Slc Kongress Kim Ahlfors
Den mark Esbo stad köpt och inte byggt på är utarrenderad åt de aktiva bönderna. Det är ett välkommet tillskott, sade Kim Ahlfors i sitt hälsningstal på kongressen.
Jordbruk Skogsbruk SLC

Utmaning att idka
jordbruk i Esbo

Det är 24 fyra år sedan det senast var SLC-kongress här, sade ordföranden för Esbo landsbygdsförening Kim Ahlfors i sin hälsning till SLC-kongressen på Korpilampi i Esbo i måndags.

Bönderna och odlingsmarken har minskat kraftigt sen dess. På de senaste 40 åren har bönderna minskat över hälften till antalet.

Nu finns det 29 aktiva gårdar och många som inte själv är bönder men som aktivt stöder föreningen. De flesta bönderna har andra inkomstkällor, till exempel maskinentreprenad.

De flesta djurgårdarna har slutat

För 150 år sedan fanns det 850 arbetshästar i Esbo och i dagens läge finns det lika många hobbyhästar.

– Några få fårfarmare finns ännu kvar, annars har djurgårdarna slutat, berättade Kim Ahlfors.

Esbo är Finlands näststörsta stad enligt invånarantalet, 280.000. De senaste årtiondena har befolkningen ökat med cirka 4.500 invånare om året. I dagens läge finns det bara cirka 1.300 hektar åker och lika mycket skogsareal kvar. Den mark staden köpt och inte byggt på är utarrenderad åt de aktiva bönderna.

– Det är ett välkommet tillskott till arealen som inte annars är så stor.

Kim Ahlfors nämnde också om att stadsdirektören i Esbo, Jukka Mäkelä, är intresserad av jordbruket.

– I fjol deltog han i vår sommarträff.

Det är 73 år sedan lokalavdelningen grundades, men 2012 slogs avdelningen ihop med lantmannagillet. Gillena har slagits ihop med varandra tidigare.

– Första gillet grundades 1902. Vi samarbetar med Vanda och Kyrkslätt lokalavdelningar och vi ordnar julfest och årsmöte tillsammans med dem.

Besvärliga planbeteckningar

Jordbruket i huvudstadsregionen har lite andra utmaningar än annanstans i landet. För tillfället har Esbo stad en ny generalplan under beredning, enligt den har de flesta gamla jord och skogsbruksområden fått den helt nya beteckningen öppet landskapsrum eller friluftsområde.

Även trafiken och byggandet av infrastruktur tränger jordbruket.

– Det kan vara en verklig utmaning att ta sig fram med lantbruksmaskiner till sina åkrar och det finns många som rör sig på våra marker och tyvärr även lämnar en hel del skräp efter sig.

Kim Ahlfors påminde också om att Tor Nymalm från Kilo gård har varit SLC:s hedersordförande och donerat avsevärda summor till SLC.

– SLC har förvaltat dem väl och därmed har vi lägre medlemsavgifter och får njuta av LF.

– I Finland är det ingen heder att säga att du är bonde, men i Norge är det den finaste titeln du kan få, slutade Kim Ahlfors.