Arkiv

Fazer säljer sitt ryska dotterbolag

Fazer har undertecknat ett avtal med Moskvas ledande bageriföretag Kolomenskij Bakery and Confectionery Holding om försäljning av Fazers ryska dotterbolag.

Ta ställning till den nya nationella skogsstrategin

I år revideras den nationella skogsstrategin, som styr Finlands skogspolitik och det allmännas åtgärder i fråga om skogen. Den reviderade strategin ska sträcka sig till 2035, och den bereds i brett samarbete med intressentgrupperna, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Löfte om en tilläggsåterbäring på energiskatt för jordbruksidkare

Största delen av jordbruksidkarna ska få en tilläggsåterbäring på energiskatt, uppger Skatteförvaltningen.

Undantag från tvärvillkoren för EFA-trädor godkändes

Förra veckan godkände statsrådet undantag från tvärvillkoren 2022 för trädor som utgör areal med ekologiskt fokus inom ramen för förgröningsstödet (EFA-trädor), meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Serviceavbrottet i får-, get- och svinregistret har upphört

Serviceavbrottet i får-, get- och svinregistret har upphört, meddelar Livsmedelsverket. Problemet med på öronmärkesbeställningar för får och getter fortsätter dock.

SLC - Knut 6614
Nya rådgivaren vill utveckla kompetens om specialodling

Knut H. Andersson är ny specialodlingsrådgivare vid Ålands hushållningssällskap,

SLC - Gipsokalk
Gips, kalk och fiber gynnar både jordbruk och vattendrag

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) bjöd in jordbrukare till fältträff på Tampaja gård i Kyrkslätt för att diskutera mera om det gemensamma intresset, jordförbättringsmedel.

SLC - Vaderstad
Väderstad firar 60 år av innovationer

Väderstad firar 60 år.

SLC - 1Dc9727C 6B57 4A02 B8A5 259C8Acaf171
I fjol betalades 2,6 miljoner euro i ersättningar för skador orsakade av fridlysta dju

​Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade sammanlagt 1,7 miljoner euro i ersättningar för skador orsakade av fridlysta djur 2021.

IGC kalkylerar med normal spannmålsskörd

Det internationella spannmålsrådet IGC räknar i sin senaste prognos inte med några dramatiska förskjutningar i produktionen.

SLC - Presidiet
SLC:s fullmäktige: Prisförhöjningar måste snabbt och oavkortat komma producenterna tillgodo

Lönsamheten på lantbruken kan endast förbättras via högre marknadsintäkter och det måste ske snabbt. Det var budskapet då SLC:s förbundsfullmäktige samlades till vårmöte i Helsingfors förra veckan.

ÖSP:s styrelse: Höjda virkespriser skulle öka utbudet av inhemskt virke

ÖSP:s styrelse efterlyser högre virkespriser för att öka utbudet av inhemskt virke.