SLC - Jordfond Strandberg
Jordfonden fortsätter stöda Novias bioekonomiutbildning

Yrkeshögskolan Novias utbildning inom bioekonomi vid Campus Raseborg är den enda i sitt slag i Svenskfinland. I Raseborg utbildas agrologer och skogsbruksingenjörer samt på engelska inom naturresursförvaltning både på Bachelor- och Masternivå.

Bönder protesterar mot holländsk kvävelag

Omkring tvåtusen anhängare av den nederländska bondegruppen Farmers Defence Force protesterade i veckan mot en ny lag för markplanering och miljöskydd. Bönderna befarar att lagen ger myndigheterna möjlighet att tvångsinlösa deras mark.

SLC - Slcaboland 1
Lindroth tar över efter Nyström i Åboland

På onsdagens höstmöte genomförde SLC Åboland ett ordförandebyte. Mickel Nyström från Korpo tackar för sig och Thomas Lindroth från Kimitoön tar över den åboländska ordförandeklubban.

SLC - Ekolab1
Många vägar till resurseffektivering

Sparsam körning, förmånligare LED-belysning och halvering av plöjningsdjupet. Eller varför inte anskaffning av en kvävesensor? Se där några exempel på några praktiska åtgärder som kan bidra till att sänka kostnaderna inom lantbruket.

SLC - Lpx 174303
Gröna given gynnar Europa men skadar andra världsdelar

EU:s gröna giv ska göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent. Det låter utmärkt, men idén har sina nackdelar. Klimatet på andra håll i världen tar stryk om EU måste öka sin import av jordbruksprodukter, varnar tyska forskare.

SLC - Img 20201120 140954
Jern ny ordförande för SLF

Rådgivningsorganisationen Svenska Lantbrukssällskapens Förbund, SLF, har valt agronom, AFM, Mikael Jern till ny ordförande efter avgående Mikael Söderholm.

Grönholm ny VD för Västankvarn

Agronom, AFM, Magnus Grönholm tar över som VD för Västankvarn.

SLC - Fmge1
ÖSP:s ordförande: ”Vi måste fortsättningsvis vara på vår vakt mot coronaviruset”

ÖSP:s fullmäktige sköt upp mötet i våras på grund av coronaviruset. I måndags ordnades både vår- och höstmötet virtuellt. En exceptionell och ovanlig situation – men mötet kunde genomföras utan några tekniska missöden.

SLC - Fmge2
ÖSP-fullmäktige diskuterade nyrekrytering och mjölkstöd

Det är av stor vikt att unga nya jordbrukare blir en del av ÖSP. Den stora frågan är hur förbundet kan fånga upp den här gruppen. Utmaningen diskuterades på fullmäktiges möte.

Coronavirus hos minkar i Frankrike

Coronaviruset känner inga gränser. Det gäller också utbredningen hos minkar. Viruset har nu också påträffats hos minkar i Frankrike och Polen.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar samt lista över aktuella evenemang och mässor. NYTT: Aktuellt i Nyland.

SLC - Korn
Årets spannmålsskörd tredje minsta sedan millennieskiftet

År 2020 stannade skörden av huvudsädesslaget, dvs. korn, en femtedel under genomsnittsskörden. Detsamma gäller skördarna av vete och råg. Däremot är havreskörden en tiondel större än tioårsmedelvärdet, uppger Naturresursinstitutet.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning