SLC - Rec21Jan 1
Januarirecept som lyfter upp skrädmjöl

SLC - Siikalatva Holtti Hakonen
Våtmarker restaureras till oaser runtom i Finland

Inom projektet SOTKA-våtmarker restaureras våtmarker, för att säkra framtiden för jaktbara änder på tillbakagång. Arbetet är i full gång, meddelar Finlands viltcentral.

SLC - Dsc 4452
Andreas profilerar sig som fiskeinfluencer på sociala medier

Yrkesfiskarna bör bli mera synliga, flexibla och utåtriktade i sitt värv. Det är en huvudtanke med de aktuella projekten Fiskeinfluencer och Fiskeboost som arrangeras i Yrkeshögskolan Novias regi. Jakobstadsfiskaren Andreas Segervall har nyligen anammat rollen som fiskeinfluencer.

SLC - Snoplog7
Snöröjande jordbrukare hoppas på mer snö

Många har välkomnat snön och det kalla vädret. En av dem är köttproducenten Erik Lybäck som sköter vinterunderhållet av vägar i Kronoby. Efter flera snöfattiga vintrar hoppas han nu på mer nederbörd.

SLC - 8043657632 31D5E5B08D O
Åländsk kritik mot nya regler för naturskydd och mångfald

Ålands landskapsregering är på flera punkter starkt kritisk till de nya regler för naturskydd och biologisk mångfald 2030 som föreslås av Europeiska kommissionens miljödirektorat.

SLC - Oppsjon
Kökar satsar lokalt för ökad inflyttning

Skärgårdskommunen Kökar med 236 invånare satsar seriöst för att öka ”bobarheten” och på det sättet skapa förutsättningar för ökad inflyttning.

SLC - Korp1
Korpar dödar lamm på Bergö

Rovfåglar och rovdjur är ett återkommande dilemma för husdjursproducenter med djur på bete sommartid. På Bergö i Malax skärgård har Söderholms Fårfarm i somras lidit av skador på lamm som orsakats av korpar.

Statsunderstöd ska sporra jaktvårdsföreningar till aktivitet

En stor del av jaktvårdsföreningarnas statsunderstöd delades ut i år för första gången enligt hur mycket verksamhet varje lokal förening hade ordnat under det föregående året. Coronaviruspandemin har dock också begränsat jaktvårdsföreningarnas verksamhet och aktiviteter sedan i våras. Därför beslutade jord- och skogsbruksministeriet att genom en förordning ändra fördelningsgrunderna för statsunderstöd så att nästa års understöd bestäms utifrån den verksamhet som föreningen ordnade under de två föregående åren.

Lagen om skyddande av byggnadsarvet ändras

Ändringar i lagen om skyddande av byggnadsarvet träder i kraft i början av 2021. Allt fler kan föreslå att en byggnad ska skyddas, och grannarna hörs i allt större utsträckning när skyddsbesluten fattas.

SLC - Julgran Inhemsk
Inhemsk julgran är fortfarande populärast

Vartannat finländskt hem skaffar sig en gran till jul. Inhemska granar är fortfarande överlägset populärast. De är också ett miljövänligt val, påpekar Finlands skogscentral.

SLC - Julrec2020 1
Landsbygdens Folks recept för julbordet

SLC - Dsc03137
Rostiga rariteter hos åländska Backas

Gamla traktorer och rostiga maskiner är hjärtesaker för Dan-Anders Jansson, 58, i Finström Svartsmara på Åland. Till hans rariteter hör en biltraktor tillverkad i Pargas i slutet av 30-talet, en smalspårig fransk traktor som använts för att flytta järnvägsvagnar i Helsingfors samt en John Deere BR som hans morfar kunde köpa som ny år 1936 sedan han hade sålt en arbetshäst till fastlandet.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning