SLC - Skogsbrander
Häftiga skogsbränder rasar i Medelhavsområdet

En lång rad allvarliga skogs- och markbränder rasar i flera områden i södra Europa. Specialutrustade släckningsplan från EU:s flygplanspool RescEU har kallats till flera av de drabbade brandplatserna.

SLC - Spannmalsprognos
Spannmålsskörden blir svagare än genomsnittet

Enligt Naturresursinstitutets senaste prognos kommer spannmålsskörden i Finland att uppgå till 3,1 miljarder kilo.

Yara köper Ecolan

Yara Suomi Oy köper Ecolan Oy, som tillverkar återvunnen gödsel.

Fältvandring på ekologiska försöksfältet i Ingå 4.8.2021

Ekosortförsöken i Ingå kan besökas 4.8.2021.

SLC - Sommartraff Purmo1
Första årsmötet sedan 2019 för Norra Österbottens Unga Producenter

Föreningen Norra Österbottens Unga Producenter hör till de talrika aktörer som lamslagits under coronapandemin. I tisdags kunde man äntligen samlas till sommarträff inklusive årsmöte.

Atria utvidgar solparken i Nurmo

Atria utvidgar solparken i samband med sin anläggning i Nurmo.

SLC - Faltvandring Webben2
Fältvandring med ärt- och höstoljeväxtförsök

På ÖSP:s fältdag i Solf och Höstves fick deltagarna bekanta sig med ärt- och höstoljeväxtförsök samt användning av olika herbicider.

SLC - Varroa
Dödlig parasit drabbade åländska biodlingar

Varroakvalstret, som angriper bin, har i sommar påträffats i två bikupor på Brändö.

SLC - 20160501Iw 80 Muok
Jordbrukets tid finns nu på sajten Digimuseet

Finlands lantbruksmuseum Sarka har utvidgat sitt virtuella utbud med utställningen ”Jordbrukets tid – Berättelsen om jordbruket I Finland” på den digitala museisidan Digimuséet.

Atria utvidgar solparken i Nurmo

Atria bygger ut: solparken i Nurmo får nästan fördubblad effekt.

SLC - Skogsstrategi Leppa
EU:s nya skogsstrategi väcker blandade känslor

I medlet av juli presenterade EU-kommissionen sin nya skogsstrategi, som starkare än tidigare betonar riktlinjerna för skogsbruket i EU.

SLC - Matskolan Webben
Hundratals barn deltar i sommarens matskolor

På Matskolorna får hundratals barn lära sig om mat och matlagning genom att göra och uppleva. Temat för årets matskolor är närmat.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning