Tema

Marknadsöversikten:
Spannmålspriserna har sakta
dalat till nivåerna före kriget

Turbulensen på spannmålsmarknaden fortsätter i skugga av det vansinniga kriget i Ukraina. Från toppriserna i maj/juni, för till exempel vete 440 euro per ton förra sommaren, har vi nu trendmässigt kommit neråt. Priserna på spannmålsbörserna är på sin lägsta nivå på ett år, och har denna vecka sjunkit ytterligare.

Börspriset i Paris för kvarnvete ligger i dag på 271,50 euro per ton, på samma nivå som för ett år sedan. Trots att Ukrainas producentorganisation räknar med att skörden 2023 kommer att halveras så verkar det helt klart att andra faktorer påverkar mera.

Under det gångna årets lopp har den globala spannmålslogistiken trimmats så att Ukrainas betydelse minskat. Det gäller ändå att komma ihåg att när det gäller Ukrainas (och Rysslands) tillträde spelar den så kallade exportkorridoren en mycket viktig roll, men bland annat Kina har betonat livsmedelssäkerheten i sitt fredsförslag, vilket säkerligen påverkar Rysslands agerande.

Gödselpriset fortsatte sin branta stigning till årskiftet – men efter årskiftet till dags dato, på bara tre månader, har priset nästan halverats. Nyhetstjänsten Agritel berättade i sitt nyhetsbrev denna vecka att priset på 30 % kvävelösning i Frankrike för leverans i maj-december sjunkit från 460 euro per ton till 350 euro per ton.

Yara Axan (27-0-1) i Finland ligger nu på 475 euro per ton och Yara Y20 (27-2-3) en hundring mera. Vid årskiftet låg vi på cirka 1.000 euro per ton. Nedgången var väntad efter att priset på naturgas, som är den viktigaste produktionsinsatsen inom kväveframställning, normaliserades under höstens lopp.

I Finland lät nedgången vänta på sig förvånansvärt länge jämfört signalerna från Mellaneuropa. Denna obalans mellan spannmåls- och gödselpriser skapar givetvis stora utmaningar nu inför odlingssäsongen beroende när man lyckats pricka in sina gödselinköp. Det visar nu en gång för alla att spekulation i stigande priser utan någon typ av prissäkring av sitt spannmål i samband med inköp av produktionsinsatser är en riskfylld strategi.

Skördeutsikterna Europa och också för övrigt ser också bra ut, vilket pressar priserna ytterligare. Eurons förstärkning i förhållande US-dollarn försvagar för sin del det europeiska spannmålets konkurrenskraft på exportmarknaden.

Trots sjunkande priser är det bra att hålla i minnet att många odlare till exempel i USA sår helt normalt sin majs och soja de närmaste åren, jordbrukarna tog vara på pristoppen och har prissäkrat sin produktion till och med till odlingssäsongen 2024.

Oljeväxterna är fortsatt också de under prispress i och med stort utbud i Europa och globalt. Odlingsarealen i Europa ökar också med +10-12 procent odlingssäsongen 2023. Kanske bra att också hålla i minnet att trots att priset på rybs och raps sjunkit i likhet med de övriga grödorna är Parisbörsen dagsnotering (2.3) 528,50 euro per ton på en rekordnivå i ett historiskt perspektiv.

Kommentaren Korkman Tabell 1

Inhemska marknaden

Utvecklingen på den inhemska spannmålsmarknaden har varit tudelad. Rybs/raps- samt vetepriset har följt rätt så bra Parisbörsen, vilket visar på en bra  efterfrågan. Basis ligger just nu på -8,50 euro per ton (se tabell 1 här ovan) för kvarnvete, vilket kanske kan sägas motsvara rätt bra marknadssituationen.

Skördeåret 2022 (skörd 3,6 miljoner ton) förstärkte igen spannmålsbalansen efter ett knappare år 2021 (skörd 2,6 miljoner ton), så att plustecknet till exempel för inhemska vetepriset i förhållande till börspriserna från hösten 2021/våren 2022 är ett minne blott.

Korn och havre har tappat i pris i förhållande till vete, vilket pekar på en svagare inhemsk efterfrågan och kanske en nypositionering på exportmarknaden inom spannmålshandeln. Det har antytts att det har varit svårt att konkurrera på exportmarknaden med det finländska havrepriset.

Det skall bli intressant att se  exportuppskattningarna för pågående spannmålsår när marknadsarbetsgruppen för spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR uppdaterar Finlands spannmålsbalans på sitt nästa möte 9.3.

Priset på korn i Finland varierar stort beroende på ort och ändamål. Som känt erhålls det bästa kornpriset vid foderfabriken i Österbotten, det ligger nu på cirka 220 euro per ton, i exporthamn ungefär lika och på övriga orter cirka -20 euro per ton.

Skillnaden till spotnoteringen (260 euro per ton) i fransk exporthamn (Rouen) är alltså mellan -40 till -60 euro per ton.

En titt på spannmålsbalansen (se tabell 2 här nedan) och nyckeltalet lager i förhållande till den totala användningen förklarar också. Kornbalansen 2022/23 har förstärkts från 18 till 21 procent och havrebalansen från 12 till 30 procent.

Kommentaren Korkman Tabell 2