpa Skogscentralen i översynen och granskningar av avverkningar och skogsvårdsarbeten.

SLC - Pa Satellitbilden Framtrader Doda Trad Som Graa Kalla Skywatch
Snart kan skogsskador lokaliseras med hjälp av exakta satellitbilder

Finlands skogscentral börjar tillhandahålla ett nytt system som hjälper till att upptäcka och meddela om skogsskador. Döda träd och trädgrupper kan upptäckas med hjälp av allt exaktare satellitbilder, och i fortsättningen kan uppgifter om skadorna också skickas snabbt till skogsägarna. Projektet för skogsskadeobservationer finansieras av Business Finland, och företagen Koko Forest Oy och Sitowise Oy är Skogscentralens samarbetspartner i projektet.

SLC - A15Fd380 E535 4536 Abcf 7828269E26Cb
Naturvårdsarbeten inleds i Hasselholmens naturskyddsområde i Borgå

I naturskyddsområdet på Hasselholmens udde utförs naturvårdsarbeten i mars 2024. Dessa åtgärder som NTM-centralen i Nyland låter utföra förbättrar tillståndet för en ekologiskt värdefulla skogliga livsmiljöer.

Både upp och ner för Ålands Skogsindustrier

Efter två höjningar av skogsägarnas virkespriser under 2023 redovisar Ålands Skogsindustrier en vinst på 1,47 miljoner euro. En ny prishöjning på hela sortimentet gjordes i början av det här året och nu har bolaget också tecknat avtal med nya exportkunder om ökad försäljning av hyvlat och impregnerat virke.

SLC - Avskogning Ekstrom 5
Avskogningsförordningen är en sällsynt snårig historia

EU:s avskogningsförordning trädde i kraft 29.6.2023 och efter en övergångsperiod på 18 månader implementeras förordningen från och med 30.12.2024. Enligt förordningen är syftet att ”minimera unionens bidrag till avskogning och skogsförstörelse världen över, och på så sätt bidra till en minskning av den globala avskogningen” samt att ”minska unionens bidrag till växthusgasutsläpp och global förlust av biologisk mångfald”. Detta uppnås genom att säkra att ingen produktion sker på mark där avskogning eller skogsförstörelse ägt rum efter 31.12.2020.

SLC - 848D2F16 0C86 4F32 A169 Ace9Cfdb2057
Frivilligt skydd av skogarna populärt bland skogsägarna

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland (METSO-programmet) bidrog i fjol till att skydda sammanlagt nästan 10.000 hektar skogliga livsmiljöer, uppger Miljöministeriet.

Ansökningstiden för de nya skogsbruksstöden börjar 1.3

Skogsägare kan ansöka om de nya stöden för skogsbruket (Metka) hos Skogscentralen från och med 1.3. Med stöden främjas en hållbar vård och användning av privatskogarna.

SLC - Kolumn Asikainen Webben
Kommentaren: Vetenskapspanelen för skogsbioekonomi ger balanserad och tvärvetenskaplig synvinkel i skogsdiskussionen

Vetenskapspanelen för skogsbioekonomi är en sektorövergripande och obunden expertpanel. Dess uppgift är att erbjuda forskningsrön som stöd för politiska beslut i skogsfrågor och för beredningen av beslut som rör skogarna samt för styrning av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Panelen granskar skogsfrågor utgående från en hållbar värdekedja, alltså utifrån ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet.