Jordbruk

Atria ökar kapaciteten inom fjäderfäproduktionen

Som ett svar på ökad efterfrågan investerar Atria Finland 3,4 miljoner euro i ökad kapacitet inom fjäderfäproduktionen. Produktionsanläggningarna i Nurmo och Sahalax får ökad styckningskapacitet för kyckling. Genom nya tekniska lösningar förbättras även exportmöjligheterna för finländskt kycklingkött.

De nya produktionslinjerna tas i bruk gradvis under hösten och arbetet beräknas vara klart inom maj månad 2019.

–Efterfrågan på fjäderfäprodukter växer starkt. Konsumtionen har under de senaste åren ökat stadigt med en årsfart på omkring tre procent. Vi tror att efterfrågan på inhemskt, antibiotikafritt kycklingkött kommer att öka även i fortsättningen, säger Matti Perälä, direktör för fjäderfäverksamheten på Atria Finland.

Han konstaterar att den ökade efterfrågan gäller alla produkter, speciellt benfria kycklingprodukter. 

De nya produktionslinjerna möjliggör att man på gårdsnivå kan spåra alla kycklingprodukter. Speciell vikt fästs vid arbetsergonomi och arbetssäkerhet.