Arkiv

EU-matkedjor nobbar nötkött från Brasilien

Flera stora europeiska livsmedelskedjor har nyligen stoppat sina inköp av nötkött från Brasilien. Bojkotten motiveras med att boskapen har visat sig härstamma från farmer som olagligen befinner sig i röjda regnskogar.

Ledaren: Borgmästare Vartiainens svartvita resonemang

Inom Finlands gränser har vi möjlighet att spåra ursprunget på det vi producerar och att hålla koll på hur det påverkar miljö och klimat, på djurvälfärd och inte minst på att den anställda personalen inom vår livsmedelskedja behandlas som folk. Det sistnämnda är allt annat än självklart i många exportstarka länder. Inte sällan är en väsentlig orsak till lägre produktionskostnader att människorna jobbar under riktigt dåliga förhållanden, påpekar Staffan Pehrman.

SLC - Vit Januari
Januari

SLC - Nexat Soja Dreschen 1
Automatiserad redskapsbärare utvecklas för framtidens åkrar

Den tyska jordbruksmaskinen Nexat skiljer sig från det mesta man är van vid inom dagens växtodling. Maskinen med en arbetsbredd av mellan 6 och 24 meter bär alla nödvändiga redskap för samtliga skeden inom växtodlingen från sådd till skörd.

Avenas spannmålshandel i Baltikum säljs till Scandagra

Apetit Abp har kommit överens om att sälja den spannmålshandel som dess dotterbolag Avena Nordic Grain har i Balitkum till den baltiska Scandagra-koncernen.

SLC - Vogelgrippe Druck
Tidernas fågelinfluensa drar nu över hela Europa

Parallellt med coronaviruset håller en sällsynt stark våg av fågelinfluensa ett fast grepp över Europa och flera andra delar av världen. Tyska experter vid det ansedda Friedrich-Loeffler-institutet betecknar den pågående epidemin som den värsta i sitt slag någonsin.

EU-kommissionen vill stöda kolodling

EU-kommissionen utreder ett system som belönar jordbrukare och markägare som kan binda kol och därigenom skydda den biologiska mångfalden. Enligt kommissionen kunde kolodling bli en långsiktig affärsmodell för bönder.

SLC - Farvarg7
Ingen stamvårdande vargjakt i Närpesnejden trots att vargarna ökar

Fyra områden har fått dispens för stamvårdande jakt på varg. Men den här gången lämnade Närpesnejden – ett område med mycket varg – utanför. Det grämer fårproducenten och jägaren Kaj Sjögård i Pjelax.

SLC - Ozdemir Agrarrat Bruessel 1
Tyska bönder borde byta djurhållning mot cannabis

Tysklands gröna jordbruksminister Cem Özdemir drar sig inte för drastiska förslag i debatten om jordbrukets målsättningar. I en färsk intervju uppmanar Özdemir landets jordbrukare att producera mindre kött och mjölk och satsa på cannabis i stället.

Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande har publicerats

Nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdarna kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för 2022. Ansökan öppnas i Viputjänsten 13.1.2022, meddelar Livsmedelsverket.

Det nordliga stödet fortsätter stabilt under de kommande åren

Europeiska kommissionens beslut om Finlands nordliga stöd 2022-2027 trädde i kraft den 1 januari 2022. Stödmottagarna och stödformerna förblir oförändrade. Stödet har samordnats med den kommande reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Ny handbok för upphandling av ansvarsfulla mattjänster

Den nya webbhandboken ger råd om hur man utvecklar ansvarsfulla, högkvalitativa och kravenliga mattjänster. Handboken lyfter också fram hur mattjänsterna och maten hjälper att uppnå kommunstrategi- samt hållbarhets- och näringsmålen. Handboken riktar sig till beslutsfattare, anordnare av offentliga mattjänster, upphandlingsansvariga och -utvecklare.