Arkiv

Traktor- och maskinhandeln reagerar på jordbrukets lönsamhetsproblem och akuta likviditetskris

Efter en viss optimism vid årsskiftet står nu lantbruksmaskinhandeln, framför allt traktorhandeln, och stampar på stället. Nyregistreringar av traktorer minskade i mars för andra månaden i följd.

Ännu ett övergivet hus står där och ruttnar bort …

MTK utvecklar en webbtjänst för att föra samman ägarna till övergivna hus och de som kan tänkas vara intresserade av dem.

SLC - Ukraine
Ukrainas jordbrukare röjer minor före sådden

Fram till den 20 april hade de ukrainska jordbrukarna sått tre miljoner hektar vårgrödor av sammanlagt planerade 12 miljoner hektar.

SLC - Markus Lahtinen
Markus Lahtinen: Ukrainakrigets ekonomiska effekter knäcker Ryssland och utmanar Europa

Ekonomiexperten Markus Lahtinen redogjorde under SLC-fullmäktiges vårmöte för Ukrainakrigets ekonomiska konsekvenser.

SLC - Gun2
Sista dagen för Gun Boström på ÖSP:s kansli – en 48-årig era tar slut

ÖSP:s kanslist Gun Boström går i pension efter 48 år i tjänst.

SLC - Palsprojekt1
Förädlade pälsprodukter aktuellt utvecklingsprojekt i farmarvärlden

Allt från norrskensbollar till jaktväst av päls är nya produkter med päls som råvara inom utvecklingsprojekt.

SLC - 20220421 180620
Pråmen hjälper Grace sälja fler vårrullar

​Enhetschefen vid Landsbygdsnätverkstjänster samt nätverksexperter träffade förra veckan åländska landsbygdsutvecklare samt representanter för landskapsregeringen.

TE-byråerna hjälper till i samband med internationell rekrytering

​Arbetsgivare inom primärnäringarna har möjlighet att anlita TE-byråerna vid rekrytering av arbetskraft från andra länder.

En bonus att få jobba med bönder i Åboland

LF:s medarbetare i Åboland reflekterar över hur det är att bevaka regionens lantbruksfrågor.

Västanträsk-andan driftighetens essens

LF:s medarbetare på Åland konstaterar i samband med tidningens 75-årsjubileum att jordbruket genomgått väldiga förändringar.

Ja, vi måste skriva om det här …

LF:s tidigare chefredaktör och nuvarande ordförande för Maataloustoimittajat ry skriver om varför det är viktigt att LF skriver om saker läsarna har rätt att känna till.

En ny verklighet

LF:s redaktör i Österbotten reflekterar över den omvälvande vi lever i.