Reseplaneringstjänst för skärgårdstrafik överförs till opas.matka.fi-sidan

Reseplaneringstjänsten för landsvägsfärje- och förbindelsebåtstrafiken överförs till opas.matka.fi-sidan efter årsskiftet, meddelar NTM-centralen i Egentliga Finland.

SLC - Solros
Maja Jensen vann 4H:s solrostävling

Årets 4H-solrostävling har avgjorts. Höga solrosor har odlats av 63 unga 4H-odlare på flera håll i Svenskfinland. Vinnaren i 4H-solrostävlingen 2022 är Maja Jensen, Kimitoöns 4H.

SLC - Skade1
Nu är det teaterscenen som gäller för jordbrukaren Holmqvist

Mats Holmqvist från Karleby har stått på teaterscenen i många år. Men Wasa Teaters föreställning Heiman, där han har en framträdande roll som bonden Viktor, är på många sätt speciell. Den har starka kopplingar till mitt eget liv som jordbrukare, säger han.

SLC - 4 Haretsmedlem Adam Alback
Adam Albäck från Kronoby är årets 4H-medlem 2022

Styrelsen för Finlands svenska 4H har utsett årets 4H-medlemmar. Premieringarna offentliggjordes på Svenska lantbrukssällskapens förbunds årsmöte tisdag kväll 29.11. De premierade kommer även att uppmärksammas lokalt.

SLC - Vitsvans
Förvaltningen av stammen av vitsvanshjort utreds

Det ska inledas en utredning där vitsvanshjortens roll bedöms ur olika synvinklar. I utredningen hörs berörda gruppers synpunkter på regleringen och förvaltningen av stammen samt om mål och utvecklingsbehov med tanke på viltvården, naturvården, den biologiska mångfalden samt matkulturen och turismen, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - 1 Karstaus Taitoliitto Kuva Kapina Oy
Årets hantverksteknik 2023 är spinning

Idag är allt fler konsumenter och hantverksentusiaster intresserade av garnets och fiberns ursprung. Vägen från fiber till garn är dock ganska obekant för många, och man känner inte så väl till de många olika arbetsskedena. Oavsett om det är växtfiber eller animalisk fiber, ligger det många arbetsskeden bakom innan det är färdigt garn eller textilier.

SLC - Landsbygdsriksdag1
Unga vill skapa hållbar framtid på landsbygden

De ungas framtidsvisioner, möjligheter och utmaningar på landsbygden och i skärgården låg i fokus då den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen nyligen ordnades i Kimitoön.

Parlamentet begär tydligare regler för åtgärder mot skarven

Europaparlamentet har i oktober uppmanat EU-kommissionen att omedelbart utvärdera huruvida fågeldirektivet fortfarande är ändamålsenligt i fråga om förebyggande åtgärder och arters samexistens, uppger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) i ett pressmeddelande.

SLC - 20221018 183628
Reservisten Härmälä föreläser om beredskap i Österbotten

Det alltmer oroliga världsläget har ökat finländarnas intresse för allmänt säkerhetstänkande markant. Reservisten Jörgen Härmälä från Pedersöre åker runt i Österbotten och föreläser om beredskap.

SLC - Bettina Lindfors Jk 39 J5445
Bettina C. Lindfors ny koordinator för utbildning, ledarstöd vid 4H

Bettina C. Lindfors har inlett arbetet som koordinator för utbildning och ledarstöd vid Finlands svenska 4H. Lindfors ansvarar för utveckling av organisationens kompetenshöjande verksamhet, samhällsdialog och samarbetsnätverk i Finland och internationellt.

SLC - Algj2
Jägaren Kanckos: För få älgar gör älgjakten för ointressant

I Pedersörenejden har älgstammen reducerats kraftigt de senaste åren. I Esse underskrids antalet älgar per tusen hektar nu målet. Men samtidigt är stammen för stor på andra områden och det gör att det råder delade meningar om beskattningen av stammen.

SLC - 20221010 090438
Stort intresse för aktuella österbottniska säljaktkurser

Den traditionella säljakten har gamla anor i Österbotten. Antalet utövare har dock krympt successivt och att kunna säkra återväxten är därför ett långsiktigt mål för det regionala fiskarförbundet. – Bakgrunden till de aktuella endagskurserna är att det behövs fler aktiva säljägare i landskapet. Vi vill på det här viset väcka inspiration för säljakten och förmedla nya tips och knep, säger Marina Nyqvist, verksamhetsledare på Österbottens fiskarförbund.