Samråd om uppdateringen av skärgårdslagen

En arbetsgrupp som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet håller just nu på att bereda den paragraf i skärgårdslagen som gäller skärgårdskommuner. Ministeriet ordnar ett samråd med alla nuvarande skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel samt de välfärdsområden som får finansiering på grundval av karaktär av skärgård.

SLC - 4 Hgarden19042023 5
4H-gårdens svarta lamm är de nyaste kelgrisarna

En välrenommerad organisation som Ålands 4H-distrikt har naturligtvis inga svarta får, men vårens tre helsvarta lamm kan förutspås bli den åländska 4H-gårdens nya publikdragare.

Försummelse att registrera hundar kan resultera i en räkning för hundhållaren

Märkning och registrering av hundar blev obligatoriska från och med januari 2023. Registreringen av hundarna övervakas aktivt. Om hundinnehavaren inte har följt lagen kan påföljden vara en tillsynsavgift, påpekar Regionförvaltningsverket.

SLC - 6E5A0D86 8F4E 4C82 8237 36Fcb8248806 Samshield Shadowmatt Ratsastuskypara
Nio av elva ridhjälmar drogs bort från marknaden på grund av säkerhetsbrister

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät under ett övervakningsprojekt testa 11 ridhjälmar, och resultaten var verkligen dåliga. Allvarliga säkerhetsbrister uppdagades i nästan samtliga hjälmar i testet. Tukes förordnade att nio hjälmar ska dras bort från marknaden och fyra av dem ska dessutom återkallas från konsumenterna.

SLC - Sangare1 Mar24 Ct
Grisbonde från Pedersöre deltog i The Voice of Finland

Till vardags arbetar han som svinproducent. Samtidigt som han gör får hans grisar ta del av mycket sång. Vilhelm Lillmåns från Pedersöre har alltid tyckt om att sjunga och i höstas testade han sina vingar i det populära tv-programmet ”The Voice of Finland”. Det var en häftig upplevelse att få sjunga i tv. Plötsligt står jag framför flera kameror och ljuset riktas mot mig. En häftig upplevelse på alla sätt, säger Vilhelm Lillmåns.

SLC - Generationsskiftet April24 Nvk
Mjuka värden viktiga i stressen ett generationsskifte för med sig

Kommunikationsbrist kan leda till stress och rädsla för att uttrycka sin sanna vilja då generationsskiftet står för dörren på gården. Ett lyckat generationsskifte förutsätter villighet att inkludera alla familjemedlemmar i diskussionen och vara öppen för kompromisser. Detta var budskapet under en av jordbrukarträffarna som arrangerats av projektet Greppa generationsskiftet i slutet av mars.

SLC - 84E11139 9045 42Cc 994C 6B3B2F1Fedb3
100.000 timmar fångst av främmande rovdjur på HELMI-fågelvatten

Den effektiviserade fångsten av mink och mårdhund i Finlands viktigaste fågelvatten fortsätter för tredje våren. Projektets närmare 400 fångstdeltagare har fångat över 12.000 främmande rovdjur.

SLC - 09408624 C822 E3 A724 Ed270 Acaab12 F5 0 Original
Nu krävs uppmärksamhet påpekar markpolitiska utskottet

Förändringar i jordabalken är att vänta noterar SLC:s miljö- och markpolitiska utskott vid sitt senaste möte. En arbetsgrupp har kommit med förslag som bland annat innefattar att man i framtiden också kan göra fastighetsinteckningar i vattenområden. Det här är befogat noterar utskottet bland annat för att havsvindkraftens betydelse ökar.

Yli-Kirra lantbruksmuseum är årets sommarobjekt för Finlands lantbruksmuseum Sarka

Finlands lantbruksmuseum Sarka har valt sommarobjekt för år 2024. Valet föll på  Yli-Kirra lantbruksmuseum i Punkalaidun (Pungalaitio). Museet är beläget på en plats som ursprungligen fungerat som gårdscentrum för den lantgård som förts upp här.

SLC - Gard Hast Aland Mw
Landsbygdsbarometern: Ett gott liv överskuggas av upplevelsen av orättvisa

År 2020 var drygt 27 procent av medborgarna intresserade av att flytta till en mer lantlig miljö, jämfört med 32 procent nuförtiden. Eventuella planer på att flytta kan dock påverkas av upplevelsen av tillgången till basservice, som har försvagats inom alla typer av regioner, mest på landsbygden nära städer och i glesbygden. Samtidigt upplevs tillgången till basservice som ett viktigt element i en trygg vardag och ett gott liv, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Maan Maut Maalismarkkinat Fiskars Village Raseborg
Vårmarknad på Fiskars bruk under veckoslutet

Den traditionella Vårmarknaden välkomnar våren till Fiskars Bruk på lördag och söndag den 23-24 mars.

SLC - Img 5591
Ingemos mat mellan bokpärmar

Inhemska, närproducerade råvaror som tillreds med kärlek och van hand med traditionella och också mindre traditionella knep. Det är Kyrkslättsbon Ingemo Fröbergs matlagningsfilosofi i ett nötskal.