Jordbruk EU SLC

Korrigeringar i fastlandets landsbygdsutvecklingsprogram

Jord- och skogsbruksministeriet kommer nästa år att framföra korrigeringar till fastlandets landsbygdsutvecklingsprogram som sträcker sig från 2014-2020.

SLC har länge påtalat underfinansieringen av programmet och framförallt miljöersättningen.

– SLC anser att det är bra att ministeriet har prioriterat LFA-stödnivåerna i programmet och ska ha tack för det, men vi ser ett bekymmer i att stödnivåerna i miljöersättningen för 2020 sjunker avsevärt, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

Det är enligt Laxåback bra att ärendet nu kommer till kännedom för jordbrukarna eftersom stödnivån för 2020 är en helt annan och mycket lägre än 2019. De flesta avtal löper ut våren 2020. Avtalet har då förlängts med ett år.

– I bästa fall blir det en förlängning med bara ett år. Det är olyckligt att stödnivåerna går ner också med tanke på att intresset för miljöåtgärder överlag varit stort. Hur strukturen i miljöersättningarna ändrar blir klart under det kommande halvåret.

Vill man se något positivt i landsbygdsprogrammet så är det att stödet för fri grisning höjs. Detta kan underlätta övergången till fri grisning.