Tema

Kommentaren:
Stödens utbetalningstidtabell

Drygt fyra månader har nu gått sedan Livsmedelsverket presenterade sin preliminära utbetalningstidtabell för stöden i nya CAP-perioden 2023 och framåt. Beskedet om att 300-400 miljoner euro skulle skjutas fram över årsskiftet kom som en kalldusch för den yrkesgrupp som livsmedelsverket ska betjäna: landets matproducenter.

Sättet som livsmedelsverket agerade på är också anmärkningsvärt; utan att ens ha diskuterat eller förhandlat med MTK och SLC kallar man till presskonferens och meddelar om kraftigt försämrad tidtabell för stödutbetalningen. Ett meddelande som i ett slag raderar i stort sett hela lantbruksinkomsten för 2023, och förvärrar den kostnads- och likviditetskris som lantbruket redan befinner sig i.

Frågan är om Livsmedelsverket börjat leva sitt eget liv, och glömt vem de ska betjäna? Flera gånger har livsmedelsverket fått tilläggsresurser för att klara av hanteringen av jordbrukarnas berättigade stöd. CAP-planen 2023-2027 utformades också med (alltför) stor hänsyn till Livsmedelsverkets åsikter om att stödsystemet ska förenklas och utformas så att det är lätt att övervaka. Är det här tacken?

Ibruktagandet av monitoreringen och jordbrukarnas möjlighet att korrigera stödansökningarna ända fram till oktober lär vara en av orsakerna till försenade utbetalningstidtabell. Att ha möjlighet till att ändra i stödansökan ända till oktober är huvudlöst, vem har ens bett om den möjligheten? Inte jordbrukarna i alla fall. Slå fast möjligheten att ändra till en månad efter sista såningsdagen, det räcker gott och väl till.

För att återfå jordbrukarnas förtroende måste Livsmedelsverket så snabbt som möjligt precisera sitt ensidiga meddelande om utbetalningstidtabellen, så att den motsvarar den utbetalningstidtabell som jordbrukarna nu vant sig med under de gångna stödperioderna. Förskott måste betalas på alla stöd på samma år som de ansöks och höstens stödutbetalningar måste komma i gång senast i oktober.

Många medlemmar efterlyser demonstrationer eller andra kraftåtgärder från producentorganisationen för att få ordning på stödutbetalningstidtabellen. Helt berättigade krav, tystnaden från Livsmedelsverket och minister Kurvinen bådar inte gott.

Tomas Långgård 
Ordförande för Österbottens Svenska Producentförbund

Läs också: Stödförskjutningen kräver nu precisionsartad planering på gården