SLC - Tvagardar1 Jan23 Ct
Gårdsbutiken Två Gårdar firar fem år av direktförsäljning

I november 2017 bildade de ekologiska producenterna Mats Björklund, Conny Englund och Jonas Kackur Gårdsbutiken Två Gårdar. Nu firas fem år av direktförsäljning av deras egna produkter på torget i Jakobstad – och några planer på att sluta finns inte.

SLC - Igw Sudeingang 2
Den gröna veckan öppnar igen i Berlin

Livsmedel, jordbruk och trädgårdsodling står igen i centrum då den gröna veckan öppnar i Berlin efter en tvåårig tvångspaus på grund av covid. Nu vill arrangörerna kompensera förlusterna med en extraportion livsmedel, jordbruk och trädgårdsodling.

SLC - J Fastighetsskattestod 23
Jordbrukets deklaration

Deklarationsarbetet inleds naturligast genom att anteckna jordbrukets inkomster och utgifter på sida 1 och 2 i blankett 2. Här följer några aktuella kommentarer om vissa enskilda skattepunkter.

SLC - Jordbruksbil I Egen Anvandn 23
Skogsbrukets deklaration

Försäljning som beskattas som kapitalinkomst i skogsbruket är förutom stockar och massaved också flis, vedklabbar och julgranar. Även inkomster av packade vedklabbar räknas hit. Inkomster från avverkningsrester, skogsbränslen, barrträdskvistar till dekorationer, plogkäppar och dylikt räknas även de som skogens kapitalinkomst. Förädlade skogsprodukter och hyror för skogsmark utgör däremot jordbrukets inkomst.

SLC - Mervardesskatt Ho Foder
Mervärdesskattedeklaration

Mervärdesskatten skall redovisas enligt anvisningarna på blanketten Deklaration av skatter på eget initiativ. De efterfrågade mervärdesskatteuppgifterna är samma som tidigare år.

Ledaren: Sänk marginalerna i handeln för inhemska livsmedel

Det höga förtroendet finländarna har för inhemska livsmedel gör att de gärna betalar mer för inhemskt producerat. Men det verkar som om merpriset för inhemska produkter oftast enbart kommer handeln till godo. Det verkar vara så att handeln gärna lägger på en större marginal för inhemska produkter, jämfört med importerade varor, konstaterar Mikael Jern.

Ledarsticket: Håll ögonen på Yara

Gödselstödet är problematiskt. Kommer stödet jordbrukarna till godo eller blir det ett stöd till gödselindustrin? undrar Mikael Jern.

SLC - Experten Jan23
Experten

SLC - Skattebj Inlamningsdatum 28 2 2023
Deklarationsråd i veckans LF

Trots det turbulenta världsläget är det igen dags att fundera på jord- och skogsbrukets deklarationer. De stora dragen är lika som förut, men det finns tre nyheter att notera. Årets deklarationsexempel i fredagens temanummer är ett informationspaket av samma format som tidigare år.

SLC - 97E4Ea34 35B5 4771 9F88 1600E7217Cfb
Livsmedelsexporten överstiger för första gången 2 miljarder

Enligt Tullens exportstatistik har vår livsmedelsexport ökat med omkring 20 procent under januari-oktober år 2022 jämfört med motsvarande period året innan. För första gången i historien växer Finlands livsmedelsexport till cirka 2,1 miljarder euro år 2022. Den ökande exporten ökar krisberedskapen inom livsmedelsbranschen, säger Esa Wrang från Business Finland i ett pressutskick.

SLC - Val Jan23 Nvk
Valpanel: Fungerande marknader och lagändringar utlovas för nästa regeringsprogram

Jordbrukets ödesfrågor låg på agendan då partirepresentanterna förra veckans onsdag samlades på Gamla studenthuset i Helsingfors för en valpanel ordnad av MTK och Maaseudun Tulevaisuus.

SLC - Skog2 Jan23 Nvk
Skogsfrågorna väckte hätsk debatt

Under valpanelen hettade det till som mest då skogsfrågorna kom på tal. Debatten låstes in i en konstellation känd från offentligheten där skogen måste bli museiobejkt eller hotas av ödeläggelse. Trots att de närvarade bedyrade att just detta är en falsk uppdelning.