Arkiv

Se lanseringen av SLC:s och MTK:s biodiversitetsfärdplan

Producentorganisationerna MTK och SLC offentliggjorde sin gemensamma biodiversitetsfärdplan den 1 februari. Nu kan lanseringstillfällets webbinarium ses även textat till svenska.

SLC - Parm Skogsbruket 1 24
Tidningen Skogsbruket nylanseras och blir e-tidning

Den finlandssvenska skogstidningen Skogsbruket har nylanserats och årets första nummer är här. Samtidigt lanseras den som e-tidning.

En rekordmängd nya samfällda skogar grundades förra året

Ifjol grundades rekordhöga 46 nya samfällda skogar. Det är mest under den granskningsperiod som börjat år 2002, uppger Lantmäteriverket.

Ändringar i investeringsstödet för gårdsbruk och i stödnivåerna

Genom den förordning som nu har godkänts kan investeringsstöd till jordbruket beviljas för sådana byggnadsinvesteringar som behövs inom nötkreatursskötseln och tillfälligt även för investeringar som främjar biosäkerheten inom pälsdjursuppfödningen, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Livsmedelsverket Flagga
SLC kräver utredning om Livsmedelsverket

SLC:s styrelse uppmanar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah att tillsätta en utredningsman för att se över hur man kan effektivera Livsmedelsverkets organisation och arbetsmetoder.

SLC - Rosengren Anders Img 0399
Anders Rosengren 1.2.1962-11.2.2024

Jag kommer inte ihåg exakt vad diskussionen gällde, men jag kommer tydligt ihåg svaret jag fick av min kompis för några år sedan, ”Vi skulle behöva någon som Anders Rosengren”. ”Vad menar du”, frågade jag. ”Ja, någon som alla tycker om, jag har då aldrig hört någon tycka illa om Anders”. Och så enkelt var det, ingen som kände honom tyckte illa om Anders Rosengren.

SLC - Matskolan Kuva Henri Korpi 0597 1
Anmälan till sommarens matskolor öppnar 1.3

Anmälan till sommarens matskolor för barn öppnar den 1 mars kl.10 på webbsidan matskolan.fi. Matskolan är ett lärorikt dagläger, var barnen lär sig genom att pröva på matlagning, matens väg från jord till jord, hälsosamma matvanor samt rörelseglädje. Matskolans höjdpunkter är besöket till en lokal bondgård samt familjemiddagen för nära och kära. Matskolor ordnas av 4H-föreningar runtom i Finland.

SLC - Bybutik Img 8292
Obemannade butiker ett potentiellt servicealternativ på landsbygden

Obemannade butiker eller hybridlösningar kan vara en modern väg till förbättrad service på landsbygden. Ämnet presenterades och diskuterades på Landsbygdsnätverkets nätverksmorgon den 21 februari.

SLC - Dsc00144
Livsfarligt att jobba med ”snälla” kor och tjurar

– Det finns inga ”snälla” tjurar eller kor som nyligen kalvat. Se till att alltid ha en reträttväg och räkna med att du bara får en chans att komma undan. Det var arbetsmiljöutvecklaren Stefan Wistrands viktiga råd när han nyligen föreläste i Mariehamn om säkerhet inom lantbruket.

SLC - Pals3 Feb24 Ct
FIFUR:s verksamhetsledare starkt kritisk till fjolårets massavlivningar

Myndigheterna överreagerade när hundratusentals pälsdjur avlivades i fjol. Nu blir prislappen dyr för staten. Vi hoppas att myndigheterna lärt sig en läxa, säger FIFUR:s verksamhetsledare Marja Tiura, som besökte en skinnutställning i Nykarleby.

Tilläggsfinansiering för ersättningen för pälsdjur som avlivats på grund av fågelinfluensa

Statsrådets finansutskott har förordat ett överskridande på 45,2 miljoner euro av det anslag som reserverats för veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare i statsbudgeten för 2024. Orsaken till att förslagsanslaget överskrids är att det behövs ett anslag på 44,4 miljoner euro för utbetalningen av ersättningar för pälsdjur som avlivats med stöd av lagen om djursjukdomar samt ett anslag på 0,8 miljoner euro genom vilket man förbereder sig på att betala ersättningar för svin som avlivas på grund av salmonellasmitta.

SLC - Asp 4 Webben
Aspens åtgång främjar viljan att satsa på den

Visst kan man satsa på aspen och få ett vettigt uttag från skogen om förhållandena är gynnsamma – och detta samtidigt som man främjar dess inslag i skogen. Den erfarenheten har skogsbruksingenjören och skogsägaren Rolf Wickström i norra Sibbo gjort. Han har följt med aspens utveckling genom åren.