Slc Fullmaktige Thomas Blomqvist
Stödvillkoren kan i bästa fall förenklas enligt Thomas Blomqvist.
Jordbruk Skogsbruk SLC

Thomas Blomqvist vill ha
fokus på enklare stöd

Vi ska jobba för att stödvillkoren i den kommande programperioden för den gemensamma jordbrukspolitiken förenklas. Men mer pengar kan vi tyvärr inte räkna med. Det sade SLC:s fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist i sitt öppningstal till fullmäktige på höstmötet i måndags.

– Även en förenkling kräver en stor insats av SLC, fortsatte Blomqvist.

Bland de utmaningar näringen står inför framhöll Thomas Blomqvist klimatförändringen, som enligt den internationella klimatpanelen IPCC:s senaste rapport framskrider fortare än väntat.

Att sluta äta kött löser inte problemen

– När det gäller klimat och även miljöfrågor är jord- och skogsbruket emellertid en del av lösningen, fortsatte han.

– Jag anser att vi ska förhålla oss positiva, men fokus bör gärna vara riktat mot vad vi konkret kan göra. Och vi måste naturligtvis få en ersättning för det vi gör för det allmänna bästa. Vi har gjort en massa, vi kan säkert göra ännu mer, men det är också viktigt att vi framhåller vad vi har gjort hittills. I Östersjön finns fosfor sedimenterad på havsbottnen, som försorsakar inre belastning, men det betyder naturligtvis inte att vi kan frånsäga oss ansvaret. För att vara framgångsrika i att bromsa klimatförändringen, så måste vi dessutom veta vad som är de rätta åtgärderna, det kan inte bara bygga på vad vi tror.

Enligt Thomas Blomqvist löser man inte några klimatproblem i Finland genom att sluta äta kött.

– Gör man det, så försvinner också odlingen av vall, det vill säga gräs, vilket är bland det bästa vi kan odla med tanke på klimatet och miljön. Men i stället odlas något annat och det är inte bättre för klimatet.

Det bästa är enligt Thomas Blomqvist att det växer gräs som djuren kan äta.

– Man kan visserligen fundera på sin egen kost, men det är ingen patentlösning att sluta äta kött lika litet som att sluta hugga i skogarna. Det är ju växande skog som binder kol, fastslog han.

Jord- och skogsbruket skapar landet

Enligt Thomas Blomqvist ska det i alla fall finnas incitament för skogsägaren att ta hand om skogen.

– Det viktiga är att skogen sköts, det är ingen lösning att sluta avverka.

I miljö- och klimatdiskussionen blir det enligt fullmäktigeordförande Blomqvist väldigt tydligt att det är jord- och skogsbrukarna som skapar landet.

– Vi kan bidra till att bromsa klimatförändringen för det är vi som förvaltar jorden och skogen och skapar nytt med hjälp av fotosyntesen. Egentligen har inget förändrats sedan människan började odla marken för tusentals år sedan, sade Thomas Blomqvist.