Arkiv

SLC - Naturens Dag Banneri2023 16 Sv
Ännu hinner du anmälan din ekogård till Naturens 26.8

Finska naturens dag firas lördagen den 26 augusti 2023. Då inbjuds ekogårdar att öppna sina dörrar för allmänheten för att fira naturens egen dag och visa hur mat produceras enligt ekologiska metoder.

SLC - Lula Leyen P061375 12691
Mercosuravtalet är färdigt men Sydamerika tvekar ännu

Frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur är i princip färdigt att undertecknas. Båda parterna eftersträvar en överenskommelse men det sydamerikanska blocket med Brasilien i spetsen försöker ännu kräva eftergifter från Bryssel.

Åkerjakten på grågås och kanadagås inleds

Jakten på grågås och kanadagås inleds på åkrar den 10 augusti. Med den tidigarelagda jakten vill man förhindra skador på odlingar och möjliggöra nyttjandet av viltresursen, uppger Finlands viltcentral.

SLC - Dbv 236
FAO-expert varnar EU för halverat växtskydd

EU-kommissionens förslag att radikalt reducera användningen av kemiska växtskyddsmedel och gödsel har väckt berättigad oro inom jordbruket. En expert vid FN-organisationen FAO befarar svåra konsekvenser för matsäkerheten.

SLC - Karttjanst
Jaktsäsongen för ringduva startar på torsdag

Jakten på ringduva startar torsdagen den 10 augusti. Trots att duvjakt i allmänhet bedrivs invid åkrar på torra land, måste jägarna komma ihåg att beakta säkerhetsavstånden för blyhagelförbudet på våtmarker, påpekar Finlands viltcentral.

SLC - Ekroos1 Juli23 Nvk
Johan Ekroos: ”Agroekologi innebär helhetstänk”

Johan Ekroos forskar i agroekologi. För honom innebär agroekologi ett holistiskt sätt att betrakta jordbrukaren och det ekosystem denne verkar i.

SLC - Sarvlaks2
Ernst von Born – jordbrukare, kommunpolitiker i Pernå och minister i unga Finland

Stor-Sarvlaks gård har i sommar presenterats för publik i en utställning med föreläsningar. Utställningen ”Livet på Sarvlax gård under fem århundraden” fördjupades av fyra välbesökta föreläsningar.

SLC - Jordgubbssvamp 1 A Man 01 Vk17
Nyttig svamp kan rädda jordgubbarna

En nyttosvamp som minskar angreppen av gråmögel kan rädda jordgubbsskörden, enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Fågelinfluensan förekommer i hela landet och är ett gissel för våra fjäderfäproducenter och pälsfarmare

Fågelinfluensan förekommer nu i hela Finland. Våra fjäderfäproducenter och pälsfarmare fasar för hur produktionen drabbas, skriver Staffan Pehrman i sin ledare.

Stämmer faktiskt Lukes färska nyländska vildsvinssiffror?

Naturresursinstitutet har publicerat ny statistik över vildsvinsförekomsten i Finland. Staffan Pehrman frågar sig om siffrorna kan stämma för Nylands del, där vildsvinspopulationen anges ha minskat.

SLC - Mats Nylund Liggande
SLC:s Mats Nylund oroad över hur det går för jord- och skogsbruket om regeringen faller

SLC:s förbundsordförande Mats Nylund oroar sig för hur det går för det som uppnåtts för jord- och skogsbruket i regeringsprogrammet om regeringen faller.

SLC - Luke
Lukes vildsvinssiffror