Jordbruk SLC Opinion Marknad

ÖSP: Prishöjningar på maten ska gå till producenten

Handelns prishöjningar på livsmedel bör gå oavkortat till producenten, kräver ÖSP i ett uttalande.

ÖSP påminner om att Pellervo Ekonomiska Forskningsinstituts prognos för jordbruks- och livsmedelsindustrin har lyfts upp i medierna de senaste dagarna. PTT förutspår en höjning av livsmedelspriserna både i år och nästa år.

– Många finländska konsumenter tänker säkert att höjda matpriser också innebär att de som producerar maten får mera betalt men både PTT:s prognos och verkligheten visar med all tydlighet att så inte är fallet, säger ÖSP, bland annat med hänvisning till mjölkpriset. Samtidigt som konsumentpriset på bland annat mjölkprodukter stigit under början av detta år har producentpriset på mjölk sjunkit, nu senast från ingången av maj med 2,5 cent per liter.

Den ekonomiska situationen för mjölkproducenterna är mycket tuff och ÖSP kräver att alla prishöjningar i handeln oavkortat måste gå till producenten.

– Situationen är lika svår också inom andra produktionsinriktningar och en klart större andel av konsumentpriset måste gå till producenterna för att inte äventyra den finländska matproduktionen. Det handlar om produktionen av världens renaste råvaror och livsmedel och det ska synas i producentens pris.