Arkiv

SLC - 486C26A2 817F 4Cef 8C3F F14B84Ac7E31
Ministrarna krävde förtydliganden om avskogningsfria produkter

Jord- och skogsministrarna diskuterade bland annat ett förslag till förordning som gäller avskogningsfria produkter, marknadssituationen för jordbruksprodukter och hållbarhetsstandarder för jordbruksprodukter som importeras till Europeiska unionen vid sitt möte i måndags.

Välkommen på kustvattenkväll i västra Nyland

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) ordnar Kustvattenkvällar i mars, i samarbete med kustkommunerna Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt, för kommuninvånarna och markägare.

Beskogningen tar fart i sommar – kan uppgå till 3.000 hektar

Arealen mark som beskogats med hjälp av beskogningsstöd kan öka till 3.000 hektar i sommar. Finlands skogscentral har hittills godkänt ansökningar som sammanlagt täcker cirka 1.900 hektar, och under våren godkänns ytterligare ansökningar. I fjol användes stöd för att beskoga 120 hektar.

SLC - Ruokakoulu Matskolan Kati Laszka 3635
Matskolan lär om närmat – anmälan öppnar första mars

Matskolan är ett dagsläger för barn som ordnas av svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runtom i Finland. Barnen lär sig att laga mat, besöker bondgårdar och bekantar sig med temat närmat.

JSM utlyser projektfinansiering för främjande av SOTKA-projekt

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar understöd för riksomfattande och lokala projekt som anknyter till jord-och skogsbruksministeriets SOTKA-projekt. SOTKA-projektet som jord- och skogsbruksministeriet inledde vid ingången av 2020 syftar speciellt till att förbättra tillståndet hos hotade andfåglar.

Regeringen drog upp riktlinjer för kompensation av höjda energipriser

Energipriserna har stigit märkbart i Finland under det senaste året och i stor utsträckning även på andra håll i Europa. Ökningen av energipriserna har varit mindre i Finland än i euroområdet i genomsnitt, men ändå betydlig. Regeringen har slagit fast tillfälliga skräddarsydda åtgärder för att svara på höjningen av energipriserna.

SLC - 96Dcba6B5E5Fea3B Org
Producentorganisationerna ordnar utbildningsserie om hållbar rekrytering

Misstankarna om ocker inom trädgårdssektorn i Sydösterbotten har fått producentorganisationerna att agera. Producentorganisationerna ordnar nu utbildning i hållbar rekrytering för landsbygdssektorns arbetsgivare.

SLC - Sarka Img 3977
Jordbruksmuseet Sarkas nya utställning belyser artrikedomen på våra naturbeten

Finlands Jordbruksmuseum Sarkas nya utställning ”Bedårande betesmarker” öppnas 18.2. Utställningen tar oss på tur i naturbetenas värld.

SLC - 20201121 St Pellas2
Var finns soldattorpen idag?

Ännu kan man i Svenskfinland se spår av torp som för mer än tvåhundra år sedan var hem för ett par tusen soldater, dragoner och båtsmän. Med hjälp av gamla kartor kan man få en fingervisning om var torpen en gång låg och har man tur kan man i terrängen kanske ana sig till en stenfot, möjligen något igenvuxet dike kring en idag skogbevuxen åkerplätt eller ett knotigt gammalt äppelträd.

Kommentaren: Nu behövs rättvisa på livsmedelsmarknaden

ÖSP:s ordförande Tomas Långgård skisserar här upp flera åtgärder som skulle kunna stärka producentens ställning i livsmedelskedjan.

SLC - Hempany Fitness Set Original 1800X1800
Ordlek dög inte för tysk alternativmjölk

Nya typer av alternativa mjölkprodukter lanseras ständigt på marknaderna. Ett tyskt uppstartföretag försökte nyligen presentera en hampbaserad mjölk med produktnamnet ”milck” i stället för ”milk”, men det stoppades av EU-lagstiftningen, åtminstone tillsvidare.

SLC - Optiima4
Stort intresse för att studera inom lantbruksbranschen i Jakobstad

Intresset för att studera inom lantbruksbranschen i Jakobstad har ökat. I dag har Optima Lannäslund 120 studerande som erbjuds flera olika studieinriktningar. Utbildningsanordnaren har också investerat i ny teknik, däribland i en ny toppmodern mjölkningsrobot.