Tony Hyden
Tony Hydén varnar för att uppskjutningen av stödutbetalningen får konsekvenser för spannmålspriset i höst. I och med att stöden skjuts fram kommer utbudet av spannmål att öka markant i höst när folk har ont om pengar. Då kommer också priset att gå ner, vilket förvärrar situationen ytterligare. ARKIVFOTO
Tema

Stödförskjutningen kräver nu
precisionsartad planering
på gården

Det nya stödsystemet skapar fördröjningar i stödutbetalningarna för år 2023. För att undvika likviditetsproblem krävs precisionsartad planering och budgetering på den egna gården. Härom är både spannmålsodlaren Tony Hydén och ekonomirådgivaren Axel Falck eniga.

Tony Hydén odlar spannmål, baljväxter och oljeväxter i Lovisa. Han uppfattar uppskjutningen av stödutbetalningen som en stor och oresonlig förändring.

– Stöden utgör en majoritet av lönen, vilket gör att en stor del faller bort i år. Hur många löntagare skulle vara intresserade att jobba om de fick veta att de från och med den första september inte längre skulle få lön under det här året? Nu är det ju under all kritik.

Enligt Hydén borde stödsystemet följas enligt de premisser det är uppbyggt. Förändringar borde introduceras småningom och inte i ett slag.

– Men om det är så här det ska vara, så måste man ju ta skeden i vacker hand och göra någonting på gården.

Alla detaljer är ännu inte klara gällande eurobeloppen i det nya stödsystemet, men Hydén uppskattar att stödnivån generellt sett kommer att sjunka en aning. För hans del kommer det ändå inte att ske några stora förändringar i odlingsplanen.

– Eftersom vi prioriterar strukturförbättring av marken i odlingsplanen och det nya stödsystemet vill att man skall ha marken grön så kommer vi att kunna utnyttja det ganska fullt ut. Jag tror att vi kommer att klara oss ganska hyfsat.

Slå fast spannmålspriset

På ekonomisidan ser dock Hydén ett behov av allt striktare planering och budgetering. Det gäller att slå fast man spannmålspriset och koordinera detta med inköpet av gödsel, vilket Hydén gjorde i ett antal olika etapper.

– Jag köpte då till ett högre pris i jämförelse med dagsläget, men samtidigt som jag köpte slog jag fast priset för det här årets spannmål. Då har man en ganska säker budget att falla tillbaka på. Som det ser ut nu får jag ett bättre pris än om jag hade väntat till hösten med att sälja.

Hydén har i sin spannmålsförsäljning brukat slå fast ganska mycket på förhand. Likviden kommer först efter leverans, vilket betyder att han egentligen säljer kontinuerligt under hela året.

– Om priset verkar bra slår jag fast det oberoende om jag har i lager eller det först håller på att sås.

Hydén påpekar dock att många tenderar sälja en ganska stor del av skörden under hösten, vilket kan leda till ett besvärligt läge.

– I och med att stöden skjuts fram kommer utbudet av spannmål att öka markant i höst. Då kommer också priset att gå ner, vilket förvärrar situationen. Så nu är det nog hög tid att slå fast spannmålspriset på förhand för att skydda sig mot prissänkningar.

Han befarar dock att det för en del kommer att uppstå likviditetsproblem fram mot höstsidan.

– Det blir nog ett besvärligt år, och dessutom finns det många okända faktorer som inverkar på utfallet. Vi befinner oss nog lite i det blå för tillfället.

Budgeteringen viktigare än någonsin tidigare

Axel Falck, som är ekonomirådgivare på Nylands Svenska Lantbrukssällskap, ser också det kommande året som utmanande. Han uppmanar jordbrukarna att ha en buffert i sin kassa, då det kan komma perioder när utgifterna är högre än intäkterna.

– Det är absolut viktigt att man budgeterar. Det som kunde vara viktigt det här året när stödutbetalningarna skjuts till senare på året är att göra en kassaflödesbudget månadsvis. Om du räknar månadsvis kan du exempelvis synliggöra att kassan går på minus under en viss period, förklarar Falck.

Han påpekar att det gäller att koordinera försäljningsinkomster med den fördröjda stödutbetalningstidtabellen, men att givetvis även andra faktorer påverkar situationen.

– Jag är mera rädd för det här året än fjolåret. I fjol kunde de som köpt gödsel och insatser före prisstegringen sälja då spannmålspriset var högt, vilket gav en helt bra kompensation. I år riskerar det gå så att jordbrukare köpt dyr gödsel och sedan får dras med sjunkande spannmålspriser. Då kan det bli stramt.

Falck påminner också om att de som i sommar köper gödsel för nästa år bör komma ihåg att fundera över hur betalningstiden skall gå ihop med stödutbetalningen.

– Dessutom bör man beakta att räntorna är höga vilket gör att det kostar mera att ta betalningstid.

Falck poängterar att jordbrukets eviga problem är att alla kostnader uppstår först, medan inkomsten fås först senare. Det handlar om ett delikat system som är känsligt exempelvis för rubbningar av de stödsystem som byggts upp för att garantera kontinuitet. För att undvika likviditetsproblem blir budgeteringen viktigare än den någonsin varit.

– Vi lever i sådana tider att man senast nu måste lära känna sin ekonomi och veta sina siffror.

FOTNOT: Livsmedelsverkets stödutbetalningstidtabell för 2023 hittar du här.
Läs också: Kommentaren: Stödens utbetalningstidtabell