Ledaren: Lappträsk visar vägen

Som många andra landsbygdskommuner har Lappträsk i Nyland ekonomiska utmaningar. Tillsvidare fortsätter Lappträsk kämpa på och söker okonventionella vägar för att utveckla kommunen, få folk att flytta dit och få dem att trivas när de anlänt, noterar Micke Godtfredsen.

Biogas, gips på åkrarna och optisk fiber ingår i Finlands återhämtning

Spridning av gips på åkrarna, biogas och snabba digitala förbindelser i hela landet ingår i den preliminära planen för Finlands återhämtning till vardagen efter coronapandemin.

SLC - Recfeb21 1
Inhemsk spannmål kan ersätta riset i maten

SLC - Ruokakoulu Matskolan Kati Laszka 9721 Scaled
Barnen bekantar sig med närmat på sommarens matskolor

Matskolor för barn ordnas av både svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runt om i landet. I sommar arrangeras 19 matskolor på svenska. Temat för årets matskolor är närmat.

Covid-begränsningar i skärgårdstrafiken

Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar åläggs de som tillhandahåller tjänster inom skärgårdstrafiken att i sin verksamhet vidta åtgärder för att förhindra att coronavirussjukdomen sprider sig, meddelar NTM-centralen.

Ålands 4H ordnar jägarexamen

Ålands 4H-distrikt ordnar i mars tillsammans med Finströms jaktvårdsförening en jägarexamen för dem som funderar på att ta jaktkort.

SLC - Komval1
SLC:s kommunalvalsprogram sätter fokus på företagarvänlighet

SLC vill se kommuner och städer där invånarna har goda förutsättningar att leva, bo, verka och idka näringar. Därför har SLC utformat ett kommunalvalsprogram som innehåller konkreta åtgärdsförslag för att uppnå företagarvänliga kommuner och därigenom livskraftiga landsbygdsföretag.

Full planering för Åland Grönskar

Föreningen Skördefestens Vänner planerar nu för fullt inför årets kommande evenemang. Anmälningstiden för Skördefesten den tredje helgen i september har nu öppnat och stänger den sista mars.

SLC - Skoter6
Han fick olovlig snöskoterled dragen på sina odlingsmarker

Nyligen exploderade snöskotertrafiken på Thomas Andtbackas odlingsmarker. Det visade sig att en rutt olovligt hade ritats in över hans åkrar. Nu har mjölkproducenten i Kronoby polisanmält brottet – och en ansvarig trätt fram.

”Snöskoterförare bör kolla upp vad som gäller”

Fredrik Grannas, ombudsman för ÖSP, har inte hört om ett liknande fall där en snöskoterled olovligt skulle ritats in på en officiell karta utan lov. Han har däremot hört om enskilda fall där snöskoterkörning har förekommit på marker där markägaren inte gett lov.

ÖSP: Fråga lov av markägaren först!

Österbottens svenska producentförbund r.f. påminner om att det är förbjudet och straffbart att framföra ett motordrivet fordon på privat mark.

SLC - Img 7573
Gammal Valmet skogstraktor kommer till heders igen

Far och son Stig och Kenneth Stenholm i Yttermark, Närpes, har en gammal Valmet 900 skogstraktor som de renoverar hemma i gårdsverkstaden för att kunna användas igen som förut.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning