Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar samt händelsekalender. NYTT: Aktuellt i Österbotten och uppdaterad evenemangskalender för 2024.

EU ökar handeln med Nya Zeeland

EU-parlamentet har godkänt ett handelsavtal mellan EU och Nya Zeeland. Frihandelsavtalet ska avveckla Nya Zeelands tullar för EU-produkter med 100 procent då det träder i kraft. EU häver tullarna mot Nya Zeeland med 98,5 procent under sju år.

SLC - Fiskbackviken Iiris Kokkonen Wwf 2
Tre fågelformade öar pryder våtmark i Raseborg

I år har WWF tillsammans med markägare byggt totalt sju vattenkontrollstrukturer i Västra Nyland för att inskränka översvämningarna och den resulterande övergödningen av vattendragen. Säsongen kulminerade i Raseborg där årets senaste våtmark pryds av tre fågelformade öar.

SLC - Dsc09666
Extrastöd för Ålands mjölkbönder, men växtodlarna vill också ha sitt

Ålands landskapsregering satsar 500.000 euro på ett nytt mjölkstöd som ger 140 euro per ko samt 250.000 euro som bidrag åt Ålandsmejeriet ÅCA för att trygga mjölkproduktionen på Ålands två största mjölkgårdar som svarar för 60 procent av mejeriets råvara.

SLC - Brod Mw
Sjunkande köpkraft skapar problem i livsmedelskedjan

Under tisdagen presenterades de första resultaten från RUOKAKETJU-projektet. Det står klart att den försämrade köpkraften lett till minskad konsumtion. Kassaflödet inom livsmedelskedjan har vuxit långsamt och pekar på att kedjan har svårt att skapa mervärde.

SLC - Presidentpanel Nov23 Nvk
MTK:s presidentpanel i snällare laget – branschkunskap skiljer kandidaterna åt

Presidentkandidaterna är någorlunda eniga gällande säkerhetspolitiska frågor och landsbygdens livskraft. I skogs- och klimatfrågor står dock de två kandidaterna på den rödgröna kanten ut. Insikterna i jord- och skogsbruksfrågor varierar även stort mellan kandidaterna. Detta framkom under MTK:s presidentkandidatspanel som hölls i Helsingfors under måndagen.

SLC - Klomifen
Kan klomifen i ägg ligga bakom uppmärksammat dopningsfall?

I fall boxaren Robert Helenius har fått dopningsämnet klomifen i sig från hönsägg, har äggen av allt att döma producerats på olaglig väg eller så har de importerats någonstans ifrån.

SLC - Img 2350
Agritechnica är en plats där man diskuterar framtiden

Agritechnica är väldens största lantbruksmässa och ordnas i Hannover, Tyskland. Mässan arrangeras i vanliga fall vartannat år men på grund av coronapandemin har den inte ordnats sedan 2019. Men nu hösten 2023 ordnades den igen. Den här gången låg allt mer fokus på precisionsodling, automation och artificiell intelligens.

SLC - Robotbete 3 A
Robotmjölkning och betesgång i lyckad kombination

Robotmjölkning och en stor besättning är inget hinder för betesdrift. Det konstaterar mjölkproducenten Markus Gäddnäs, som haft djuren på bete ända sedan 1985. När mjölkningsrobotarna kom med i bilden var valet att fortsätta låta djuren gå på bete självklart.

SLC - Heisalajersey 3 Webben
Landets bästa jerseyko finns i Pargas

Mjölkproducenterna Sonja Ek-Johansson och Andreas Johansson på ön Heisala i Pargas har för andra året i rad premierats för sitt avelsarbete. Också i år tilldelas de första pris i avelsandelslaget Fabas avelstävling i jersey-klassen. De belönas för att deras ko Ratamo för andra året i följd har landets bästa avelsvärde för rasen jersey.

SLC - Savander Webben
Jussi Savander är ny EU-expert på SLC:s Brysselkontor

Jussi Savander börjar som ny expert på SLC:s, MTK:s och Pellervos gemensamma Brysselkontor. Han kommer att bevaka andelslagens och husdjurssektorns intressen.

SLC - Pavals 1 A Webben
Töftös nya mjölkbönder satsar först på full mjölktank

Med 40 mjölkande kor och en båsladugård från slutet av 1800-talet satsar Christian och Lisa Påvals på en framtid som mjölkbönder på åländska skärgårdsholmen Töftö.