Jordbruk SLC

Skärpt åländskt vattenskydd men ännu tyst om ersättning

Nu planeras åtgärder för att minska näringsbelastningen på råvattentäkterna Långsjön och Markusbölefjärden som förser 75 procent av ålänningarna med dricksvatten.

– Det handlar om förslag som kommer att begränsa ganska mycket för jordbrukare med marker kring sjöarna, säger Ålands producentförbunds vd Henry Lindström.

Eftersom Ålands vatten Ab inte hade kontaktat markägare om ett informationsmöte som hölls i tisdags hade ÅPF puffat på medlemmar för att få också jordbrukare att sluta upp.

– Så vi var ett drygt tiotal.

Företrädare för det finska universitetet i Åbo presenterade en belastningsanalys som Ålands vatten beställde hösten 2017. Där föreslås bland annat utökade buffertzoner med mark som inte odlas och att diken inte ska rensas. Förbud mot betande djur vid stränderna blir också aktuellt.

Henry Lindström konstaterar att markägare runt sjöarna drabbas olika beroende på vilka grödor som de odlat.

– Men det är svårt att säga nej till åtgärder för att minska näringsbelastningen. Alla behöver vi tillgång till bra vatten. Nu handlar det om vilka ersättningar berörda markägare kan få och den frågan har hittills inte klargjorts, påpekar Lindström.