Image 21 11 2018 At 20 51
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä presenterade på onsdag kväll statsminister Juha Sipiläs förslag till en skogsfond i samarbete mellan EU och Afrika. Initiativet presenterades under öppningen av den första Skogsakademin för EU-beslutsfattare i Asikkala.
Skogsbruk EU

Finland föreslår EU-fond
för beskogning

Finland föreslår en EU-fond för att bekämpa klimatförändringen genom beskogning i form av ett samarbete mellan EU och Afrika. Statsminister Juha Sipilä (cent) har diskuterat initiativet med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.Det uppger diskussionsforumet Forest Academy.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (cent) har informerat EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan och medlemsstaterna om saken. Initiativet lanserades av minister Leppä på den första skogsakademin för beslutsfattare i EU som ordnades av Finland och Sverige i Asikkala under onsdagen.

Skogar minskar koldioxidhalten

– Den internationella klimatpanelens IPCCs nyligen publicerade rapport påminde oss än en gång om de hot klimatförändringen medför för livet på jorden. Skogar är det mest effektiva sättet att minska koldioxidhalten i atmosfären. Initiativ som bidrar till att minska avskogningen och till en ökad skogsareal välkomnas i IPCC-rapporten. Det är därför som Finland för EU-kommissionen föreslår en skogsfond som en del av investeringsprogrammet mellan EU och Afrika, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Bygger på Junckers förslag om allians

”Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har föreslagit en ny allians mellan Afrika och EU med ambitionen att skapa hållbara investeringar och arbetstillfällen. Junckers förslag är både aktuellt och viktigt och skulle ge en solid grund för den nya fonden som nu föreslås av statsminister Juha Sipilä. Skogsfonden, som skulle inrättas av kommissionen, har som mål att maximera inverkan på klimatet och arbetstillfällen på landsbygden i Afrika i nära samarbete med afrikanska partners. Behoven och den potentiella inverkan är stor”, heter det i meddelandet från Forest Academy.

"Bärkraftigt nyttjande"

– Varje år försvinner upp till 2 miljoner hektar skog i Afrika. En av de största orsakerna till detta är att man samlar brännved och att man röjer ny odlingsjord. Ett bärkraftigt nyttjande av skogarna kunde däremot skapa arbetsplatser och ge nya möjligheter på landsbygden i Afrika. Investeringar i beskogning, skogsbruk och skötsel och skydd av skogar behövs nu på en nivå som motsvarar flera miljarder euro, förklarar minister Leppä. Det behövs stora satsningar för att uppnå de eftersträvade målen. Garantisystemet på 60 miljarder euro för att öka privata investeringar i Afrika inom ramen för den av Juncker föreslagna Afrika-Europa-alliansen kommer att göra det möjligt att leverera de brådskande resultat som behövs.

Finland och Sverige vill visa goda exempel

Under sitt ordförandeskap i Europeiska unionen andra halvåret av  2019 kommer Finland att främja ett hållbart skogsbruk och beskogning. Tillsammans med Sverige betonar Finland att kampen mot klimatförändringar och hållbart skogsbruk går hand i hand.
– Vi vill ha fler skogar globalt, att våra skogar ska växa ännu bättre och binda mer koldioxid. Det är ett centralt mål. Det innebär också att vi vill främja de olika möjligheterna inom bioekonomin. Ersättningsmaterial för plast och fossila bränslen utgör ett utmärkt exempel på detta. Välskötta skogar växer betydligt bättre än skogarna som lämnats åt sitt öde” förklarar Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och minister Leppä i en gemensam kommentar från tillställningen i Asikkala.