Jordbruk EU

Jari Leppä diskuterade krispaket med kommissionär Hogan

Under de europeiska jordbruksministrarnas inofficiella möte i Österrike den här veckan träffade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (cent) jordbrukskommissionär Phil Hogan för att överlägga om de utmaningar som sommarens torka ställt till med och om åtgärder för att lindra följderna.

Minister Leppä tog också upp skördeläget med kommissionären, åtgärderna från EU och verkställandet av Finlands nationella krispaket.
Kommissionär Hogan konstaterade i diskussionerna liksom på själva ministermötet att kommissionen inte kommer ut med något brett krispaket, men nog strävar efter att lindra de europeiska jordbrukarnas situation med hjälp av flexibla lösningar.
Det finländska krispaketet verkställs under de kommande månaderna i form av nordligt stöd och i södra Finland som de minimis stöd. Krisstödet riktas speciellt till djurgårdar. En del reserveras dock för växtodlingsgårdarna i södra Finland. – MG

Läs också:

Böndernas ställning och matsäkerhet i fokus på jordbruksministermöte

Norden och Österrike överens om stark andra pelare

Copa accepterar inte nedskärningar i CAP

Cogeca oroas över växande krav och krympande CAP

Unga jordbrukare grunden till livskraftig landsbygd