Ledarsticket: Mjölken och den gröna omställningen

Det är otroligt intressant att se hur olika aktörer skissar upp att den gröna omställningen ska genomföras i praktiken och inte minst hur den ska finansieras, konstaterar Staffan Pehrman.

SLC - Ordforandeval Sfp
Ordförandeval i SFP

Totalt elva sökte tjänsten som livsmedelsmarknadsombudsman

Tjänsten som livsmedelsmarknadsombudsman söktes inom den utsatta tiden av 11 personer. Tjänsten tillsätts för viss tid, dock högst fem år, från och med den 1 september 2024 eller enligt överenskommelse, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Dansk XXL-grisfarm anmäler konkurs i Kina

En danskägd grisfarm i megaklassen har anmält konkurs i Kina. Farmen har genom åren förorsakat sina ägare enorma förluster till ett värde av omkring 75 miljoner euro. Farmen ägs av en investeringsfond för utvecklingsländer.

Finland genomför CAP som planerat

Den övervakningskommitté som granskar Finlands CAP-plan, det vill säga genomförandet av EU-ländernas gemensamma jordbrukspolitik, sammanträdde den 11 juni i Kotka. CAP-planen framskrider huvudsakligen som planerat. Övervakningskommittén godkände ett förslag till ändring av CAP-planen, som ska lämnas till kommissionen, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Josip
Jonas Rönnqvist blir ny verksamhetsledare för Finlands svenska 4H

Styrelsen för Svenska lantbrukssällskapens förbund har anställt Jonas ”Josip” Rönnqvist som ny verksamhetsledare till Finlands svenska 4H. Rönnqvist har en lång erfarenhet av tredje sektorn, av barn- och ungdomsverksamhet, likaså ett brett kontaktnät inom den finlandssvenska föreningsvärlden.

SLC - Vall5 Jun24 Ct
Första vallskörden blir mindre än normalt i Österbotten

Förra helgen kom vallskördearbetet igång i Österbotten. Bristen på regn har gjort att gräset börjat gå i ax, vilket gör att näringsvärdet minskar. För att få någorlunda kvalitet var många tvungna att offra mängden och ta den första vallskörden tidigare än vad som var optimalt. Jag tror ingen av oss ropar wow över den här skörden, säger Andreas Frostdahl, mjölkproducent i Nykarleby.

Dåliga tider stoppar maskinmässa i Paris

Den traditionella maskinmässan Sima i Paris inhiberas detta år. Enligt planerna skulle mässan arrangeras i november men arrangörerna ger återbud. I ställen ska en ersättande mässa för professionell publik ordnas i februari.

Nya Zeeland avstår från CO2-avgift för jordbruket

Nya Zeeland stryker en tidigare planerad CO2-avgift på jordbrukets utsläpp av drivhusgaser från boskap. Landets förra regering hade redan förberett en emissionsskatt på nötboskap men förslaget har anullerats av den nya konservativa regeringen.

Förändring gällande användningen av glyfosatpreparat

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes linjerar att fram över kan preparat som innehåller glyfosat användas för bekämpning av ogräs i spannmål samt i olje- och baljväxter före skörd.

SLC - Ea81F9Bf A398 499F B2Cd C13316E5A976
Svag prestation av Victor Orbán

Ungerns premiärminister Victor Orbán anträdde EU-valet med sedvanlig självsäkerhet och arrogans. Men denna gång gick det inte riktigt enligt planerna. Orbán, som inom kort tar över det roterande ordförandeskapet för EU, hade inte sin bästa dag.

SLC - Eu Val 0 S6 A9531
Christoffer Ingo tar nu plats i riksdagen

SLC:s lantbrukspolitiskt sakkunniga Christoffer Ingo tar nu plats i riksdagen då Anna-Maja Henriksson blir Europaparlamentariker.