SLC - Riko Korkman Bild 1Webb
Nylandsplanen 2050 blir en utdragen process

Landskapsplanen Nyland 2050 kommer enligt SFP:s gruppordförande Björn Månsson i slutändan att avgöras i domstol och inte av politikerna. Frågor som bland annat järnvägsdepån på gränsen mellan Esbo och Kyrkslätt, naturskyddsområden samt Tallinntunneln väcker skarp kritik.

SLC - Sommaraavverkningar 1 A Webben
Äntligen drägliga förhållanden

Kommentaren: Holistisk hållbarhet kräver samspel och rättvisa

​Naturens mångfaldsfrågor har varit på tapeten på sistone. På våren gavs ett utkast av värderingen av Finlands naturs mångfaldsprogram (2012–2020). Det nya mångfaldsprogrammet för 2021–2030 planeras delvis på basis av detta.

SLC - Rojning 1 B Webben
Viktigt sköta röjningarna – och att göra det i tid

​De senaste åren har röjningarna i de finländska ungskogarna varit eftersatta. Därför genomförde skogsvårdsföreningarna nyligen en kampanj som haft positivt inverkan i Österbotten. Där ökar nu röjningarna jämfört med i fjol.

SLC - Tajmaw
Tajma köper köttverksamheten av Pietarsaaren Lihatukku

Från den första juli ansvarar det producentägda slakteriet Tajma även för köttanskaffningen från fältet. Överlåtelsen blev ett officiellt faktum på en bolagsstämma strax efter midsommar.

Yara öppnar gödselåret

SLC - Narpesskola 1 B Webben
Närpes går in för ny högstadieskola i trä

Tuffare brandföreskrifter. Högre kostnader. Färre aktörer som har kunnandet. De utmaningarna hindrade inte Närpes stad från att gå in för att bygga den nya högstadieskolan i trä. Vi är stolta över beslutet, säger Johanna Smith och Edd Grahn.

”Försiktigt positiv prisbild”

Arbetsmarknadskonflikter, utebliven vinter och coronapandemin har utmanat skogsindustrin. Prisnivån är för tillfället rätt bra för sommar- och menföresstämplingar.

SLC - V Sockerbetor W
Torkan plågar åkrarna

Juni har varit regnfattigt i största delen av landet. Endast i Kymmenedalen och Södra Karelen har man ställvis fått till och med alltför mycket vatten i form av åskskurar. Torkan har särskilt hämmat utveckling och tillväxt särskilt i de sist sådda spannmålsbestånden och i vallarna. Man har varit tvungen att bevattna grönsaks- och jordgubbsodlingar för att trygga skörden.

Migrationsverket behandlar ansökningarna som brådskande: 8700 ansökningar om säsongsarbete beviljade redan nu

Helmi-programmets mål klara för pågående regeringsperiod

NTM-centralerna och Forststyrelsens naturtjänster har målsättningarna klara för livsmiljöprogrammet Helmi till och med slutet av 2023.

Lactalis sänker mjölkpriser i Italien trots avtal

Lactalis sänker priserna på mjölken i Italien trots gällande avtal. Lantbrukarnas organisationer protesterar och hävdar att företaget använder corona-krisen som ursäkt. Samtidigt känner sig många producenter tvingade att acceptera de nya villkoren.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning