Arkiv

SLC - Sima Show 2022 Is Heading
John Deere nobbar teknikmässan SIMA

Den internationella franska utställningen för lantbruksteknik SIMA har inhiberats med kort varsel. Mässan skulle äga rum mellan 24 och 27 november 2024. Orsaken är talrika återbud bland utställarna. John Deere hör till de utställare som vill byta strategi.

SLC - Gensax Unnamed 7
EU-parlamentet lättar på reglerna för gensaxen

EU-parlamentet godkände på onsdagen nya regler som underlättar användningen av genförändrade grödor inom produktionen av livsmedel. Förändringen öppnar nya möjligheter att utveckla härdigare och mångsidigare grödor inom matproduktionen.

Grundutbildning för stödpersoner på landsbygden – ansök senast 26.2!

Nu är ansökningstiden igång till vårens tvåspråkiga grundutbildning av nya frivilliga stödpersoner inom ramen för Landsbygdens stödpersonsnätverk där även SLC medverkar.

SLC - Bd Fardplan 1 Kai Mykkanen
Biodiversitetsfärdplanen är ett digert paket som tar sikte på praktiska åtgärder

Bakom SLC:s och MTK:s biodiversitetsfärdplan ligger ett väl utfört forskningsarbete och med hjälp av olika scenarier, för såväl jordbruk som skogsbruk, tar färdplanen nu sikte på praktiska åtgärder som kan öka biodiversiteten i Finlands jordbrukslandskap och skogar.

SLC - P063012 540588
Von der Leyen stoppar SUR-lagen om växtskydd

Det ambitiösa EU-förslaget till skärpt växtskyddsförordning (SUR) har dragits tillbaka. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen informerade personligen om beslutet inför EU-parlamentet i Strasbourg.

Utbetalningen av miljöavtal inleds 15.2

Livsmedelsverket börjar 15.2 betala ut ersättningar i enlighet med de miljöavtal som sökts år 2023. Ersättningar betalas ut på basis av avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap samt på basis av avtal om skötsel av våtmarker.

20.000 högstadieelever deltar i Skogsnöten – kolla in om din kommun deltar

Den riksomfattande tävlingen i skogsvetande ordnas samtidigt i över 300 skolor, rekordmånga svenskspråkiga skolor deltar onsdagen 7.2.

SLC - 53502593724 8D46Be23C2 O
EU-bönder blockerade parlamentet i Bryssel

Bönder från olika håll i Europa drog senaste vecka in till Bryssel med sina traktorer för att ventilera missnöje mot den europeiska jordbrukspolitiken. Det gick livat till framför EU-parlamentet där gator spärrades och barrikader antändes.

Skyldigheten att låta kor och kvigor som hålls i båsladugårdar gå ute ändras

Förordningen som gäller skydd av nötkreatur ska ändras så att av den årliga skyldigheten att låta djuren gå ute i minst 90 dagar ska minst 60 dagar genomföras under perioden 1.5-30.9, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Sjundea7
Livliga diskussioner oss bönder emellan

Mat, prat och umgänge lockade ett femtiotal västnyländska bönder till Sjundeå bad till medlemskvällen Oss bönder emellan.

Älgbytet fortsatte att minska

Under den avslutade jaktsäsongen 2023-2024 fälldes drygt 32.000 älgar, vilket är 13 procent färre än förra säsongen. De senaste årens mål att minska älgstammen har på många håll uppnåtts och detta syns i form av mindre fångst än tidigare, uppger Finlands viltcentral.

Förbud mot att hålla fjäderfä och andra tamfåglar utomhus 8.2

Det årliga förbudet mot att hålla fjäderfä och andra tamfåglar utomhus träder i kraft torsdagen den 8 februari. Syftet med skyddsåtgärden som pågår till slutet av maj är att förhindra fågelinfluensasmitta från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur, meddelar Livsmedelsverket.