Arkiv

Yli-Kirra lantbruksmuseum är årets sommarobjekt för Finlands lantbruksmuseum Sarka

Finlands lantbruksmuseum Sarka har valt sommarobjekt för år 2024. Valet föll på  Yli-Kirra lantbruksmuseum i Punkalaidun (Pungalaitio). Museet är beläget på en plats som ursprungligen fungerat som gårdscentrum för den lantgård som förts upp här.

Insändaren: Östbanan för med sig många nackdelar för Östnyland

Planeringen av Östbanan från Kervo via Borgå till Kouvola fortsätter med en budget på 79 miljoner euro. Något beslut om att förverkliga höghastighetsjärnvägen, vars byggkostnader kan uppgå till 3.000 miljoner euro, har inte ännu gjorts. Är det värt att i detta skede satsa 79 miljoner på planeringen när förverkligandet är osäkert under de närmaste decennierna? undrar Jarl Forstén.

Den inhemska produktionen av träpellets minskade 2023

År 2023 tillverkades totalt 354.000 ton träpellets i Finland. Importen av träpellets minskade jämfört med året innan, och exportvolymen var den minsta sedan statistikens början. Uppgifterna baserar sig på Naturresursinstitutets färska statistik över tillverkningen av pellets under året och preliminära uppgifter från Tullen.

SLC - Mjolkstod Dsc08421
Nya EU-godkända villkor för åländska mejeristödet

Nu har EU godkänt stödvillkoren så att Ålands landskapsregering får satsa 250.000 euro för att trygga Ålandsmejeriets tillgång på mjölkråvara. Planen är att Ålandsmejeriets ägare Ålands Centralandelslag ÅCA köper krisdrabbade bolaget Gesterby Mjölk, som svarar för drygt 25 procent Ålandsmejeriets mjölkinvägning och sedan låter en privat företagare driva mjölkgården.

SLC - Pris Edeka Warenwirtschaft
PTT:s prognos: Matens pris kommer att minska måttligt

Livsmedelsmarknaden söker en ny balans efter de senaste årens prishöjningar. Enligt Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT:s prognos sjunker matens pris med 2 procent i år, men produktionskostnaderna förblir på en högre nivå jämfört med tidigare år. Det leder till att lantbrukets producentpriser sjunker och företagarinkomsten minskar.

Danmark exporterar mindre mängder gris

Den danska exporten av griskött minskade kännbart under fjolåret. Trots detta behöll Danmark under fjolåret positionen som världsledande exportör av griskött. Men exportvolymerna har minskat kännbart.

Ledaren: Journalistiken måste hålla sig till sanningen

Förtroende är ett livsvillkor för medierna som vi helt enkelt inte kan pruta på. Så är det också för Landsbygdens Folk, slår Staffan Pehrman fast.

Ledarsticket: En förenkling av CAP ska ge arbetsro till EU-bönderna

Varje gång CAP reformerats under de två senaste decennierna så har man talat om att byråkratin ska förenklas, ja man har till och med eftersträvat det. Men när allt sedan varit klappat och klart så har vi närmast fått mera byråkrati, i bästa fall enbart annan byråkrati. Ska situationen förändras nu? undrar Staffan Pehrman.

SLC - Jarnvag
Järnvägar

Lättnaden i kraven för icke-produktiva arealer har fastställts

Statsrådet har fastställt en lättnad i kraven i villkorligheten när det gäller icke-produktiva arealer. Detta undantag gäller endast för 2024 och ger gårdar i Nyland, Egentliga Finland och Åland möjlighet till flexibilitet i fråga om skyldigheterna som gäller trädor.

SLC - Horsch8 Mar24 Ct
Horsch stärker sina positioner i Norden – och Finland

Horsch, som tillverkar såmaskiner och maskiner för jordbearbetning och växtskydssprutor, växer i Norden. Även Finland är en marknad som blir viktigare. Vi stärker våra positioner, men har inte bråttom, säger bolagets Skandinavienchef Håkan Westesson.

SLC - Horsch1 Mar24 Ct
Horsch grundare tror på en ljus framtid för jordbrukarna

Ideologi ökar inte skördarna. Det har även beslutsfattarna insett nu. Det säger Michael Horsch, grundare av Horsch i Tyskland. Han tror på en politisk kursändring och spår en ljus framtid för jordbruket.