Stödansökan på Åland

Landskapsregeringen ordnade i maj två informationstillfällen om ersättningar och stöd som kan ansökas i vårens stödansökan.

SLC - Vipumobil
Nya stödformer och villkor: Var uppmärksam på maximal andel som ersätts och vilka kombinationer som är möjliga

I det följande går vi igenom krav och ersättningsnivåer inom miljöförbindelsen, kompensationsersättningen, grundläggande inkomststöd, omfördelningsstöd, bidrag för specialgrödor, inkomststöd för unga jordbrukare samt miljösystemstöd.

NTM-centralen: Odlarstöden i ett nötskal

Esme Manns som är ledande sakkunnig på NTM-centralen i Nyland lyfter fram de viktigaste aspekterna gällande de nya odlarstöden.

VIPU-ombuden hjälper med EU-stödansökan

Behöver du hjälp med EU-stödansökan? Som SLC-medlem kan du kontakta någon av de VIPU-ombud som lokalavdelningarna inom ÖSP och SLC Nyland har utsett.

SLC - Img 7858
Nytt inom miljöavtal och ekoförbindelse

Från och med i år söks miljöavtalen elektroniskt i Vipu-tjänsten. Gamla avtal gör odlaren bäst i att förnya. Inom ekoproduktionen gäller nya utbildningskrav och bestämmelser om avsalugrödor. Odlarna uppmanas också använda sig av Råd 2030-rådgivning för att underlätta navigationen inom det nya stödreglementet.

Utfallsdiken blev till vattendrag i Vipu

Från odlarhåll rapporteras om förändringar i Vipu-tjänsten där tidigare utfallsdiken plötsligt blivit till vattendrag. Detta betyder att det krävs en 3 meter bred skyddsremsa mellan åkern och vattendraget, vilket skapar problem för de som redan kommit igång med sådden.

Utvecklingsprojekt för ändringar i vilka områden som kan göras till skyddszoner

Ett projekt har inletts för att utveckla tillämpningsområdet för åtgärden skyddszoner inom systemet med miljöersättning. Utgångspunkten för utvecklingsarbetet är ett effektivare vattenskydd och målet är att det nya tillämpningsområdet ska införas 2024, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Ledaren: EU bör vara den naturliga garanten för att den ukrainska exportspannmålen når sin slutdestination ute i världen

Visst, om man ser på det hela ur ett riktigt kort perspektiv så kunde kanske EU:s bönder vinna på att konkurrensen från den ukrainska exportspannmålen uteblir. Det är ändå inte alls säkert att EU:s bönder får bättre betalt för sin spannmål trots att så skulle ske, påpekar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Mycket nytt i årets stödansökan – var uppmärksam

En stor del av årets intäkter kommer på de flesta gårdar via stöden, på många växtodlingsgårdar kan det handla om hela 40-50 procent av årets intäkter. Därför gäller det att vara noggrann med ansökan, påpekar Staffan Pehrman.

SLC - Satellitovervakning
Satellitövervakning

SLC - Metan Valio Vapaanlehman190820 2315 Edit
Ny forskning: Metanutsläppens uppvärmande effekt har överskattats

Metanutsläppens roll som växthusgas står inför en revidering. Enligt nyare forskning har metanens värmande effekt i tidigare mätningar överskattats 3-4 falt. Metanen som uppstår vid husdjursproduktion kan dessutom inte likställas med koldioxid, utan utgör en naturlig del av kolets kretslopp. Detta betyder att metanutsläppskalkylerna även för Finlands del är missvisande.

SLC - Metan4 Maj23 Ct
Helhetsbilden saknas ofta när klimatpåverkan diskuteras

Jordbrukets klimatpåverkan beaktas ofta på ett felaktigt sätt i olika modeller. Helhetsbilden av vad som är ett naturligt kretslopp saknas. Därför kommer de nya rönen om kors metanutsläpp inte som en överraskning för mjölkproducenterna Jeremias Ahlvik och Niclas Sjöskog.