Arkiv

Lettland stoppar ryska matprodukter

Lettland har som första EU-land förbjudit importen av jordbruksprodukter från Ryssland och Vitryssland. Förbudet omfattar också leveranser via tredjeländer. Undantag beviljas endast transitleveranser av ryska och vitryska varor genom Lettland.

SLC - Dsc00165
ÅPF finslipar intressebevakningen

Med uppbackning från SLC i Helsingfors arbetar Ålands producentförbund med att ta fram en ny strategiplan som ska sätta fart på styrelsens och specialutskottens arbete och ge hela medlemskåren mera framåtanda.

Social villkorlighet blir en del av villkoren för EU:s jordbruksstöd från och med 2025

Social villkorlighet är en ny dimension i villkoren för jordbruksstöd inom hela EU, och syftet med den är att få jordbrukare som är arbetsgivare att uppmärksamma arbetstagarnas arbetsförhållanden, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - 801838 Eu Renaturierung Parlament Vorschau 3 A
EU-parlamentet röstade för restaurering av naturen

EU-parlamentet röstade denna veckas tisdag igenom den kontroversiella lagen för återställning av skadad natur. Förslaget måste ännu passera EU:s ministerråd, men denna sista etapp torde inte förorsaka några problem.

SLC - 9Ebacfb328Eebf16B851B683312F5E0074F82F8E
Arga bönder angrep Frankrikes president

Bondedemonstrationer präglar gatubilden i talrika europeiska länder. De senaste veckorna har stämningarna skärpts påtagligt. Frankrikes president Emmanuel Macron hamnade i ett handgemäng på den internationella jordbruksmässan i Paris.

SLC - 9Cdb4Eb 5876 437F B9Cf 3F559Fc70Ec9
EU-länderna efterlyser medicin mot agrarkrisen

EU måste reagera snabbt för att effektivera jordbruket och matförsörjningen. Det fastslår EU-ländernas agrarministrar. Motiveringen är att de senaste protesterna inom jordbruket förutsätter snabba och långsiktiga åtgärder.

Anordningar för mörkerseende ska tillåtas vid vildsvinsjakt

Statsrådet har godkänt propositionen om ändring av 33 § jaktlagen i syfte att underlätta jakten på vildsvin. Propositionen som nu lämnas till riksdagen tillåter i praktiken att elektroniska siktanordningar för nattskytte används utan dispens vid vildsvinsjakt.

Karavanen-projektet med bil till Ukraina framskrider

Den pågående Karavanen-insamlingen till Ukraina har en vecka kvar av insamlingstiden och pågår till och med 29.2.

SLC - Img 5972
Avkoppling, umgänge och livskraft på Må Bra-dagen i Vasa

Det var ett varierat program som de österbottniska lantbruksföretagarna bjöds på senaste torsdag när Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, LPA, ordnade en Må Bra-dag inom projektet Ta hand om bonden.

Vargseminarium i Vörå 4.3

Ett vargseminarium ordnas vid Norrvalla i Vörå måndagen den 4 mars kl. 15.00. Det är ett forum för att diskutera vargstammens storlek och stamvårdande jakt tillsammans med jägare, markägare och pälsfarmare. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah deltar i seminariet.

SLC - 42305829 Deforestation Forest Disaster Change Climate Global
Ny studie belyser skogens roll för klimatet och vattnets kretslopp

Skogar täcker en tredjedel av jordens landyta och är avgörande för lagring av kol samt vattnets kretslopp, även om hela omfattningen av deras påverkan ännu inte är fullständigt förstådd. I en ny studie, publicerad i Nature Communications, har forskare från Stockholms universitet och internationella kollegor bidragit med nya insikter i att förstå den komplexa roll skogar spelar i klimatsystemet och för vattnets kretslopp.

SLC - Agrologer Arskurs 22
Kan foderväxternas drottning trivas i Finland?

I de tempererade klimatområdena är lusern den mest odlade fleråriga vallbaljväxten. Förutsatt en lämplig odlingsmiljö har lusern en längre varaktighet och en högre produktivitet än rödklöver. Lusern har ett högt fodervärde och ett högt förfruktsvärde. Lusern förbättrar markens bördighet bl.a. som följd av dess djupgående pålrötter, dess omfattande bildning av biomassa och dess symbiotiska fixering av luftkväve.