SLC - Mull5 A
Att anrika marken med mull tar tid men nyttan märks snabbt

Den högsta utväxlingen av insatser till skörd uppnås på bördiga skiften. Ett bördigt skifte har en bra bindningsförmåga för vatten, samtidigt som dräneringen medger en luftfylld porvolym på 10-15 procent av markens totala volym. pH-värdet och koncentrationerna av näringsämnena ligger i klasserna ”tillfredsställande” eller ”god”.

SLC - Royal Flora Holland
Hollands blomsterhandel störtar in i en häftig kris

Den holländska blomsterhandeln har drabbats sällsynt hårt av coronakrisen. Efterfrågan på blommor har rasat under några få dagar. Producenterna måste dagligen förstöra miljoner tulpaner, rosor och krysantemer.

SLC - Nhk9
NHK har öppnat nytt center i Karleby

För några veckor sedan öppnade NHK ett nytt center i Karleby. I butiken finns maskin- och robotförsäljarna samt robotservice och delar samt förnödenheter. Det innebär att alla österbottniska gårdar nu har snabbare tillgång till service på eget modersmål, reservdelar och alla nödvändiga förnödenheter.

SLC - Reko1
Direktförsäljningen får en skjuts av coronakrisen

Rekorörelsen och foodhuben Nylands mat hör till dem som verkar klara sig bra trots coronakrisen. Många konsumenter vill nu stöda lokala producenter och föredrar också att handla utomhus eller på andra sätt där man inte behöver trängas med mycket människor.

SLC - Prec1
Dataväxt teknik skapas vid åkern

En teknikintresserad odlare lade grunden till Dataväxt Ab som levererar verktyg för jordbruket. Man ska ändå inte bli slav under tekniken, konstaterar försäljningsansvarige Mattias Andersson.

SLC - Prec4
Teknikbruket ännu i barnaskorna

Drygt 25 utställare fanns på plats vid första upplagan av ”Täsmäviljelyfoorumi” i Salo i början av mars. Besökarantalet var 450.

SLC - Lpx 17671
EU:s mejerier känner av corona

EU:s stängda gränser, en tilltagande brist på personal i mejerierna och logistikproblem belastar de europeiska mejeriernas ekonomi. Det fastslår den europeiska branschorganisationen European Dairy Association (EDA) i ett pressmeddelande.

Ledaren: Marknaden är en berg- och dalbana just nu

PTT:s senaste prognos ger vid handen att Finlands BNP kommer att krympa med 3-6 procent under 2020, beroende på hur snabbt landet återhämtar sig från coronakrisen. Om krisen förlängs kan de ekonomiska återverkningarna bli värre och fortgå ännu nästa år. Livsmedelssektorn är förstås inget undantag, men branscherna inom den är knappast de som drabbas allra hårdast. Människor är fortfarande tvungna att äta varje dag, trots att de är i karantän.

SLC - Distansarbete
Distansarbete

Farmari skjuts upp till 2022

Lantbruksutställningen Farmari, som brukar dra över 70 000 besökare, skjuts upp till början av juli 2022. Som plats kvarstår S:t Michel i Södra Savolax. Utställningen skulle ordnats nu i sommar, men flyttas framåt med två år på grund av coronaepidemin.

Ministeriet bereder sig på att lindra gårdarnas svåra situation genom statsborgen för lån

Jord- och skogsbruksministeriet ökar bevillningsfullmakten för statsborgen för likviditetslån till gårdar. På detta sätt vill man förbereda sig på de ekonomiska svårigheter som coronaviruset orsakar gårdarna.

TOS-avgiften fastslagen för en treårsperiod

Nivån för TOS-avgiften, ersättning för nyttjanderätt till förädlaren av spannmålssorten, har slagits fast för 2020-2022.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning