Insändaren: Hur kan banken behandla en långvarig kund så här?

Hur kan banken kasta ut två människor från deras hem? Ta ifrån dem deras livsverk? Är det inte någonting som hör till 1800-talet? frågar sig Göran och Marlene Sjölund i en insändare.

SLC - Dsc02717
Billigare spannmålsfrakt stöter på åländskt grund

Ab Lantbruk som har hand om praktiskt taget all handel med konventionell åländsk spannmål vill få bort en grynna som gör att större fraktfartyg inte kan ta full last från spannmålstorken vid Färjsundet.

Industrins och handelns användning av spannmål

Under skördeåret 1.7.2019-30.6.2020 (förändring från föregående skördeåret inom parentes) köpte industrin och spannmålsförmedlarna 2,1 miljarder kilo (+32 %) spannmål och 46 miljoner kilo (-26 %) rybs och raps från lantgårdarna. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets statistik.

SLC - Sppris3
Han välkomnar en liten prishöjning på spannmål

De senaste åren har spannmålspriserna varit på en för låg nivå. Men de senaste veckorna har det börjat hända på marknaden – åtminstone lite. Priserna har stigit en aning och det gläder odlaren Johnny Granqvist.

SLC - Seleggt Anderung Das Verfahren
Tyska tuppkycklingar får inte avlivas efter 2022

Tyskland siktar som första EU-land på att förbjuda avlivning av nyckläckta tuppkycklingar inom äggproduktionen. Jordbruksminister Julia Klöckner lade nyligen fram ett lagförslag till ett förbud som ska träda i kraft 2022.

SLC - Torv
Torv

SLC - 50347375478 Eb8566Cb6B O
Budgetmanglingen: Den nationella motfinansieringen av jordbruksstöden är tryggad

Tryggandet av den nationella motfinansieringen för jordbruksstöden vid åtminstone dagens stödnivå, en fördubbling av bränsleskatten på torv samt en prismekanism enligt brittisk modell var det väsentligaste för primärnäringarna vid budgetmanglingen.

Nationella finansieringen till jordbruket och utvecklingen av landsbygden tryggad

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen reservera 7.788 miljoner euro för den nationella finansieringen av jordbruket och landsbygdens utveckling under EU:s nya budgetperiod 2021-2027. Av denna summa är 65 miljoner euro finansiering ur gårdsbrukets utvecklingsfond som baserar sig på tidigare beslut. Finansieringen kompletterar EU-finansieringen som man avtalat om i juli 2020, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Kommissionen vill skärpa EU:s klimatmål

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslår en höjning av unionens klimatmål. Utsläppen av växthusgaser borde sänkas med minst 55 procent fram till 2030. I dag är det officiella målet 40 procent.

SLC - Kopavbonden
Strands gårdskiosk var med i Köp av bonden-dagen

I lördags ordnades den nationella Köp av bonden-dagen. En av gårdarna som var med i Österbotten var växthusproducenten Joakim Strand i Pjelax.

SLC - Eb Udet6 Waag W56 O
Bayer är på god väg mot förlikning i glyfosataffären

Kemikoncernen Bayer uppges ha nått betydande framsteg inom förlikningen i rättstvisterna om glyfosat i USA. Nyhetsbyrån Bloomberg rapporterar att flera tusen rättegångar igen har kunnat avvärjas genom förlikning.

Fem nya ASF-vildsvin påträffades i Tyskland

I den östtyska delstaten Brandenburg har afrikansk svinpest påträffats hos ytterligare fem djur. Det handlar om fyra kadaver och ett sjukt vildsvin som dödades. De första proverna på ASF var positiva.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning