Referat Av Presskon Ferensen Kan Du Skara Ut Kostinger 2
I Österrike vill vi fortsätta hålla fokus på kvalitet framför kvantitet, sade den österrikiska ministern för hållbarhet och turism Elisabeth Köstinger på de europeiska jordbruksministrarnas möte i veckan.
Jordbruk EU

Böndernas ställning och matsäkerhet i fokus på jordbruksministermöte

Böndernas ställning i livsmedelskedjan har diskuterats mycket liksom också kravet på god mat. Det här är bland de utmaningar vi har framför oss efter 2020. Med det konstaterandet inledde ordförandelandet Österrikes minister för hållbarhet och turism Elisabeth Köstinger presskonferensen efter jordbruksministrarnas informella möte på Schlosshof i tisdags.

– I Österrike vill vi fortsätta hålla fokus på kvalitet framför kvantitet, sade den österrikiska ministern. Vi vill öka kvaliteteten och vi vill vidta åtgärder för att skydda vårt klimat. Vi vill modernisera landsbygden och hjälpa producenterna med initiativ kring marknadsföring av sina produkter och sin näring.

Minister Köstinger ville i det sammanhanget fästa speciell uppmärksamhet vid jordbrukarna i bergstrakterna, och behovet av stöd.

– Utan stöden ville många jordbrukare inte längre vara konkurrenskraftiga, sade hon.

Ministern påpekade vidare att stöden i den gemensamma jordbrukspolitiken inte bara gynnar jordbrukarna utan även konsumenterna och landsbygdsbefolkningen i övrigt.

– Stöden är en garant för hög kvalitet och överkomliga priser.

Minister Köstinger hänvisade bland annat till de gårdar som delegationerna besökt under det inofficiella mötet och som har haft framgångar med sina affärsidéer.

– Det hade i alla fall inte varit möjligt utan stöd från landsbygdsutvecklingsprogrammet, sade hon.

Ministern påminde flera gånger under mötet om att österrikiskt jordbruk antagligen är mångsidigare än i många andra EU-länder.

– Men det kostar också att upprätthålla ett mångsidigt jordbruk på familjebas och därför behövs medel för att utveckla näringen. Dessutom har konsumenterna blivit allt mer medvetna om den närproducerade maten och vill veta varifrån deras mat kommer. Därför försöker vi också satsa på regionala ursprungsprodukter, vilket även är till nytta för jordbrukarna eftersom det kan bidra till ett rättvist pris.

Minister Köstinger hänvisade till EU-kommissionens initiativ mot orättvis praxis inom livsmedelskedjan och för att bönderna ska få skäliga priser för sina produkter.

– Vi vill gärna stöda det arbetet under det österrikiska ordförandeskapet och försöka uppnå politisk enighet om det. Våra bönder måste få ett rättvist pris för produkter som de producerat på ett rättvist sätt.

Torka och svinpest

Jordbrukskommissionär Phil Hogan hoppades för sin del på att medlemsländerna stöder ordförandelandet Österrikes strävan att uppnå lösningar och komma framåt med den följande perioden för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Minrad 3
Kommissionär Phil Hogan hoppades på att medlemsländerna stöder ordförandelandet Österrike för att komma framåt med den följande perioden för den gemensamma jordbrukspolitiken

Han kunde berätta att ministrarna också diskuterat sommarens torka och risken för att afrikansk svinpest sprider sig ytterligare.

– Det tar ännu lite tid för oss att få den fulla överblicken över torkans följder, sade kommissionären. Jag har bett om en rapport av medlemsländerna men har inte ännu fått information från alla. Vi borde dock kunna ha en agenda att ta ställning till på jordbruksministermötet i oktober.

När det gäller torkan i övrigt hänvisade kommissionär Hogan till medlemsländernas möjligheter att betala ut förhöjda förskott på stöden i år. Medlemsländerna kan betala upptill 70 procent av de direkta stöden och upp till 85 procent av ersättningarna i landsbygdsutvecklingsprogrammet. Det är 17 ut av medlemsländerna som har meddelat att de kommer att utnyttja detta och förskotten utbetalas 16 oktober.

Dessutom påminde Phil Hogan om de åtgärder som jordbrukarna har fått lov att vidta, till exempel skörda på ekologiska fokusarealer för att få foder för sina djur.

På frågan om möjligheterna för en höjning av taket för de minimistödet svarade Hogan att det fortfarande är aktuellt och att han räknar med att frågan kan behandlas i december. Man har talat om en höjning från nuvarande 15.000 euro till 50.000 euro.

Belgisk rapport om svinpesten

Om svinpesten avlade den belgiske jordbruksministern Denis Ducarme en rapport om de åtgärder som landet har vidtagit och kommer att vidta efter att ett fall har upptäckts i landet.

– Belgien har svarat snabbt och även vidtagit åtgärder, sade kommissionären.

Han hänvisade också till sin litauiska kommissionärskollega Vytenis Andriukaitis med ansvar för hälsa och matsäkerhet.

– Han är mycket aktivt i kontakt med de drabbade länderna.

Enligt kommissionär Hogan måste EU och medlemsländerna fortsätta jobba för att förebygga en spridning av sjukdomen.

– Vi måste vidta de nödvändiga åtgärderna tillsammans med gårdarna för att säkra deras levebröd och de handelsrelationer som vi byggt upp under de senaste åren.

Phil Hogan sade också att EU kunde delta i arbetet, exempelvis genom landsbygdsutvecklingsprogrammet.

– Tillsammans med medlemsländerna har vi i vilket fall som helst försökt förhindra en spridning genom att minska riskerna i unionens östra delar, sade kommissionären.

Sjukdomen förekommer nu i nio av unionens 28 medlemsländer.

Starkt stöd för andra pelaren

Elisabeth Köstinger fick en fråga om vilken genklang värdlandet Österrikes utspel om att hålla kvar en stark andra pelare också i den kommande CAP-perioden, hade fått under diskussionerna.

– Vi fick ett brett stöd av ministerkollegerna för åsikten att vi ska satsa på landsbygdsutvecklingen, svarade minister Köstinger. Dessutom ägnade vi en del talturer åt klimatförändringen och skyddet av miljön, där spelar andra pelaren en väsentlig roll.

Utmaningen är enligt kommissionär Hogan att mer pengar behövs.

– Jordbrukarna behöver pengar, vad är nytt? Men vi måste ju kunna övertyga både medlemsländerna och parlamentet om en gemensam linje för att komma framåt och där har ordförandelandet Österrike gjort stora framsteg.

Läs också:

Norden och Österrike överens om stark andra pelare

Jari Leppä diskuterade krispaket med kommissionär Hogan

Copa accepterar inte nedskärningar i CAP

Cogeca oroas över växande krav och krympande CAP

Unga jordbrukare grunden till livskraftig landsbygd