SLC - 49387044862 E11A665Aa2 O
Coronastöd till miljonbelopp gick till fejkade USA-småbruk

Under den gångna sommaren betalade USA-myndigheten SBA sannolikt ut miljonbelopp som coronastöd till småbruk som inte ens existerar. Den slutsatsen drar myndigheterna efter avslöjandet av en bedrägerihärva i staten Ohio.

Villkoren för stöd för beskogning preciseras

Ett lagförslag om beskogning av impedimentmark är just nu under behandling i riksdagen. Stödvillkoren som ingår i lagen ska preciseras genom statsrådets förordning som är på remiss fram till den 8 december.

Tysklands gröna parti ger gensaxen en chans

Tysklands gröna miljöparti die Grünen har hittills strikt avvisat allt som har med grön genteknik att göra. Den senaste partidagen tyder på en mjuknande inställning till gensaxen.

SLC - 125981789 1279836659042406 4922566929227938568 O
Danmark fick ny jordbruksminister

Socialdemokraten Rasmus Prehn har utnämnts till ny minister för livsmedel, jordbruk och fiskeri. Prehn har tidigare varit minister för utvecklingssamarbete. Han efterträder Mogens Jensen som måste avgå i samband med minkskandalen.

EU:s direktstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 10.12

Livsmedelsverket börjar betala ut EU:s direktstöd för 2020 10.12. Samtidigt börjar också restbeloppet av kompensationsersättning för 2020 betalas ut.

Priserna på gödselmedel sjönk med drygt en tiondel

Priserna på kvävegödselmedlen sjönk med nästan en femtedel och sammansatta gödningsmedel med drygt en tiondel jämfört med året innan, uppger Statistikcentralen.

Ökande sorkpopulation i år

Naturresursinstitutets uppföljning visar att sorkpopulationerna har ökat på stora områden efter våren 2020. I södra och östra Finland finns det på många ställen lika mycket sork som hösten 2019. Sorkpopulationerna har ökat också i västra och mellersta Finland.

SLC - Elmer Holm Arets 4 H Medlem 2020
Elmer Holm från Pargas är årets 4H-medlem 2020

Styrelsen för Finlands svenska 4H har utsett årets 4H-medlemmar och årets skogsbrukare. Premieringarna offentliggjordes på Svenska Lantbrukssällskapens förbunds årsmöte fredagen den 20.11.

Stopp för förhandsanmälningar om rådgivningsersättning

I fredags 20.11 blev det stopp för att göra förhandsanmälningar om rådgivningsersättning i e-tjänsten Hyrrä, eftersom anslagen tagit slut.

Tilläggsstöd för utveckling av glesbygden

Regeringen föreslår i den kompletterande budgeten för 2021 en anslagsökning på 8 miljoner euro för att utveckla livskraften och välfärden i glesbygden. För utveckling av glesbygden föreslås ett anslag på sammanlagt 12 miljoner euro för 2021.

Åländska odlare se hit!

Finns det intresse för att återuppta sockerbetsodling på Åland?

Ändring i veterinärjouren i området Jakobstad-Pedersöre- Nykarleby-Larsmo-Kronoby- Karleby

Från och med måndag 30.11 kommer veterinärjourtiden att ändras från kl.16.00 till kl.15.00, meddelar Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning