SLC - Lpx 70376
Insatsen av antibiotika minskar i EU-länderna

Insatsen av antibiotika till boskap inom jordbruket fortsätter att minska i de flesta europeiska länder, men spridningen mellan länderna är ännu stor. Norge, Island, Sverige och Finland använder sedan länge minst antibiotika inom boskapsskötseln.

Veterinärer får använda reservantibiotika för djur

Ska veterinärer också i fortsättningen få använda så kallad reservantibiotika för behandling av djur? En grupp EU-parlamentariker hade krävt att reservantibiotika ska förbehållas behandling av människor men förslaget fälldes i EU-parlamentet.

Viljatori.fi-tjänsten läggs ner

Den digitala webbtjänsten för spannmålshandel, Viljatori.fi,som lanserades 2018, läggs ner. Suomen Viljakauppa Oy, som ansvarar för produktionen av tjänsten, har bedömt att tjänsten saknar verksamhetsförutsättningar på den nuvarande spannmålsmarknaden.

Landsbygdsföretagen investerar i förnybar energi

Den tilläggsfinansiering som Finland fått inom ramen för EU:s återhämtningsmedel har sporrat företagen på landsbygden att investera i nya biogasanläggningar. Ansökan om återhämtningsmedel startade i oktober, och ungefär en tredjedel av den 26 miljoner euro stora potten har redan sökts, uppger Livsmedelsverket.

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol

Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år, meddelar Miljöministeriet.

Enhetsnivåerna för EU:s direktstöd 2021 har preciserats

Regeringen har fastställt enhetsnivåerna för den första posten av de jordbrukarstöd 2021 som helfinansieras av EU. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 9 december, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Användningen av antibiotika för djur har minskat ytterligare

Den nya FINRES-Vet 2020-rapporten från Livsmedelsverket, Fimea och Helsingfors universitet visar att antibiotika för djur såldes mindre än någonsin tidigare i Finland under 2020, meddelar Livsmedelsverket.

Spannmålsskörden 2021 är den minsta sedan år 1992

Spannmålsskörden i höst uppgick till 2,6 miljarder kilo, vilket var nästan 30 procent mindre än snittskörden de senaste tio åren. Det var den minsta spannmålsskörden sedan 1992, meddelar Naturresursinstitutet.

SLC - Rec Nov21 1
Novemberrecept med smak och färg

SLC - India Rajesh Ram Hookg N Z Iy8 Unsplash
Indiens regering återkallar kontroversiell jordbruksreform

Indiens premiärminister Narendra Modi har oväntat dragit tillbaka planerna på regeringens kontroversiella jordbruksreform. Avsikten var att effektivera matproduktionen, men bönderna har gått ut i häftiga protester mot en befarad avreglering.

SLC - Losdrift
Majoriteten av nötboskapen lever i lösdriftsstall

År 2020 levde 65 procent av nötkreaturen i Finland i lösdriftsstall, alltså i boskapsstall där djuren rör sig fritt och inte är kopplade till bås, uppger Naturresursinstitutet.

SLC - Slc 75 Hosnejsning
Anmäl dig till SLC:s 75-årsjubileum senast 30.11

Den 7 december 1945 grundades SLC och centralförbundets verksamhet inleddes 1946. Det innebär att SLC nu firar 75 år av verksamhet för jord- och skogsbrukets intressebevakning. Det firar SLC genom att med en öppen inbjudan bjuda in medlemmar, nuvarande och tidigare förtroendevalda samt samarbetspartner till en digital, direktsänd jubileumsfest fredagen den 3 december kl. 14.00.