Osålt exportkött fyller fryshus i USA

Köttet staplar sig i USA:s fryshus på grund av en fortsatt hög produktion, medan exporten har börjat lida av de politiska handelstvisterna.

Danska experter varnar för ökad användning av neomycin i grisproduktionen

Danska mikrobiologer varnar för en snabbt ökande insats av antibiotikan neomycin i landets grisproduktion. Den ofta förekommande användningen av neomycin misstänks framkalla antibiotikaresistens på sjukhusen.

EU bjuder ut mer skummjölkspulver

EU-kommissionen sätter press på utförsäljningen av skummjölkspulver ur interventionslagren.

Flytande ladugård tar form i Rotterdam

Världens första flytande ladugård i holländska Rotterdam börjar nu ta form. Tre betongflottar som ska bära 40 mjölkkor med tillhörande utrustning och foder har bogserats på plats.

Kemijättar överklagar domar mot neonikotinoider

Agrarkemikoncernerna Bayer och Syngenta anser att hanteringen av EU-förbudet mot neonikotinoider inte har gått rätt till. Bayer överklagar en EU-dom mot insatsen av neonikotinoider. Syngenta kräver skadestånd.

”Problematiskt att afrikanska svinpesten kryper allt närmare”

Efter två uppdagade fall av afrikansk svinpest i S:t Petersburgtrakten nyligen finns det all anledning för de finländska svinfarmarna att vakna upp och vara allmänt försiktiga.

Europol gjorde rekordbeslag av förfalskade växtskyddsmedel

Europol har i samarbete med den europeiska byrån för bedrägeribekämpning OLAF gjort ett rekordbeslag av förfalskade växtskyddsmedel.

SLC - Faltdag 0054
Gammafly och andra skadeinsekter på stark frammarsch i sommar

Några toppskördar är inte att vänta i höst efter den varmaste och torraste sommaren på mannaminne. Samtidigt har skadeinsekterna frodats och ökat kraftigt i antal i värmen. Ett nytt gissel för inhemska producenter är fjärilen gammafly.

Nya undantag för växtskyddsmedel mot gammafly

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har den här veckan meddelat om undantagslov för preparaten Avaunt 150 EC och Sumi Alpha 5 FW för att bekämpa larver av gammafly i odlingar.

SLC - Mats Blomqvist
Kombinerar ekologisk odling med konventionell djurhushållning

Jordbrukaren och läraren Mats Blomqvist i Jakobstad har övergått till att odla ekologiskt under de senaste åren. Någon hundraprocentig ekologisk övergång i hans verksamhet blir det dock inte fråga om. Han ämnar fortsätta föda upp kalvar på konventionellt vis.

SLC - Andreas Nyman
Nymans Lantbruk går in för att bygga ut verksamheten

Mjölkgården Nymans Lantbruk siktar på att nästan fördubbla sin djurbesättning framöver. Det handlar om en stor och långsiktig investering som ska förverkligas genom en stegvis utvidgning av verksamheten, säger Andreas Nyman.

SLC - Slcnyland
SLC Nyland vill se en fortsättning på miljöersättningsprogrammet

SLC Nyland har tagit del av förslaget till förvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde för 2022-2027 och framför olika synpunkter. Jordbrukarna ska fortfarande ha möjlighet att ta fullvärdig skörd från sina åkrar och dessutom vill man också se en fortsättning på det frivilliga miljöersättningsprogrammet under nästa förbindelseperiod samt att dess åtgärder ska ha tillräcklig effekt.