Arkiv

Hankkija börjar sälja Demecas biogasanläggningar

Hankkija börjar sälja Demecas biogasanläggningar för lantbruk.

Gårdarnas intresse för energiinvesteringar fortsatte

I fjol finansierade NTM-centralerna 1.805 jordbruksinvesteringar för vilka cirka 72 miljoner euro beviljades i understöd. Utbetalningen av investeringsstöd som beviljades i fjol inleddes i början av januari, meddelar Livsmedelsverket.

Tyska bönder lider av för låga matpriser

Tysklands bönder har ett svårt problem. Priset på deras produkter täcker inte produktionskostnaderna. Lågpriskedjor och stormarknader konkurrerar med varandra och pressar sina priser till en nivå som är bra för konsumenten, men skadlig för producenten.

SLC - 53470699439 A100C02D40 O
Traktorer och långtradare blockerade Berlins centrum

Demonstrationer med anslutning till jordbruket och den gröna veckan har den senaste veckan blockerat viktiga gator i den tyska huvudstaden Berlin. Frustrerade bönder stoppade tidvis trafiken i centrum, i sällskap av tunga långtradare med släp.

SLC ordnar ungdomsutbildning om och för skogssektorn

Under 2024-2025 ordnar SLC en ungdomsutbildning om skogssektorn för unga eller blivande skogsägare och framtida aktiva inom skogssektorn.

Finland förespråkar i veckans ministerrådsmöte en ändring av vargens skyddsstatus

I december publicerade EU-kommissionen slutsatserna från en utredning av vargstammens behov av skydd. Kommissionen föreslår en lindring av skyddet av varg. Finland lyfter fram frågan i rådet för jordbruk och fiske den 23 januari, uppger Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

SLC - 62733
Gröna gårdar minskar skolbråk i Frankrike

I Frankrike byts skolgårdarnas betong nu allt oftare ut mot grönska. Projektet Oasis ska väcka skolbarnens intresse för växter och viljan att sköta om vår jord, säger projektansvariga Joséphine Buissière. En studie visar att mer grönt även minskar bråk på skolgårdarna.

SLC - Hundregister1
Många hundägare skeptiska till det nya hundregistret

Inställningen till livsmedelsverkets nya hundregister varierar på fältet. Intresset för att ansluta sig till registret är lågt. Efter att tidsgränsen för registreringen löpte ut vid årsskiftet är fortsättningsvis över en halv miljon finländska hundar oanmälda.

SLC - Dsc00018
Glatt i bussen och på vägarna när gröna näringarna visades upp

Ålands politiska grädda hamnade rent bokstavligt ut på hal is när Ålands landsbygdscentrum förra fredagen ordnade en rundtur på landsbygden för att presentera de gröna och blåa näringarna. Det blev väldigt ”glatt” när deltagarna inte alltid kunde hålla sig till värdfolkets sandade stigar, men tack och lov inträffade inga värre incidenter än att belysningen slocknade under några minuter i samband med lunchen på Pub Stallhagen.

SLC - Dyrevel Csm Gris 5150B93F86
Danmark lanserar plan för ett skärpt djurskydd

Danmark hör till de ledande länderna inom djurvälfärden, både i EU och globalt. Den danska mat- och jordbruksministern Jacob Jensen vill ytterligare skärpa försprånget med en rad initiativ som ska befästa tätplatsen.

Ledaren: Det är inte bara elen som vi borde konsumera mindre av

En minskad konsumtion torde vara att förespråka i de flesta lägen. Men det är klart att det på individuell nivå gör ont på vägen dit, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: SFP:s kräftgång i opinionsundersökningarna – presidentvalsfenomen eller inte?

Svenska Folkpartiets understöd brukar i regel vara stabilt, nästan oavsett om ett val är förestående eller inte. Så är det ändå inte just nu, noterar Staffan Pehrman.