Metsä Groups omsättning sjönk

Metsä Groups omsättning och rörelseresultat sjönk under 2020, men återhämtade sig under årets sista kvartal, meddelar koncernen i ett pressmeddelande. Förra veckan fattade Metsä Group dessutom beslutet att bygga den planerade massafabriken i Kemi.

Fågelvirus överfördes till människor i Ryssland

Ryska myndigheter har bekräftat att fågelinfluensa av undertypen H5N8 har smittat till människor i en hönsgård. Fallet uppges ha inträffat redan i december i närheten av Volgograd. Sju personer fick lindriga symtom.

SLC - P049900 501381
EU skärper handelspolitiken men håller fast vid Mercosur

EU:s handelskommissionär Valdis Dombrovskis informerade nyligen om planerna på en tuffare handelspolitik. Dombrovskis underströk att klimatet inom världshandeln har blivit råare.

Finland fick enhälligt stöd för LULUCF-flexibilitet

Vid mötet för Ständiga representanternas kommitté (Coreper) förra veckan motsatte sig EU-länderna enhälligt kommissionens delegerade akt om LULUCF-förordningen som gäller markanvändning, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Uppgången av arrendepriset för åkermark har planat ut

År 2019 betalade jordbruks- och trädgårdsföretagen i genomsnitt 230 euro per hektar i arrende för åkermark. Uppgången i arrendepriserna som pågått under hela 2000-talet har planat ut de senaste åren och inom många produktionsinriktningar har priserna gått ner. Uppgifterna bygger på Naturresursinstitutets lönsamhetsbokföring.

Landsbygdspolitiska rådet fick en ny sammansättning

Landsbygdspolitiska rådets mandatperiod löper från den 1 mars 2021 fram till utgången av 2025. Rådets uppgift är att bistå statsrådet i att bereda och driva förvaltningsövergripande och strategiskt viktiga nationella landsbygdspolitiska frågor, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Blygsam lönsamhet inom lantbruket 2019

År 2019 ökade företagarinkomsten för jordbruks- och trädgårdsföretagen i medeltal cirka en procent. Trots det är lönsamheten fortsättningsvis blygsam, med en negativ avkastning på kapitalet på 1,4 procent. Lönsamhetskoefficienten på 0,41 är i stort sett oförändrad jämfört med ifjol. Uppgifterna bygger på Naturresursinstitutets lönsamhetsbokföring.

Ålands 4H ordnar jägarexamen

Ålands 4H-distrikt ordnar i mars tillsammans med Finströms jaktvårdsförening en jägarexamen för dem som funderar på att ta jaktkort.

Årets generationsväxlingskurser ordnas virtuellt via Teams

På grund av coronaviruset kommer årets generationsväxlingskurser att ordnas virtuellt. Det är en tvådelad kurs som SLC och producentförbunden ordnar gemensamt via Teams.

SLC - Dsc 0183
Hitta inhemsk och utländsk arbetskraft via Töitä Suomesta

Töitä Suomesta Oy erbjuder igen möjligheten att få hjälp av utländsk säsongarbetskraft via toitasuomesta.fi. Samtidigt vill företaget bredda utbudet av tjänster för landsbygdsföretag genom att göra det enklare för arbetssökande stads- och landsbygdsbor att hitta arbetsmöjligheter på landsbygden.

SLC - Komval1
SLC:s kommunalvalsprogram sätter fokus på företagarvänlighet

SLC vill se kommuner och städer där invånarna har goda förutsättningar att leva, bo, verka och idka näringar. Därför har SLC utformat ett kommunalvalsprogram som innehåller konkreta åtgärdsförslag för att uppnå företagarvänliga kommuner och därigenom livskraftiga landsbygdsföretag.

SLC - 49633817573 1D244754B8 O
Indiens bönder kämpar mot hotande avreglering

Sedan månader protesterar indiska bönder mot regeringens planer att avreglera jordbruket. Regeringen vill effektivera matproduktionen, men bönderna befarar att de multinationella koncernerna ska ta över marknaden.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning