SLC - Klaus 1 C Webben
Det blir inte alltid som man tänkt sig

Klaus Wistbacka mår bra nu. Kroppen återhämtade sig så snart han avslutade livet som lantbrukare. Att processa nederlaget har dock tagit tid. Läs mer i veckans Må bra-tema!

Kommentaren: Må bra?

Jag beundrar bönders kämpaglöd, att man trots olika motgångar ändå orkar se framåt och känna sig stolt över det man gör, konstaterar Susann Rabb.

SLC - Pia Franzen
Pia Franzén projektassistent för Ta hand om bonden

Ta hand om bonden-projektet har fått förstärkning av Pia Franzén, som börjat som projektassistent. Projektet handhas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

SLC - Kiila1
Kom med på Kiila-rehabiliteringskurs för SLC-medlemmar

Upplever du att fysiska eller psykiska hälsoproblem försämrar arbetsförmågan? I sådana fall kan deltagande i en Kiila-rehabiliteringskurs hjälpa. Ansökningar till den FPA finansierade rehabiliteringen, som ordnas av SLC vid Härmä Rehab och Spa, kan göras nu.

SLC - Stodhund 9  Anne Och Coco
Coco kommer med värme och närhet

Avsikten med stödhundsverksamheten är att bringa människor glädje och ett avbrott med guldkant i en kanske grå vardag. Stödhundsverksamheten används också för att främja det psykiska välmåendet.

SLC - Socped Hast
Ny handbok för socialpedagogisk hästverksamhet

Naturresursinsitutet och föreningen Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry har i samarbete skapat handboken ”Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatu ja vaikuttavuus”. Handboken ger de som producerar socialpedagogiska hästtjänster verktyg för kvalitetsstyrning av verksamheten och ett sätt att uppskatta tjänsternas effekt.

SLC - Ogongympa 1 Webben
Ögongympan får Gunilla att må bättre

Gunilla Mattsson, 47, i Eckerö på Åland börjar genast på morgonen sin träning för att må bättre med gymnastik för ögonen medan hon ännu ligger kvar i sängen! Och det är ingalunda enbart ett trick.

Ledaren: Centern vände landsbygden ryggen

Den stora frågan för jord- och skogsbruket liksom för landsbygden överlag är vilka följder linjepapprets inbesparingar 2023 kommer att få, konstaterar Micke Godtfredsen.

SLC - Morsdag 21
Mors dag

Nivåerna för stödet för växthusproduktion i Södra Finland fastställdes

Regeringen har fastställt stödnivåerna för 2021 års växthusproduktion i Södra Finland. Sammanlagt uppgår stödet till 9,95 miljoner euro.

SLC - Jd 1
Smartare och mer anpassad elektronik

Med John Deere Operations Center kan lantbrukare och maskinstationer hantera sina lantbruksdata var som helst och när som helst. Det är en användarvänlig App som kunder kan länka till sina maskiner, fält och arbeten via sin smartphone eller kontorsdator.

SLC - Pefc Spartrad
SLC och METO: Mycket beklagligt att NTM-centralerna drog sig ur PEFC

NTM-centralerna och Finlands miljöcentral SYKE beslöt i sista stund att inte skriva under den reviderade PEFC-standarden, berättar SLC:s skogsombudsman Viktor Harvio. Beslutet var beklagligt, anser både SLC och Skogsbranschens Experter rf METO.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning