Potatisutsk1
Marjo Serenius är direktör vid potatisforskningsinstitutet Petla och redogjorde för SLC:s potatisutskotts medlemmar hur potatisbranschens samarbetsgrupp PAYR kommit i gång med sin verksamhet. Kaj Hemberg är ordförande för SLC:s potatisutskott.
Jordbruk SLC

Potatisutskottet träffades i Helsingfors

SLC:s potatisutskott träffades i Helsingfors på onsdagen. Regeringens torkpaket, CAP27 och potatisbranschens samarbetsgrupp PAYR var på agendan.

Mötet inleddes med en lantbrukspolitisk översikt av SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback. Han tog upp regeringens så kallade torkpaket som förankrades i budgetrian tidigare i höst.

– I förhandlingarna om torkpaketet har SLC försökt lyfta fram specialgrödorna. Samtidigt har vi också framhållit att producentorganisationer kunde bildas för att via en bättre organisering ge ett högre producentpris och i förläningen också en sundare marknadsbalans. Närpes Grönsaker är ett exempel på en framgångsrik producentorganisation, säger Laxåback.

Laxåback berörde också den kommande gemensamma jordbrukspolitiken för EU, CAP27, och betydelsen av ett produktionskopplat stöd för potatisodlingen och olika investeringsstöd för till exempel bevattning och bevattningsbassänger.

– För potatisbranschen är ändå ett skäligt producentpris det allra viktigaste, säger Laxåback.

Utskottet diskuterade också exportmöjligheter för potatissektorn.

PAYR behöver medlemmar

Marjo Serenius är direktör för potatisforskningsinstitutet Petla. Petla håller i trådarna för PAYR som är en samarbetsgrupp för potatisbranschen och samlar odlare, försök, industrin, myndigheter och rådgivare. PAYR publicerar det finskspråkiga magasinet Tuottava Peruna fyra gånger per år där Serenius är redaktör.

– Just nu behöver PAYR framför allt medlemmar. Både person- och företagsmedlemmar är välkomna, säger hon.

Vidare redogjorde Serenius för ett arbetsvälfärdsprojekt som Petla ordnar och involverar samarbetsgårdar i de flesta regioner där det odlas potatis, från Nagu i söder till Kalajoki i norr.