SLC - Dsc 3854
Växtkraft – en splitterny digital plattform och materialbank

Avsikten är att styra digital information om olika aktuella växthusprojekt till ett och samma ställe på nätet. Webbplatsen Växtkraft förverkligar detta mål. Ambitionen är att sajten ska vara fullt utvecklad i slutet av september.

SLC - Aila
Stormen Aila fällde skog huvudsakligen i Bottniska vikens kustområden

De största och enhetligaste skadeområdena uppstod i Vasa- och Karlebytrakterna och i Satakuntas kusttrakter. I dessa områden är värdet av det förstörda virket i storleksklassen 10-15 miljoner euro, och i hela landet uppskattas skadorna till cirka 15-20 miljoner euro.

Biogasprogrammet framskrider – planen har uppdaterats

Programmet för produktion och användning av biogas framskrider, uppger Arbets- och näringsministeriet. Arbetsgruppen som har berett det nationella biogasprogrammet överlämnade sin slutrapport till näringsminister Mika Lintilä i januari. Rapporten innefattar en genomförandeplan med vidtagna och planerade åtgärder, som nu har uppdaterats.

SLC - 96Dcba6B5E5Fea3B Org
Nytt nätverk för rekrytering av arbetskraft

Aktörer från TalentCoastline-ekosystemet, EURES-nätverket och landsbygden sammankom förra veckan i Närpes. På mötet grundades ett nytt nätverk för sysselsättningen inom primärproduktionen och livsmedelsindustrin. Med hjälp av nätverket delas information och utvecklas den internationella rekryteringen etiskt hållbart för landsbygdens och livsmedelsindustrins behov. I samarbetet deltar även Satakunta arbets- och näringsbyrås EURES.

Många nya studerande antagna till skogs- och lantbrukslinjer

Intresset för skogsbruk har ökat glädjande mycket och för lantbrukslinjerna är intresset stabilt, berättar Johnny Sved, yrkeshögskolan Novias utbildningsledare för de svenskspråkiga utbildningarna inom bioekonomi, lantbruk och skogsbruk.

Spannmålsskörden 2019 räckte även till export

Skörden av inhemsk brödsäd 2019 räckte till för att täcka behovet i Finland. Importen av spannmål var rekordliten under tiden mellan juli 2019 och juni 2020. Den viktigaste orsaken var sannolikt att rågskörden hösten 2019 var den största på 30 år, uppger Naturresursinstitutet.

Andelslagsmodellen får inte glömmas bort i social- och hälsovårdsreformen

Då en ny lag om ordnande av social- och hälsovård är under beredning, är det viktigt att identifiera också de möjligheter som andelslagsmodellen möjliggör, påminde Ilkka Uusitalo, fullmäktigeordförande för kooperationens intresseorganisation Pellervo Coop Center vid sitt årsmötestal på fredagen i Helsingfors.

Du, jag och statsskulden

​Ifjol hade Finland en statsskuld på 106,4 miljarder euro. I år skuldsätter sig landet för 17,7 miljarder därtill och i veckan meddelade regeringen, i samband med offentliggörandet av budgetförslaget för 2021, att man nästa år skuldsätter sig för ytterligare 10,8 miljarder.

Är torvens saga redan all?

​Höstens budgetmangling och veckorna före den blev en slags arena för diskussioner om bränntorven och torvbrytningens framtid i Finland. Och att diskutera torven går ju, få ämnen väcker så starka känslor som just torv. De flesta har en åsikt om torven och rätt så ofta baserar den sig på ideologi och en ”jag-tror-nog-att”-logik snarare än på fakta.

SLC - Matmarknad
Ny matmarknad ser dagens ljus i Ingå

Matmarknaden på Gammelgården är ett nytt matevenemang som ordnas i Ingå den sista helgen i september. Matmarknaden hålls på museiområdet Gammelgården i Ingå.

SLC - Soderlangvik 1
Söderlångvik Gårds Äppeldag firas för femtonde gången

Äppeldagen är en skördefest där det inhemska äpplet firas genom att erbjuda mycket läckerheter och ett spännande program för hela familjen. Traditionsenligt firas Äppeldagen den sista lördagen i september.

SLC - Dsc02648
Unika knölar plockas på Åland

Två somrar i rad har Mathias Johansson, 37 år, testat odling av sötpotatis, eller batat som de också kallas, i Saltvik på Åland.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning