Målet är en vinterstam på 78.000 älgar

För hela landet är målet i genomsnitt 78.000 älgar i vinterstam, vilket på många ställen motsvarar den uppskattade älgstammen i nuläget. För stammen av vitsvanshjort fastställdes nya mål, vilka innebär en fortsatt minskning av den täta stammen i Sydvästra Finland, uppger Finlands viltcentral.

SLC - 20220309 122353
Havsnära betes- och fäbodskultur skildras i Norrnäsboken ”Skäritiden”

För jordbrukare i Norrnäs och andra byar längs den österbottniska kusten hörde det tidigare till att föra kor till fritt sommarbete i skärgården under ett antal veckor efter höbärgningen. Den flera hundra år gamla traditionen började marginaliseras efter 1940-talet.

SLC - Dsc 2705
Västankvarn – en gård som är som en egen by

Många är de lantbrukare som har historier och minnen från Västankvarn i Ingå. Flera generationer av lantbrukare har inhämtat kunskap om sitt yrke både innanför lantbruksskolans väggar och ute på fälten utanför. En del har hittat sin livspartner på husmodersskolan på andra sidan vägen. Många minns upptåg och kamratskap på internatet Vilan medan andra har klara minnesbilder av lärarna på skolorna.

SLC - Sandells Och Gavobrevet
Vem var Lina och Wilhelm Sandell?

Lina och Wilhelm Sandell donerade hela sin egendom till Nylands Nation för att gården skulle användas till att grunda och upprätthålla en folkhögskola eller lantmanna- och husmodersskola.

Antalet fällda vitsvanshjortar och rådjur ökade igen

Jaktsäsongen för vitsvanshjort och rådjur avslutades i mitten av februari. I hela landet fälldes 74.000 vitsvanshjortar och 20.400 rådjur. Bytesmängderna ökade jämfört med tidigare, och var återigen på rekordnivå, meddelar Finlands viltcentral.

SLC - Sarka Img 3977
Jordbruksmuseet Sarkas nya utställning belyser artrikedomen på våra naturbeten

Finlands Jordbruksmuseum Sarkas nya utställning ”Bedårande betesmarker” öppnas 18.2. Utställningen tar oss på tur i naturbetenas värld.

SLC - 20201121 St Pellas2
Var finns soldattorpen idag?

Ännu kan man i Svenskfinland se spår av torp som för mer än tvåhundra år sedan var hem för ett par tusen soldater, dragoner och båtsmän. Med hjälp av gamla kartor kan man få en fingervisning om var torpen en gång låg och har man tur kan man i terrängen kanske ana sig till en stenfot, möjligen något igenvuxet dike kring en idag skogbevuxen åkerplätt eller ett knotigt gammalt äppelträd.

Älgbytet mindre än tidigare år

Under säsongens älgjakter fälldes drygt 42.500 älgar, vilket är cirka 14 procent mindre än året innan. Älgstammens minskning ledde till att bytet minskade i stora delar av landet, mest i Norra Finland och Östra Finland, meddelar Finlands viltcentral.

Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

Förbudet mot att hålla fjäderfän utomhus, som utlyses varje vår, träder i kraft tisdagen den 8 februari, meddelar Livsmedelverket. Skyddsåtgärden pågår till slutet av maj och syftar till att förhindra att fågelinfluensa smittar från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur. Utehållningsförbudet tidigarelades redan i fjol från mars till februari på grund av det fortsatt dåliga fågelinfluensaläget i Europa.

SLC - Snoskotrar Ede
Olovlig snöskoterkörning irriterar många markägare i Österbotten

Snöskoterkörning kräver tillstånd av markägaren. Varje snörik vinter är det många markägare som råkar ut för olovlig körning.

SLC - Majvik1
Ja till plan gör Majvik till grön oas

För Majvik gård i Sibbo innebär den nya detaljplanen en möjlighet att bevara jordbruket och utvecklas till ett modernt ekosamhälle.

SLC - Ida O Joel
Österbottniska Joel ny i Skördefestens Vänner

Skördefestens Vänner har möblerat om i ledningen.