SLC - Honung1
Från utbrändhet till biodlare

Efter tider av utbrändhet ville Katarina Qvist ändra riktning i livet. Hon läste en artikel om en kvinnlig biodlare och då visste hon vad hon skulle göra. Idag är hon biodlare på heltid.

SLC - Polyhyoty2
Stort intresse för humleuppföljning

Projektet ”Pölyhyöty” som Finlands miljöcentral startade ifjol har hittills lyckats över förväntan. Tiotals frivilliga observatörer var med redan förra sommaren och nu söker man fler. I södra Finland finns tillräckligt med observatörer, men det skulle behövas fler i norra Finland.

SLC - Img 8159
Öppna 4H-portar för säckinsamlingen

Insamlingen av utsädes- och handelsgödselsäckar pågår som bäst i hela landet. För att uppmärksamma Rejäl Handling Säckinsamling 2020 hade lokala 4H-föreningar runtom i landet möjlighet att senaste tisdag arrangera ett öppna portar-evenemang.

Akta dig för elbedragare

Säkerhets. och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om fall där elinspektioner har marknadsförts för äldre personer med bedrägliga medel. De som uppträtt som inspektörer har bl.a. påstått att de är anställda av Tukes eller att de verkar på order av Tukes. Sådana personer ska man inte tro, och det är skäl att anmäla fallen till Tukes.

SLC - 6112416334 43D5912899 O
Bättre våtmarker ska ge starkare andstammar

Projektet SOTKA-våtmarker som startade i våras är en storsatsning på att förbättra sjöfåglarnas fortplantningsframgång. Målet är att restaurera totalt minst 400 hektar våtmarksområden på landsbygden, uppger Finlands viltcentral. Planeringen har redan satt i gång för flera objekt, och nya objektförslag tas fortfarande emot.

SLC - Ledning1
Vattenrör orsakade skador: Sibbobonde missnöjd med ersättning

Tom Stenfors, som odlar spannmål och oljeväxter på drygt 100 hektar i Kyrkoby i Sibbo, är arg. Han har under de senaste åren varit med om att både fjärrvärme- och dricksvattenrör grävts ner på hans åker och de senaste grävningarna orsakade både skador på åkern och störd nattsömn.

SLC - Algrag7
Älgarna äter upp deras höstgrödor

Det kryllar av älgar i Kantlax i Nykarleby. Åtminstone på Rune och Andreas Westerholms åkrar med höstgrödor. I stort sett varje kväll och natt har mellan åtta och fjorton älgar varit och betat i deras odlingar. Nu kräver de krafttag för att minska stammen.

Torvalds frågar EU-kommissionen om planering av åländska kustvatten

Måste den kommande åländska havsplanen behandla kustvattnet inom kommungränserna? Det frågar Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) EU-kommissionen.

SLC - Potatis1
Vårdare tackas med åboländsk nypotatis

Över 200 kilogram nypotatis levererades till ÅUCS i tisdags. ”De jobbar med viktiga saker”, säger Stefan Karlgren i Houtskär som är en av de givmilda odlarna.

SLC - Rilax 1
Rilax gårds historik speglar också jordbrukets utveckling

Nu är det möjligt att bekanta sig med en av Finlands största herrgårdar, Rilax gård i Bromarv, Raseborg. Gårdshistoriken Rilax Gård, Anor, odling, skönhet skriven av Kim Björklund, riktar sig till alla som är intresserade av lantbrukets utveckling och Finlands historia ur en herrgårds och dess ägarsläkters perspektiv.

SLC - Dsc 3194
Virtuell kaffepaus ny arena för unga jordbrukare

På onsdagseftermiddagar har unga finlandssvenska jordbrukare möjlighet att ägna sig åt en virtuell kaffepaus. De kan diskutera kring aktuella arbetssituationer och utbyta tankar med kollegor.

SLC - Lpx 152782
De psykiska symtomen hos lantbruksföretagare minskar

Det har skett en liten positiv utveckling i lantbruksföretagarnas välbefinnande i arbetet sedan 2017. Lantbruksföretagarna upplever färre psykiska symtom och även stressen har minskat en aning. Hälften av företagarna upplever arbetsglädje och arbetstillfredsställelse i jobbet. Märkbart är att det är de unga företagarna under 40 år som känner mest arbetsglädje.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning