Litet intresse för gipsbehandling i Kimitoön

​Nästan 400 odlare på Skärgårdshavets avrinningsområde får i höst gratis gipsbehandling på totalt cirka 10 500 hektar. Det rapporterar projektet Kipsi, vars första ansökningsomgång nu avslutats.

Tysk slakteriskandal kan sanera branschen

Den tyska slakteriskandalen fortsätter att jäsa. Mer än 1.600 arbetare i Tönnies-koncernens enhet i Nordrhein-Westfalen har smittats av corona. På tisdagen stängdes hela regionen Gütersloh kring slakteriet.

Grisproducenterna är bekymrade över läget

Stängningen av Tönnies har redan förorsakat en växande oro hos de tyska grisproducenterna. Företaget är Tysklands största uppköpare av gris. Om problemen inte snabbt kan lösas, hotar svårigheter för producenterna att finna ersättande köpare.

Nederländerna stoppar sin boskapsexport till Ryssland

Nederländerna har stoppat exporten av levade boskap till tredjeländer utanför EU. Förbudet gäller framför allt exporten av nötboskap till Ryssland och Kazakstan. Det meddelar landets jordbruksministerium.

Gott betyg i EU-rådet för nya långtidsbudgeten

EU:s stats- och regeringschefer välkomnar i princip det förnyade förslaget till långtidsbudget. Det framgick efter en första videokonferens, uppger kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

SLC - Hammarudda Sag 1 Webben
Stormen gav skjuts åt Hammarudda såg

Mera specialsågat virke enligt kundernas önskemål gjorde att Hammarudda såg i Jomala på Åland i fjol för första gången gick med vinst sedan starten 2016.

Tyskland försöker lyfta EU på spår efter corona

Ledaren: Hur ska det gå med lantbrukets gröna guld?

Uppgifter om dikningssammanslutningar digitaliseras och uppdateras i ny karttjänst

NTM-centralerna genomför en digitalisering av handlingarna i gamla dikningsprojekt. Dikningssammanslutningarna, som grundades huvudsakligen under 1940–1970-talen i samband med diknings- och täckdikningsarbeten på åkrarna, förpliktar fortsättningsvis många fastigheter i nyttoområdena att underhålla och restaurera de diken som de förvaltar.

SLC - Tok
Ouppkopplade kor

SLC - Timmerhus 1 Webben
Timrade stugan ska flyttas till havet

Med hjälp av barkspade, bandkniv och yxa timrar Jonas Lindvik från Mariehamn enligt traditionella metoder ett stockhus som snart ska bli familjens sommarstuga vid Ålands hav.

SLC - Thomas Blomqvist 1
Blomqvist anser att den nyländska landsbygden vinner på den aktuella SOTE-lösningen

Thomas Blomqvist (Sfp), minister för jämställdhet och nordiskt samarbete, anser att den nyländska landsbygden och vården för dem som bor där, vinner på den aktuella särlösningen med fem vårdområden i landskapet. Det här jämfört med tidigare förslag och de alternativ som fanns.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning