EU eftersträvar avtal med Mercosur detta år

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Mercosur har varit kantade av många motgångar. Nu hoppas EU-kommissionen på bättre lycka, eftersom avtalet med sydamerikanerna till och med kan bli viktigare än frihandelsavtalet med Japan.

Utredning om störningar i vattentjänster ska bli klar före sommaren

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett utredare som ska analysera vissa störningar som vattentjänster varit utsatta för under de senaste åren. Frågan ska granskas ur en särskild synvinkel, det vill säga hur olika aktörer har skött sina lagenliga skyldigheter före och under störningarna. Utredningen ska leda till åtgärdsrekommendationer för att minska vattentjänsternas risker och utveckla kontinuiteten vid kommande störningar.

SLC - Reijo Flink
På nya poster: Reijo Flink leder A-Producenter och A-foder

Agrolog Reijo Flink har utsetts till VD för A-Producenter och A-Foder. Han tillträdde posten den 1 januari. Han är sedan tidigare verkställande direktör för andelslaget Itikka och för Lihakunta. Tillsvidare sköter han även de uppgifterna parallellt med sitt nya jobb. Itikka och Lihakunta inleder dock omedelbart rekryteringen av en efterträdare.

SLC - Mikael Holmberg
Mikael Holmberg kandiderar i riksdagsvalet

Mikael Holmberg, stadsstyrelseordförande i Pargas stad, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets. – Med 30 års erfarenhet av kommunala förtroendeuppdrag och med en mångårig erfarenhet av ordförandeskap i bankstyrelse samt många förtroendeuppdrag inom lantbruksproducentrörelsen känner jag mig motiverad att ställa upp i ett riksdagsval igen, säger han.

Kvaliteten på skogsvägsbyggen och grundförbättringar kan höjas ytterligare

Granskningar som genomfördes av Finlands skogscentral visade att en tredjedel av de skogsvägar som i år byggts eller grundförbättrats med Kemera-stöd är i behov av reparation. Underhållet på tidigare byggda och grundförbättrade skogsvägar hade gjorts tämligen väl. Skicket på skogsvägarna kan förbättras genom tillräcklig grusning, sladdning och röjning av vägrenarna.

Minskad reglering av snöskotrar

Det blir möjligt att använda större snöskotrar än hittills på särskilt anvisade snöskoterleder som är lämpade för ändamålet.

SLC - P038693 306998
Tjeckiens regeringschef riskerar sitt jordbruksstöd

EU skärper greppet om Tjeckiens regeringschef Andrej Babiš, som är inblandad i flera tvivelaktiga härvor som tyder på missbruk av EU-subventioner. Det gäller särskilt EU-stöden till jordbrukskoncernen Agrofert, som komplett ägs av Babiš.

SLC - Edeka Warenwirtschaft
UTP-direktivet räddades i extra förhandlingsrunda

Det så kallade UTP-direktivet mot ojusta affärsmetoder inom livsmedelskedjan kunde räddas i sista stund före julpausen. Kommissionen, medlemsländerna och EU-parlamentet nådde en kompromiss på ett extrainsatt möte.

Utkomstskyddet för företagares familjemedlemmar förändras

Utkomstskyddet vid arbetslöshet för företagares familjemedlemmar förbättras.

Förordningen om NTM-centralerna och avgiftsförordningen har uppdaterats

Regeringen har godkänt en uppdaterad förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna och förordningen om NTM-centralernas avgifter.

Risto Timonen överdirektör för NTM-centralen i Egentliga Finland

Risto Timonen har förordnats till överdirektör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland för tiden 1.1-31.12.2019.

Åland öppnar för miljöstöd och nya livsmedelssatsningar

Landskapsregeringen har beslutat flytta över en miljon euro inom Ålands Landsbygdsutvecklingsprogram för att kunna finansiera miljöstödets frivilliga åtgärder samt stöda investeringar inom livsmedelsindustrin.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning