SLC - Biogastank
Nyman har beviljats ytterligare investeringsstöd för biogastankstationer

Den första tankstationen för biogas ska snart börja byggas. Nu kan det bli aktuellt med två stationer till efter Ab Jan-Ove Management har beviljats ytterligare investeringsstöd av Energimyndigheten. Totalt har företagaren Jan-Ove Nyman nu beviljats investeringsstöd på 540.000 euro.

SLC - Grune Woche
Den gröna veckan startar i Berlin

Denna fredag öppnar den internationella mässan ”Grüne Woche” för jordbruk och livsmedel sina dörrar. Det kan bli livliga dagar i Berlin. Arga producenter vill i skaror styra sina traktorer till Berlin för att demonstrera sitt missnöje med den tyska politiken, medan olika miljögrupper för sin del kommer att protestera mot jordbruket.

SLC - Kolneutral
Kolneutral

EU:s lantbruk får skulden för dåligt grundvatten

Funkar EU:s vattendirektiv? Ja, det gör de enligt en rapport som kommissionen precis presenterat. Men en femtedel av grundvattnet är fortfarande förorenat, och det får lantbruket skulden för.

EU:s produktionskopplade bidrag för 2020 fastställdes

Statsrådet har fastställt villkoren, maximibeloppen och enhetsstödnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag för 2020. Produktionskopplade bidrag kan betalas ut till ett belopp av sammanlagt högst 102,8 miljoner euro. Villkoren för bidragen har inte ändrats jämfört med fjolåret.

Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2020

Regeringen har beslutat om de viktigaste nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen 2020. Till de stöd som regeringen nu fastställt hör nordligt stöd, nationellt stöd till Södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta.

SLC - Agroeko 1
Agroekologiskt projekt kan snabbt ge snurr på affärerna

Intresset var stort både bland jordbrukare, politiker och andra miljöintresserade när idén om en agroekologisk symbios i Saltvik på Åland presenterades i tisdags.

SLC - Exportsatsning
Exportstig ska åskådliggöra vägen från idé till affär

En så kallad exportstig ska ge företag en överblick över vilka steg som krävs för en lyckad exportstrategi. Exportstigen publiceras inom ”Iskussa maailmalle”-kampanjen som leds av MTK och Aava & Bang, och stegen har utvecklats inom ramen för RuoKasvu-projektet där också SLC deltar.

Pälsdjursuppfödarna protesterar mot pågående export av levande pälsdjur

Ett större antal blårävshannar för avel lastas för tillfället i Karleby. Djuren kommer att exporteras. I den anledningen protesterar pälsdjursuppfödarna och deras föreningar.

Maffian lurar EU på bidragspengar

10 miljoner euro. Så mycket har två maffiafamiljer i närheten av Messina på Sicilien lurat EU på i lantbruksbidrag.

Ändringar i bestämmelserna om Lantmäteriverkets avgifter

Lantmäteriverkets nya avgiftsförordningar trädde i kraft vid årsskiftet och höjer i genomsnitt priserna med 6,2 procent, berättar regeringssekreterare Timo-Ville Nieminen vid jord- och skogsbruksministeriet.

Ledaren: Skärgården behöver statsandelar

Skärgårdsdelegationen med SLC-medlemmen och riksdagsledamoten Sandra Bergqvist (sfp) som ordförande har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska komma med förslag till nya kriterier för skärgårdskommuner. På ett tydligt sätt ska de nya kriterierna beskriva skärgården och dess kommuner. Delegationen lovar att utredningsarbetet ska göras i ”tätt samarbete” med de berörda kommunerna, vilket är jätteviktigt. Skärgården ska vara en integrerad del av vårt samhälle med så jämlika villkor som möjligt också i fortsättningen.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning