Den nya naturvårdslagen träder i kraft den 1 juni

Nytt i naturvårdslagen är till exempel starkare skydd av naturtyper genom strikt skydd, frivillig ekologisk kompensation och försiktighetsprincipen. Naturvårdslagen är ett av de viktigaste verktygen för att värna om den biologiska mångfalden i Finland, säger Miljöministeriet i ett pressmeddelande.

SLC - Andy Marsh
Amerikanskt bolag planerar miljardinvestering i vätgasindustri i Karleby, Kristinestad och Borgå

Det amerikanska bolaget Plug Power vill göra en investering i 6-miljardsklassen i Finland. Investeringen gäller tre orter; Karleby, Kristinestad och Borgå.

SLC - P061153 238227
EPP: Förslaget om naturrestaurering gränsar till galenskap

EU-parlamentets konservativa EPP-grupp avvisar EU-förslaget för återställande av naturen. EPP kan i egenskap av största politiska grupp möjligen stoppa kommissionens kontroversiella förordning i den förestående omröstningen i juni.

SLC - Ekofrance1
Slut på guldåldern för ekologisk mat?

Efter år av tillväxt hotas den ekologiska matsektorn nu av en enorm kris. Nu kräver de franska ekologiska bönderna och återförsäljarna tiotal miljoner i subventioner av staten. Nedgången är bara början på en europeisk trend, tror torghandlaren Patrick Dumont utanför Paris.

SLC - C9Bf8Eee 0233 45F8 93Bf 7B9Ba4803Deb
NTM-centralen kartlägger källor i Nyland

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov.

SLC - Rapport2 1
Vårsådden långt hunnen och tillväxten är snabb

Vårsådden har framskridit med fart. I södra och västra Finland är största delen av vårspannmålen redan i jorden. Endast i Lappland är vårbruket ännu i sin början. I Lappland har översvämningar försenat vårbruksstarten. Sådden har framskridit med verkligt god fart sedan andra veckan i maj. Vädret blev varmare och åkrarna torkade upp bra, vilket gav fart åt vårsådd och gödselspridning, uppger ProAgria i sin växtodlingsrapport.

Slutliga nivåer för EU:s direktstöd 2022 fastställda

Regeringen har fastställt de slutliga enhetsnivåerna för 2022 för direkta jordbruksstöd som finansieras helt av EU. Direktstöd som betalas för 2022 är grundstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare samt produktionskopplade bidrag för nötkreatur, får och getter samt bidrag för vissa jordbruksgrödor.

SLC - Ffd Ilmasto Nepal By Jenny Ohman
FFD deltar i Världen i byn-festivalen

FFD deltar i Världen i byn-festivalen i Helsingfors både som programproducent och som utställare. I FFD:s program lördagen den 27 maj klockan 18.10-18.30 samt online kommer lantbruksproducenternas roll som en del av den gröna omställningen att diskuteras.

SLC - Dsc08655
Safarin bland frukt och grönt dragplåster på Ålands vårfest

Ålands Grönskar som är den åländska Skördefestens vårliga pendang genomförs under helgen 27-28 maj. En av årets nyheter är att nio av Ålands Trädgårdshalls odlare ordnar guidade rundturer på sina gårdar.

SLC - Img 7604
Nytt slakt- och aktivitetshus tar form i Norra Pörtom

Pörtom-Dahlbo jaktförening siktar på att kunna färdigställa sitt nya slakt- och aktivitetshus i sommar. Det fleråriga Leader-projektet innebär en modernisering av jaktföreningens faciliteter. Det är samtidigt en satsning som överlag gynnar byarna i Norra Pörtom.

SLC - Vipubild 2
Många bekanta element men också mycket nytt i nya CAP

Vi inleder stödtemat med några definitioner – bara för säkerhets skull.

SLC - Bild 3 Markkartering
Villkorligheten genomsyrar allt och kräver noggrannhet av odlaren

I det följande går vi igenom en rad villkor i punktform som ska uppfyllas av odlaren.