SLC - Slc Rapport 1
36.000 gårdar kvar i Finland 2025

Man räknar med att det finns litet på 36.000 gårdar kvar i Finland 2025 med i medeltal 64 hektar per gård. En viss optimism tycks råda hos jordbrukarna trots att många gått igenom en svår period. Således tror de flesta på en bättre lönsamhet 2025 än nu,

SLC - Robbe Vertikaaliviljelma 03082018
Vertikalodlingen invigdes vid Robbes lilla trädgård

Europas första helautomatiserade vertikalodling, som utvecklats av Robbes lilla trädgård och Fujitsu, invigdes senaste vecka i Lappträsk.

SLC - Palumujoki 4291
Testar nya grönsaker i växthuset

Anne-Marie och Esa Palmujoki i Pörtom testodlar ovanliga grönsaker i sina växthus.

SLC - Godselspridare
Ny flytgödselsridare på G

Det danska företaget Göma har varit återförsäljare för danska Samson i många år, men blev uppsagda från agenturen för drygt ett år sedan. Då byggde de ut produktionsanläggningen i Viborg och tog fram en egen gödseltankvagn. Produktionschef Jakob Møller berättar att Gömas mål är att den nya flytgödselspridaren är bättre än Samson men har samma pris.

Villkoren för jordbrukarstöd måste beaktas vid användningen av växtskyddsmedel

Villkoren för användning av växtskyddsmedel utgör en del av tvärvillkoren påminner Landsbygdsverket Mavi och gäller därför de flesta jordbrukarstöden.

Fältvandring på ekoodlingar i Sydösterbotten

Välkomna med, ekologiska som konventionella bönder, på en intressant fältvandring.

SLC - Kop Av Bonden
Köp av bonden!-dagen 15.9: Anmäl din gård på köpavbonden.fi

Den 15 september hålls den nationella Köp av bonden!-dagen för tredje gången.

SLC - Sommaresa0712
Underbara kvinnor vid vatten

Åbolands skärgård var målet för den årliga sommarutfärden som ordnas av SLC Nylands kvinnoutskott. Bland programpunkterna fanns en båttur till Örö i Skärgårdshavet.

10 vann Bonden behövs t-skjorta på Okra-mässan

Under sommarens Okra-mässa kunde besökare i SLC:s och LF:s monter delta i en gissningstävling. I gissningstävlingen deltog 355 svaranden och rätt svar var 52 potatisar.

Flera jaktlicenser för hjortdjur än i fjol

Finlands viltcentral har beviljat jaktlicenserna för hjortdjur för den kommande jaktperioden.

Ändrade jakttider på gäss

En ändring i jaktförordningen gör det möjligt att jaga grågås och kanadagås på åker från och med den 10 augusti.

SLC lägger fram kravlista inför budgetförhandlingarna

Anslagen i statsbudgeten för 2019, den sista som godkänns av den nuvarande riksdagen, är speciellt viktiga för jordbruket. Det säger SLC i ett ställningstagande.