SLC - Baljvaxt1
Mångsidigare växtföljd med baljväxter på mjölkgårdar

Genom att odla ärtor och bondbönor har mjölkproducenten Mikael Österberg kunnat höja andelen hemmaproducerat foder i den egna gårdsblandningen. De första erhållna skördarna var Österberg riktigt nöjd med.

SLC - Sune Eliasson 1
”EU-inträdet förändrade jordbrukarnas situation totalt”

Sune Eliasson från Pernå var ordförande för NSP och medlem i SLC:s styrelse under en för jordbrukarna speciellt turbulent tid. Bland annat EU-medlemskapet och de stödsystem som det medförde bjöd på rejält med utmaningar.

SLC - Strukturkalkning
Strukturkalkning bäst på jordar med hög ler- och mullhalt samt lågt start-pH

Strukturkalkning är en metod för att få leraggregat att hålla ihop bättre och därmed minska risken för fosforförluster. Men hur effektivt är det? Det har Jens Blomquist utvärderat i sin doktorsavhandling vid SLU. Bäst effekt hade strukturkalkningen på jordar med hög ler- och mullhalt samt lågt start-pH.

SLC - Byneset Apning Rye9 2048X1365
Norsk bonde lagrar el från vind och sol i vätgas

Bonden Lars Hoelms nära Trondheim producerar sin elektricitet från vind och sol på den egna gården och lagrar överskottet i form av vätgas. Vätgasen fungerar sedan som energibuffert under molniga och vindstilla perioder.

Ledaren: Odlingssäsongen 2022 är också en försörjningsfråga

Under coronapandemins tidiga skeden i mars i fjol definierade statsrådet livsmedelsproduktionen, jordbruket medräknat, som en kritisk, det vill säga viktig, bransch med tanke på samhällets funktion. Nu har vi en situation då försörjningen åter är aktuell. Att vårbruket ens ska vara möjligt i vår, är inte bara i jordbrukets utan i hela samhällets intresse sett ur försörjningssynvinkel, påpekar Micke Godtfredsen.

SLC - Konsult
Konsult

Välkommen på webbinarium om den finländska djurhållningens miljöpåverkan 10.12

Fredag 10.12 kl.9-11 blir det en fortsättning på den populära webbinarieserien Miljösnack som ordnas i samarbete av MTK och SLC. Den här gången är avsikten att ge redskap till beslutsfattarnas verktygslåda om djurhållningens miljöpåverkan.

Den planerade vindkraftsparken i Lappträsk ser ut att inte bli av

Den planerade vindkraftsparken i sydöstra Lappträsk verkar inte bli av. Det här på grund av att Försvarsmakten nu gett ett negativt utlåtande. För de berörda markägarna betyder det att de blir utan potentiella arrendeinkomster.

Skogsinventeringen framskrider enligt planerna

Den skogsinventeringsrunda som inleddes i fjol är i full gång. Under sommaren har laserskanningar och flygfotograferingar utförts framgångsrikt på 22 områden. Också provytemätningarna i terrängen har framskridit bra. Under nästa år utlovas färska skogsdata i olika delar av Finland.

Åland får testa virtuella stängsel

Ålands landskapsregering har nu mjukat upp sitt tidigare förbud mot virtuella stängsel och tillåter en två års testperiod för att få åländsk erfarenhet av metoden som är tillåten i Norge och också testas i Sverige.

SLC - Myote2
Långgård: Situationen är kritisk för många medlemmar

Jordbruket genomlider en enorm kostnadsutveckling som påverkar alla sektorer negativt. Samtidigt presterar handeln rekordresultat. Det är en ohållbar situation, sa ordförande Tomas Långgård när han öppnade förbundsfullmäktiges möte i tisdags.

SLC - Myote4
Allvarsamma tongångar på ÖSP:s fullmäktigemöte

Stigande kostnader och dålig lönsamhet. Och samtidigt utpekas som en stor klimatbov. Att jordbrukarna genomgår tuffa tider var tydligt när ÖSP:s fullmäktige höll sitt möte i tisdags. Tongångarna var mestadels allvarsamma.