Arkiv

SLC - Isbranna 1 A Webben
Stora delar av höstgrödorna i Åboland drabbade av isbränna

Vinterns ombytliga väder med stora temperaturskillnader och förhållanden som växlat mellan snöfall, kyla och regn har gjort att stora delar av höstgrödorna i Åboland drabbats av isbränna. Läs mer i fredagens vårbrukstema!

SLC - Kim Forsman
SLC:s spannmålsutskott: Tänk igenom valet av vårens odlingsgrödor

SLC:s spannmålsutskott träffades förra veckan i Helsingfors. Marknadsutsikterna är dystra och därför ligger fokus hos många odlare nu på att hålla kostnaderna nere.

Nu kan producenterna påverka CAP genom att besvara en enkät

EU-kommissionen vill höra lantbruksproducenternas åsikter om den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), jordbruksstöden och andra regler i anslutning till livsmedel och jordbruk. Jordbruk- och skogsbruksministeriet uppmuntrar jordbrukarna att svara på enkäten, så att också de finländska lantbruksproducenternas röst hörs i planeringen av EU:s jordbrukspolitik.

SLC - Forpackning1 Mar24 Ct
Alternativ behövs när EU går in för nya regler för förpackningar

Vi ser fram emot utveckling, men går man över till något nytt måste det finnas alternativ. Det gör det inte i dag. Så kommenterar Närpes Grönsakers vd Tomas Lindfors EU:s planer på nya regler för att minska förpackningsavfall.

SLC-fullmäktige samlas till vårmöte 3.4

SLC:s förbundsfullmäktige håller ordinarie vårmöte onsdagen den 3 april kl.9-15 i Helsingfors.

Investeringsstöd för ladugårdar, svinstall, energi och pälsfarmer öppnas 16.3

Från och med den 16 mars träder ändringar i kraft i investeringsstöden för jordbruket och landsbygdsnäringarna, och ansökan öppnas då, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Lpx 00125625
Ukrainas anslutning till EU kan förutsätta ny stödpolitik

En eventuell anslutning av Ukraina till den europeiska unionen skulle förutsätta omfattande förändringar i jordbrukets stödregler. Ett systemskifte kan bli en lång och dyr process. Men omvänt kan Ukraina också generera inkomster till Bryssel.

EU-expansionen ger upphov till oro

Ukraina och sju andra kandidatländer som väntar på medlemskap i EU kan avsevärt förändra den europeiska maktstrukturen. Det visar en ny studie från det tyska ekonomiska forskningsinstitutet (IW) som publicerades förra veckan. Liberala stater riskerar att förlora inflytande, varnar IW.

Uppdatera areal- och kontaktuppgifter till producentförbundens medlemsregister

I april fakturerar SLC:s producentförbund sina medlemsavgifter och förbunden önskar att medlemmar uppdaterar sina arealuppgifter före faktureringen.

SLC - Handslag
Producenter vill att regeringen fullföljer målen för lantbruket

Representanter från fyra producentorganisationer i sydvästra Finland uppvaktade på måndagen statsminister Petteri Orpo (Saml) angående lantbrukets svåra situation.

Miljöförbindelsens webbutbildning är öppen

Jordbrukarna kan nu avlägga miljöförbindelsens webbutbildning. Utbildningen gäller gårdar som vid ansökan om åkerstöd 2023 har valt åtgärden klimat- och miljöutbildning för sin miljöförbindelse, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Bayer 2024 0044 2
Bayer utvecklar ett alternativ till glyfosat

Den tyska kemikoncernen Bayer utvecklar ett alternativ till det kontroversiella ogräsmedlet glyfosat. Koncernen genomför enligt egen utsago redan försök med den nya substansen på växande plantor. Målet är en lansering på marknaderna inom fyra år.