Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar samt händelsekalender. NYTT: Aktuellt i Nyland och på Åland.

SLC - 9Ebacfb328Eebf16B851B683312F5E0074F82F8E
Arga bönder angrep Frankrikes president

Bondedemonstrationer präglar gatubilden i talrika europeiska länder. De senaste veckorna har stämningarna skärpts påtagligt. Frankrikes president Emmanuel Macron hamnade i ett handgemäng på den internationella jordbruksmässan i Paris.

SLC - 9Cdb4Eb 5876 437F B9Cf 3F559Fc70Ec9
EU-länderna efterlyser medicin mot agrarkrisen

EU måste reagera snabbt för att effektivera jordbruket och matförsörjningen. Det fastslår EU-ländernas agrarministrar. Motiveringen är att de senaste protesterna inom jordbruket förutsätter snabba och långsiktiga åtgärder.

Anordningar för mörkerseende ska tillåtas vid vildsvinsjakt

Statsrådet har godkänt propositionen om ändring av 33 § jaktlagen i syfte att underlätta jakten på vildsvin. Propositionen som nu lämnas till riksdagen tillåter i praktiken att elektroniska siktanordningar för nattskytte används utan dispens vid vildsvinsjakt.

Karavanen-projektet med bil till Ukraina framskrider

Den pågående Karavanen-insamlingen till Ukraina har en vecka kvar av insamlingstiden och pågår till och med 29.2.

SLC - Img 5972
Avkoppling, umgänge och livskraft på Må Bra-dagen i Vasa

Det var ett varierat program som de österbottniska lantbruksföretagarna bjöds på senaste torsdag när Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, LPA, ordnade en Må Bra-dag inom projektet Ta hand om bonden.

Vargseminarium i Vörå 4.3

Ett vargseminarium ordnas vid Norrvalla i Vörå måndagen den 4 mars kl. 15.00. Det är ett forum för att diskutera vargstammens storlek och stamvårdande jakt tillsammans med jägare, markägare och pälsfarmare. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah deltar i seminariet.

SLC - 42305829 Deforestation Forest Disaster Change Climate Global
Ny studie belyser skogens roll för klimatet och vattnets kretslopp

Skogar täcker en tredjedel av jordens landyta och är avgörande för lagring av kol samt vattnets kretslopp, även om hela omfattningen av deras påverkan ännu inte är fullständigt förstådd. I en ny studie, publicerad i Nature Communications, har forskare från Stockholms universitet och internationella kollegor bidragit med nya insikter i att förstå den komplexa roll skogar spelar i klimatsystemet och för vattnets kretslopp.

SLC - Agrologer Arskurs 22
Kan foderväxternas drottning trivas i Finland?

I de tempererade klimatområdena är lusern den mest odlade fleråriga vallbaljväxten. Förutsatt en lämplig odlingsmiljö har lusern en längre varaktighet och en högre produktivitet än rödklöver. Lusern har ett högt fodervärde och ett högt förfruktsvärde. Lusern förbättrar markens bördighet bl.a. som följd av dess djupgående pålrötter, dess omfattande bildning av biomassa och dess symbiotiska fixering av luftkväve.

SLC - Spanmmalskvalitet Sep23 Ct
Statistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2023

Kvaliteten på spannmålsskörden 2023 försvagades av rödmögel och axgroning. Mycket av det DON-mögelgift som rödmögel producerar uppmättes i höstens spannmålsskörd.

SLC - Sebastien Beraud 1
”Vi ska inte låta Bryssel få utrota unionens bönder!”

Nu när en av världens största jordbruksmässor startar i Paris på fredag (24/2) ökar trycket på den franska regeringen. Man kräver ett nej gentemot EU:s hårt ifrågasatta lantbrukspolitik. Bland kritikerna märks mjölkbonden Sébastien Béraud. Hela systemet måste förändras radikalt, annars dödar EU-politikerna oss, säger han till LF.

Ledaren: Kriget i Ukraina har pågått i två år och fortfarande finns inget slut i sikte

Ukraina krigar nu i allra högsta grad också för västs del och därför borde väst klara av att förse dem med de vapen, det stöd och den finansiering som behövs. Det är egentligen det minsta man kan begära, konstaterar Staffan Pehrman.