Arhnung Ana 2015
Anne Lawaez Arhnung har utnämnts till ny VD för danska Landbrug & Fødevarer. FOTO: L&F
Jordbruk EU

Danska L&F utnämnde ny VD

Det danska jordbrukets branschorganisation Landbrug & Fødevarer har utnämnt Anne Lawaez Arhnung till ny VD. Hon efterträder Karen Hækkerup som lämnade sin post tidigare under hösten.

Anne Lawaez Arhnung har under hösten tillfälligt skött VD-jobbet efter Karen Hækkerups avgång i september. Hon har 22 års erfarenhet av det danska jordbrukets organisationer och har varit medlem av direktionen i L&F sedan 2012.

Den nya VD:s betonar de stora utmaningarna som jordbruket står inför. Livsmedlen debatteras mer än någonsin tidigare. Därför behövs en stark organisation som Landbrug & Fødevarer, framhåller Anne Lawaez Arhnung.

Organisationen ska givetvis trygga de bästa möjliga villkoren för sina medlemmar och deras produktion. Men L&F ska också bevaka branschens utveckling så att den danska matproduktionen också framöver hör till världstoppen, säger Anne Lawaez Arhnung.

Vår uppgift är att utveckla en ännu hållbarare jordbruksproduktion, samtidigt som branschens företag och jordbrukare ska garanteras bästa möjliga intäkter, säger Anne Lawaez Arhnung som är jurist till utbildningen.