SLC - Blyforbud 8043657632 31D5E5B08D O
Tukes förtydligar definitionen av våtmarksområde gällande blyhagelförbudet

Blyhagel får inte användas vid jakt på våtmarksområden eller deras skyddszoner efter 15.2.2023. Förbudet grundar sig på begränsningen av blyhagel som EU-kommissionen godkände i januari 2021 och som träder i kraft i hela EU-området. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått många frågor om blyhagelförbudet och speciellt har ett förtydligande av definitionen av våtmarksområde efterfrågats.

Norrback: Dispensförfarandet för stamvårdande jakt av varg skall tydliggöras

Jord- och skogsbruksutskottet gav idag sitt betänkande gällande ändringen av 41§ paragrafen i jaktlagen. Genom den föreslagna lagen preciseras förutsättningarna för beviljande av dispens för att fånga eller döda vissa viltarter, vilket i praktiken innebär att det skulle bli lättare att få dispenstillstånd för stamvårdande jakt av varg.

JSM godkände Leadergrupperna för perioden 2023-2027

Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt 52 Leadergrupper, dvs. lokala aktionsgrupper, för finansieringsperioden 2023-2027. Genom beslutet anvisade ministeriet Leadergrupperna 223 miljoner euro för lokalt ledd utveckling av landsbygden.

Jakt- och fiskevårdsavgifterna höjs vid årsskiftet

Vid årsskiftet införs små höjningar av jakt- och fiskevårdsavgifterna, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Reseplaneringstjänst för skärgårdstrafik överförs till opas.matka.fi-sidan

Reseplaneringstjänsten för landsvägsfärje- och förbindelsebåtstrafiken överförs till opas.matka.fi-sidan efter årsskiftet, meddelar NTM-centralen i Egentliga Finland.

SLC - Solros
Maja Jensen vann 4H:s solrostävling

Årets 4H-solrostävling har avgjorts. Höga solrosor har odlats av 63 unga 4H-odlare på flera håll i Svenskfinland. Vinnaren i 4H-solrostävlingen 2022 är Maja Jensen, Kimitoöns 4H.

SLC - Skade1
Nu är det teaterscenen som gäller för jordbrukaren Holmqvist

Mats Holmqvist från Karleby har stått på teaterscenen i många år. Men Wasa Teaters föreställning Heiman, där han har en framträdande roll som bonden Viktor, är på många sätt speciell. Den har starka kopplingar till mitt eget liv som jordbrukare, säger han.

SLC - 4 Haretsmedlem Adam Alback
Adam Albäck från Kronoby är årets 4H-medlem 2022

Styrelsen för Finlands svenska 4H har utsett årets 4H-medlemmar. Premieringarna offentliggjordes på Svenska lantbrukssällskapens förbunds årsmöte tisdag kväll 29.11. De premierade kommer även att uppmärksammas lokalt.

SLC - Vitsvans
Förvaltningen av stammen av vitsvanshjort utreds

Det ska inledas en utredning där vitsvanshjortens roll bedöms ur olika synvinklar. I utredningen hörs berörda gruppers synpunkter på regleringen och förvaltningen av stammen samt om mål och utvecklingsbehov med tanke på viltvården, naturvården, den biologiska mångfalden samt matkulturen och turismen, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - 1 Karstaus Taitoliitto Kuva Kapina Oy
Årets hantverksteknik 2023 är spinning

Idag är allt fler konsumenter och hantverksentusiaster intresserade av garnets och fiberns ursprung. Vägen från fiber till garn är dock ganska obekant för många, och man känner inte så väl till de många olika arbetsskedena. Oavsett om det är växtfiber eller animalisk fiber, ligger det många arbetsskeden bakom innan det är färdigt garn eller textilier.

SLC - Landsbygdsriksdag1
Unga vill skapa hållbar framtid på landsbygden

De ungas framtidsvisioner, möjligheter och utmaningar på landsbygden och i skärgården låg i fokus då den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen nyligen ordnades i Kimitoön.

Parlamentet begär tydligare regler för åtgärder mot skarven

Europaparlamentet har i oktober uppmanat EU-kommissionen att omedelbart utvärdera huruvida fågeldirektivet fortfarande är ändamålsenligt i fråga om förebyggande åtgärder och arters samexistens, uppger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) i ett pressmeddelande.