SLC - Landsbygd2 Nov23 Nvk
Verkligheten på landsbygden måste komma fram tydligare i lagstiftningsarbetet

I mitten av november ordnades ett internationellt seminarium om landsbygdssäkring i Lilla parlamentet i Helsingfors. Diskussionerna kretsade kring landsbygdens synlighet i lagstiftningsarbetet samt riskerna och möjligheterna med landsbygdssäkring.

SLC - Dsc09896
”Skitsnack på landsbygden” kring krisstöd för åländska mjölksektorn

Landskapsregeringens beslut att satsa totalt 500.000 euro som krisstöd till Ålandsmejeriet ÅCA och dess största mjölkleverantör Kristoffer Lundberg samt övriga mjölkbönder på Åland vållade heta känslor på Ålands producentförbunds höstmöte i tisdags.

SLC - Aca Dsc08421
Krisstöd ska trygga Ålands mjölkförädling

Landskapsregeringen satsar sammanlagt en halv miljon euro för att hjälpa Ålandsmejeriet ÅCA och dess två största mjölkgårdar Haga Kungsgård Mjölk Ab och Gesterby Mjölk Ab från en akut likviditetskris. Hälften av summan eller 250.000 euro reserveras för att stöda andra åländska mjölkbönder med maximalt 140 euro per mjölkko.

SLC - Dsc09666
ÅPF-ordföranden: Växtodlarna behöver också stöd

Ålands landskapsregering satsar 500.000 euro på ett nytt mjölkstöd som kan ge mjölkbönderna maximalt ger 140 euro per ko samt 250.000 euro som bidrag åt Ålandsmejeriet ÅCA. Beslutet togs för att trygga mjölkproduktionen på Ålands två största mjölkgårdar som svarar för ca 60 procent av mejeriets mjölkråvara.

SLC - Dsc09891
Dyra transporter och mindre stock drar ner åländska skogars lönsamhet

Dålig lönsamhet för det åländska skogsbruket förklaras främst av att andelen stock i de åländska skogarna är betydligt mindre och av sämre kvalitet än på fastlandet. Dessutom är kostnaderna höga både för transporter och skogsvård.

SLC - Obst
EU anslår nya stöd för export av livsmedel

EU-kommissionen kommer nästa år att anslå 186 miljoner euro i stöd till företag som exporterar jordbruksprodukter inom och utanför den europeiska unionen. Programmet prioriterar exporten till regioner med hög tillväxtpotential.

EU tillåter glyfosat och skapar problem för Tysklands regeringskoalition

EU-kommissionen har nu officiellt fastställt tillståndet för ogräsmedlet glyfosat för tio år framåt – men i Tyskland är läget oklart. EU-tillståndet gäller till slutet av 2033 men den tyska jordbruksministern tvekar om en förnyelse.

Ny webbplats för ansökan om stöd på Åland

Näringsavdelningen på Åland har en ny webbplats där kunder kan hitta information om hur man ansöker om olika EU-stöd och landskapsfinansierade stöd.

SLC - Ginman Och Karlsson
Kenneth Ginman tar över ordförandeklubban i FHS

Spannmålsodlaren Kenneth Ginman från Kimitoön är ny ordförande i Pro Agria Finska hushållningssällskapet (FHS). Han efterträder Nagubon Torolf  Karlsson på posten.

Ladugård brann på Iniö

En 700 kvadratmeter stor ladugård för dikoproduktion brann och totalförstördes natten mot måndagen i Söderby på Iniö i Pargas.

Delta i medlemsundersökning – och vinn ett presentkort!

SLC genomför som bäst en medlemsundersökning för att identifiera de områden där organisationen kan utvecklas och bli ännu bättre. Undersökningen görs i samarbete med Kantar Agri Oy, som även gjort organisationens tidigare medlemsundersökningar.

SLC - Thomas Lindroth
SLC Åboland: Livsmedelsverkets linje är helt oacceptabel

Odlarnas missnöje över Livsmedelsverkets hantering av stödutbetalningarna till lantbruket pyr på bred front. Även i Åboland.