Arkiv

SLC - Pollinerare Humla
Finlands första strategi för pollinerare är klar

Målet för den nationella strategin för pollinerare är att före 2030 stoppa minskningen av antalet och mångfalden av pollinerare och att säkerställa att pollinerarstammarna etableras och utvecklas i en positiv riktning, meddelar Miljöministeriet.

Stabilt resultat av Snellman

År 2021 var ett framgångsrikt år för Snellman meddelar koncernen. Även om verksamhetsförhållandena var mycket krävande, ökade koncernens omsättning och var den högsta någonsin.

SLC - 51937476571 A25C77676A O
Potatissorter för framtiden säkras nu i Tyrnävä

Nyligen flyttades säkerhetskopian av den nordiska potatissamlingen till företaget SPK i Tyrnävä. Den 14 mars invigdes lokalerna av den finske jord- och skogsbruksministern Jari Leppä.

Utbildning om nya PEFC-standarden i april

Föreningen för hållbart skogsbruk rf ordnar tillsammans med PEFC Finland webbinarer om den nya PEFC-standarden i april. Webbinarerna är öppna för alla, även om de är riktade till skogsfackmän.

Merparten av jordbrukarstöden för 2022 betalas ut i höst

Livsmedelsverket har på sin webbsida publicerat den eftersträvade utbetalningstidtabellen för jordbrukarstöd hösten 2022. Den är nästan oförändrad jämfört med tidtabellen för hösten 2021.

SLC - Alandturne1
Ålänningar på hållbarhetsturné i Österbotten

Representanter från olika åländska organisationer med hållbara lösningar på agendan gjorde ett tre dagar långt besök i Österbotten i början av mars. Kunskapsutbyte och spridande av inspiration var några centrala mål med landskapsrundan.

SLC - Img 2650
Gröna ministern protesterar mot växthusodlares vindmölla

Växthusodlaren Mikael Lundell vill bygga ett vindkraftverk, men utvecklingsminister Alfons Röblom har överklagat kommunens bygglov till Ålands förvaltningsdomstol.

Kriget i Ukraina hotar globala matförsörjningen

Den ryska invasionen i Ukraina kan mutera till en global hungerkris, befarar experter inom FN:s livsmedelsorganisation FAO.

Leder det förändrade säkerhetsläget till en comeback för torven?

I den politiska debatten har röster höjts för att torv bryts och bränns också i fortsättningen. Argumentet lyder ”hellre torv från Finland än olja och gas från Ryssland”, skriver Staffan Pehrman i sitt ledarstick.

En stark försörjningsberedskap kräver en betydande självförsörjning

Försörjningsberedskapen går långt hand i hand med hur hög självförsörjningsgrad vi har på olika råvaror, påpekar Staffan Pehrman i veckans ledare.

SLC - Timmermans P054671
Ukrainakrisen ökar tvivlet mot gröna given

Ukrainakrisen har givit kritikerna av EU:s gröna giv vatten på kvarnen. Jordbrukets ekonomi klarar inte skivan, klagar producenterna.

SLC - Premium2
Oravais rökeri efterlyser marmorerat kokött

Kocken Michael Björklund efterlyser kött av mjölkkor som får växa till sig efter att de inte längre är i produktion. Caj Norrgård, vd för Oravais rökeri, välkomnar idén.