SLC - Noviaseminarium Torvalds Webben
Kemiindustri och träbygge möjliggör mera kolbindning

Två konkreta metoder kring skogsbruk kan hjälpa oss absorbera mera CO2 i Finland, säger europaparlamentariker Nils Torvalds. Den ena är vår kemiindustri som framför allt kan ersätta plast med träbaserade material, och den andra är att bygga mera i trä. Torvalds diskuterade aktuella frågor kring skogspolitik i Yrkeshögskolan Novia i Raseborg.

SLC - Skogsmurvel 1 Webben
Viktigt att förbättra säkerheten i samband med extrema väderomslag

Arbetsskydd, brandsäkerhet och olika slags säkerhetsfrågor i allmänhet var den röda tråden i programmet då det folkliga evenemanget Murveldagen arrangerades i centrala Solf i april.

SLC - Vindskyddlogo
Från mitt vindskydd: Skogsvård för ekonomi och klimat

Skogsbruket har varit mycket framme i media senaste tiden, ibland den stora boven, ibland som räddaren i nöden. Debatten har nästan fått sekteristiska drag!

SLC - Ekollon 1 Webben
Skogskunniga skolelever planterade tusentals ekollon

Under en förmiddag lyckades Borgbyskolans femte och sjätte klass plantera omkring 7.000 ekollon från Visingsö, Ekenäs och Träskända. Arbetet belönades med en slant till klasskassan och samtidigt fick barnen en säregen biologilektion.

SLC - Flygekorrar
Uppdaterad karta över flygekorrarnas förekomst

Prognoskartan över flygekorrarnas förekomst har uppdaterats av forskare vid universiteten i Helsingfors och Åbo. Basen utgörs av den år 2003-2005 gjorda nationella flygekorrkartläggningen, som uppdaterats med hjälp av skogsavverkningsdata.

Finnfund investerar i ansvarsfull avokadoproduktion

Finländska utvecklingsfinansieraren Finnfund beviljar tanzanianska avokadoproducenten Africado ett 2,5 miljoner euro stort lån med säkerhet.

Ansökningstiden för jordbrukarstöd har inletts

Årets jordbruksstöd har sedan 29 april kunnat sökas i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi). Jordbrukarna har tid på sig fram till den 17 juni att lämna in den samlade stödansökan.

SLC - Stodtips
Låt markkarteringen styra stödansökan

Stödtabellen är inte en bra ledstjärna när ansökan ska ifyllas. Utgå i stället från odlingsplanen baserad på markkarteringen när du planerar stödansökan. De tipsen ger NTM-centralens granskare Jan Asplund och Rune Forsman i Österbotten.

Överför besittning och stödrätter senast 17 juni

Man måste anmäla besittningsöverföringar, det vill säga köp, försäljning och arrendering av åkrar senast 17 juni i år. Också överföring av stödrätter bör verkställas senast 17 juni.

Plock i ändringar och stödvillkor 2019

Anlita Råd 2020!

Sys­te­met för jord­bruks­råd­giv­ning, Råd 2020, er­bju­der går­dar­na för­mån­li­ga råd­giv­nings­tjäns­ter.

SLC - Vipu 2019
Mindre förändringar i stödansökan för 2019

Landsbygdens Folk har tagit en titt på förändringarna i den samlade stödansökan tillsammans med Esme Manns, inspektör vid Nylands NTM-central.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning