Jordbruk EU Landsbygdsnäringar

EU:s kommande program för forskning och innovation tar form

Nationella diskussioner om hur EU:s medel för forskning bör fördelas inom nästa programperiod pågår som bäst. EU:s följande ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, tar över där Horisont 2020 slutar och planeras pågå 2021-2027.

Liksom förra programperioden kommer cirka tio procent att programmets helhetsbudget tilldelas forskning och innovation inom naturresurser och livsmedelsproduktion. Sammanlagt blir det 10 miljarder euro som ska främja ett effektivare, mera hållbart jordbruk samt landsbygdsutveckling och bioekonomi.

Förra programperioden var helhetsbudgeten för forsknings- och innovationsprogrammet 67 miljarder euro, vilket nu utökats till 100 miljarder.

Kommissionen har i sitt förslag delat upp programmet i tre pelare: öppen vetenskap, globala utmaningar samt öppen innovation.

Europaparlamentariker Elsi Katainen (C) presenterade förra veckan Europaparlamentets jordbrukskommissions uttalande vid ett diskussionstillfälle i Helsingfors. Enligt Katainen finns det mycket potential i kommissionens förslag.

– De medel som föreslås för naturresurssektorn uppmuntrar säkert till innovationer inom området. Dessutom finns en synergi mellan målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP. De stora helheterna måste kunna kommunicera sinsemellan för att ge långsiktiga resultat.

Matsäkerhet inom EU

Enligt Katainen är frågan om allokering av medel viktig, eftersom det i grund och botten handlar om matsäkerhet inom EU. En grundfråga är däremot hur forskningsresultaten bättre ska kunna förankras i verkligheten.

– Det görs mycket framsteg inom forskningen, men det tar väldigt lång tid för resultaten att tas i bruk i praktiken. Vi borde fundera på hur vi kan göra den processen effektivare och utnyttja de resultat som tas fram, både inom Finland och resten av EU.

I en paneldebatt deltog experter från bland annat MTK, Naturresursinstitutet Luke och Helsingfors universitet. Den gemensamma åsikten var att pengarna måste gå till forskning som alla har tillgång till och nytta av, vilket bör ske genom internationellt samarbete. Satsningar på alternativ till plast, cirkulärekonomi och ett mervärde för jordbruket var centrala teman i diskussionen.

Horisont 2020 hade enligt EU-kommissionen i maj 2018 finansierat fler än 18.000 projekt med över 31 miljarder euro. EU kommer att fatta vidare beslut om Horisont Europa-projektet ännu under slutet av året.